Ukončené výzvy


V minulosti NFNŽ vypsal a uskutečnil následující grantové výzvy:

  • grantová výzva na podporu investigativní žurnalistiky
    s celospolečenským dosahem (prosinec 2016);
  • grantová výzva na podporu medializace veřejných zakázek (březen 2017);
  • grantová výzva, jejímž cílem bylo upozornit veřejnost na stav justice (červen 2017);
  • grantová výzva „Podzim 2017“
  • grantová výzva „Jaro 2018“