Podpořte nás
Chci odebírat novinky

Mapa médií

Transparentnost redakce a autorů článků je klíčová pro budování důvěryhodnosti médií. Čtenář by měl mít možnost snadno zjistit, kdo za daným médiem stojí a kdo píše jednotlivé články. Například pokud čtenář čte článek o politickém tématu a ví, že autor má dlouholeté zkušenosti v politické žurnalistice, vnímání informace může být podstatně jiné, než když zjistí, že autor je pracovníkem PR agentury. 

Také by měl mít čtenář možnost kontaktovat autory v případě dotazů či námitek. Vezměme si příklad článku, který se zabývá komplikovaným vědeckým tématem. Pokud má čtenář možnost obrátit se na autora s dotazem nebo požádat o další zdroje, posiluje to důvěru v prezentovaný obsah.

Finanční transparentnost, tedy informace o vlastnictví vydavatelství a jeho hospodaření, pomáhá odhalit možné střety zájmů nebo vliv různých skupin. Informace o vlastnictví a financování médií mohou mít zásadní vliv na vnímání objektivity zpráv. Pokud mediální článek kritizuje konkrétní společnost a čtenář ví, že dané médium je vlastněno konkurenční firmou, může to ovlivnit jeho postoj k předloženým informacím.

Posledním důležitým kritériem je míra originálního obsahu daného média. Ta ukazuje, nakolik médium přináší vlastní původní informace a investigativní žurnalistiku. Originalita obsahu ukazuje, jak hluboce se médium věnuje daným tématům autorsky. Jako příklad si můžeme vzít dva různé zpravodajské portály. Jeden produkuje vlastní reportáže a investigativní články, zatímco druhý pouze přebírá zprávy z jiných médií. Ačkoliv oba mohou být hodnotné, první nabízí čtenářům autory, které mají unikátní a odborný pohled na témata. Zároveň chápeme, že existují i média zaměřená na monitoring či agregaci zpravodajství z jiných zdrojů, která mají také svou roli. 

Hodnocení médií na základě těchto kritérií celkově pomáhá čtenářům lépe posoudit jejich kvalitu a důvěryhodnost.

Popis jednotlivých kritérií a jejich hodnocení: 

Redakce: 

Hodnotíme, zda jsou snadno dostupné základní informace o redakci (např. členové kmenové redakce nebo jejich profily). Čtenář by měl snadno najít organizační strukturu redakce média včetně možností, jak redaktory kontaktovat (e-mail, kontaktní formulář apod.). Pokud je článek podepsán zkratkou, mělo by být jasné, jakému autorovi zkratka patří (nejlépe proklikem na kontakt či profil příslušného redaktora).

Hodnocení A: V médiu je tiráž nebo podobný formát se seznamem kmenových členů redakce a kontaktů na ně (e-mail, kontaktní formulář apod.). 

Hodnocení B: Médium má uvedený seznam členů redakce, ale není možné je nijak kontaktovat. Médium má na redaktory kontakt, ale seznam členů redakce není k dispozici. 

Hodnocení C: Web nemá uvedený ani seznam členů redakce, ani žádný kontakt.

Vlastnická a finanční transparentnost

Hodnotíme, zda je v daném médiu lehce dohledatelný majitel/vydavatel se všemi kontaktními údaji (vč. sídla a IČO) a zda je vlastník uveden v Evidenci skutečných majitelů. V Obchodním rejstříku a Sbírce listin mají být uloženy v řádném termínu všechny základní dokumenty, zejména účetní závěrky. Pokud je vydavatel OSVČ, měl by minimálně základní informace o hospodaření média zveřejnit v rámci transparentnosti na webu.

Hodnocení A: Toto hodnocení může dostat jenom médium, které splňuje obě zmíněná kritéria (lehce dohledatelný vlastník/vydavatel a v Obchodním rejstříku a Sbírce listin jsou doložené všechny dokumenty, zejména účetní závěrky, resp. rozvahy a přílohy účetní závěrky) podle platných zákonů. Pokud je vydavatel OSVČ, měl by základní rozvahu (nebo výkaz zisků a ztrát) média zveřejnit dohledatelně na webu. 

Hodnocení B: Není splněno jednou z výše uvedených kritérií (tedy není lehce dohledatelný majitel/vydavatel, nebo nejsou uloženy dokumenty ve Sbírce listin).

Hodnocení C: Není splněno ani jedno kritérium.

Reklama

Online reklamní formáty jako jsou bannery či kontextová reklama Google Ads a Sklik, mají být zřejmé na první pohled, mají být řádně označeny. Čtenář by měl obecně při interakci s reklamním formátem vědět, že se jedná o komerční obsah. Proto je vhodné, aby tento obsah nebyl ve stejné grafické úpravě jako redakční články či odkazy na ně. Měl by tedy být odlišen např. fontem písma, rámečkem, podtiskem apod. To se týká jak textů, tak různých upoutávek.

Hodnocení A: Reklama (bannery a PR články) je jednoznačně odlišená nejen textovým upozorněním, ale i fonty, rámečkem, podtiskem či dalšími grafickými prvky.

Hodnocení B: Reklama (bannery a PR články) obsahuje textové upozornění, ale jinak vypadá stejně jako redakční obsah nebo se mu výrazně blíží. 

Hodnocení C: Reklama (bannery a PR články) není označena a neodlišuje se od redakčního obsahu

Originalita obsahu

0-25%: Web má převážně vlastní obsah.

  • Weby v této kategorii většinou produkují vlastní obsah a jen malou část svého obsahu přebírají z jiných zdrojů.

26-50%: Web má  většinu vlastního obsahu,který kombinuje s monitoringem jiných serverů či zdrojů.

  • Weby v této kategorii mají vyvážený mix převládajícího vlastního obsahu a obsahu z jiných zdrojů.

51-75%: Web má více převzatého obsahu.

  • Weby v této kategorii mají více obsahu z jiných zdrojů než vlastní obsah, ale stále je zde určitá míra originality.

76-100%: Web přináší hlavně monitoring jiných serverů a zdrojů.

  • Weby v této kategorii se spoléhají téměř výhradně na obsah z jiných zdrojů a mají minimální vlastní obsah.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.