Naším posláním je pomoc při šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací.

Grantové výzvy

NFNZ pravidelně vypisuje grantové výzvy, kterých se můžete zúčastnit v případě, že splňujete grantové náležitosti a podmínky účasti.

Grantová výzva Jaro 2020

Vše o grantech

O fondu

Proč jsme vznikli

Kdo jsme

Jak nás podpořit

Rating médií

Důvěra ve zpravodajská média setrvale klesá. Pokusili jsme se proto pojmenovat příčiny tohoto trendu a současně nabídnout řešení směřující k obnově narušené důvěry. Chceme pomoci s rozlišením, kde je důvěra na místě a kde nikoli. Nadační fond nezávislé žurnalistiky si klade za cíl usnadnit domácím novinářům kvalitní práci a umožnit čtenářům lepší orientaci v současné, často nepřehledné džungli informací.

Hodnocení médií

Aktuality

Všechny aktuality

Výsledky grantové výzvy Jaro 2020

V grantové výzvě Jaro 2020 rozdělila správní rada NFNZ 1 165 000 korun mezi šest žadatelů.

Nový člen Správní rady NFNZ je Michal Petrman

Novým členem Správní rady NFNZ byl 9. července 2020 zvolen ekonom a auditor Ing. Michal Petrman, CSc.

Jan Miessler: Naivita nebo systém?

Pro média krize představuje dilema: mají vládě státotvorně zobat z ruky, nebo by jí naopak měla jít po krku, aby pod rouškou protikrizových opatření neměla tendenci zneužívat situaci ve svůj vlastní prospěch?

„Minulost i současnost dokazují, že lži a manipulace nacházejí financování mnohem snáze než pravda a nezávislost. Proto považuji za důležité všechny snahy o pomoc novinářům, kteří odmítají být propagandisty.“

Michal Klíma Člen správní rady

„Nechci znovu číst Orwella a jeho Farmu zvířat jako pátou kopii z psacího stroje.“

Richard Kaucký Zakladatel a člen Kolegia NFNZ

„Dnes narůstá snaha politiků ovlivňovat veřejnoprávní média a většina těch soukromých je v rukou silných skupin s jasnými podnikatelskými zájmy. Proto podporu médií nezávislých jak na politicích, tak na úzkých podnikatelských skupinách vnímám pro demokracii jako klíčovou.“

Libor Winkler Zakladatel a člen Kolegia NFNZ

„Historie je plná příkladů, kdy podpora podnikatelů sehrála klíčovou roli při realizaci potřebných společenských změn. Vznik československých legií a naší země následně je toho krásným příkladem. Nezávislá žurnalistika jako základní komponenta demokracie je v defenzivě a potřebuje naši aktivní pomoc. Neváhal jsem proto ani chvíli.“

Martin Vohánka Zakladatel a člen Kolegia NFNZ

„Svobodná a nezávislá žurnalistika je jedním z hlavních pilířů liberální demokracie. Chceme-li zůstat součástí svobodné západní civilizace, musíme tento princip zakotvený v naší ústavě hájit.“

Tomáš Richter Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a předseda správní rady
Václav Muchna Člen Kolegia NFNZ

„Svoboda médií je nepochybně jedním ze základů svobody politické. Sama svoboda médií ale nestačí. Potřebujeme média zodpovědná, vědomá si své veřejné role, své moci i bezmoci. A právě tak potřebujeme zodpovědné novináře, kteří mohou a dokáží být svobodní i vůči svým médiím. Bez rozumných vlastníků a profesně vyzrálých novinářů je svoboda médií jen prázdnou floskulí, protože se tak jako kterákoli jiná svoboda neobejde bez vědomí závazku a zodpovědnosti.“

Jakub Macek Člen správní rady

„Nechci řešit otázku emigrace, jako to řešili naši rodiče. Chci mít možnost žít ve svobodné České republice.“

Petr Laštovka Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a člen dozorčí rady

„Bez nezávislé a kvalitní žurnalistiky není možná kontrola moci a bez veřejného dohledu nad výkonem moci nelze budovat svobodnou a demokratickou společnost.“

Jiří Kučera Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a místopředseda správní rady

V dnešní době jsme zahlceni informacemi a dezinformacemi, názory a protinázory. Nezávislou žurnalistiku považuji za maják v tomto rozbouřeném moři. Nezaručí nám, že neztroskotáme, ale dává nám možnost orientace.

Michal Petrman Člen správní rady

Velké věci se málokdy dějí najednou a z jedné příčiny. Ve skutečnosti se skládají z drobných snah spousty lidí. Obrana liberální demokracie je velká věc, ke které chci touto cestou drobně přispět.

Josef Šlerka Výkonný ředitel

Účast v nadačním fondu chápu jako příležitost přispět k tomu, aby svoboda projevu nebyla žádným nepatřičným způsobem omezována, a zejména aby nebyl zužován prostor pro politickou diskusi, která je nezbytná pro demokratický vývoj společnosti.

Helena Chaloupková Členka správní rady

Podpořte nás. Bez nezávislých médiích se nemůžeme správně rozhodovat.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.