NFNZ pravidelně vypisuje grantové výzvy, kterých se můžete zúčastnit v případě, že splňujete všechny náležitosti a podmínky účasti. V případě, že není aktuálně vypsané žádné grantové kolo, můžete nám poslat vlastní návrh projektu na e-mail [email protected]

Kdo může o grant žádat?

Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či zájmovou nebo podnikatelskou skupinou.

Výstupy z grantů musí být publikovány výhradně v médiích, která dodržují základní standardy novinářské práce dle kritérií v MediaRatingu NFNZ.

O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce.

Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).

Podrobnější popis podmínek poskytování příspěvků naleznete v Zakládací listině NFNZ (čl. VII) a také v konkrétních grantových výzvách.

Co musí vaše žádost obsahovat?

Jak se žádost posuzuje?

Každá žádost je posouzena minimálně dvěma externími hodnotiteli, kteří vypracovávají doporučení pro správní radu NFNZ na základě posouzení těchto kritérií:

  • Kvalita zpracování projektu, zejména s důrazem na novost tématu a míru investigace či analytické práce.
  • Nakolik se téma zabývá věcí veřejného zájmu a nakolik přispívá k veřejné debatě.
  • Předpokládaný zásah počtu čtenářů či konzumentů informací, dále pak zohlednění nových forem oslovení potenciálních konzumentů.
  • Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvalit lidí zapojených do projektu.
  • Požadované finanční prostředky odpovídají rozsahu projektu

O udělení grantů rozhoduje správní rada, která si může od předkladatelů vyžádat doplňující informace.

U žádostí o podporu, které jsou posuzovány mimo vyhlášené grantové výzvy, probíhá hodnocení žádostí dvoukolově. V prvním kole předkládá žadatel správní radě ke schválení pouze projektový záměr (sice ve stručné podobě, ale již na předepsaném formuláři žádosti o podporu spolu s rozpočtem). Pokud správní rada námět schválí a rozhodne o schvalování nadačního příspěvku na dalším zasedání, musí žadatel předložit spolu s finální verzí žádosti již všechny požadované přílohy.

Nenechte si ujít grantové výzvy NFNZ. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě Facebook / Twitter / LinkedIn nebo se přihlaste k odběru Newsletteru NFNZ.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.