Podpořte nás
Chci odebírat novinky
Grantová výzva DATA

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je podpora investigativních a analytických projektů postavených na datech či datových analýzách nebo na informacích z rejstříků, katastrů apod.

Z grantu je možné hradit náklady na nákup dat, datových analýz nebo na uhrazení plateb za informace z placených rejstříků, katastrů (Datlab, Cribis, zahraniční rejstříky apod.) potřebných pro zpracování analytických či investigativních mediálních výstupů. Dále je možné z grantu hradit konzultaci s dodavatelem dat a práci redaktora/ky na zpracování finálních výstupů.

Komu je grant určen a termíny

Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či zájmovou nebo podnikatelskou skupinou.

Výstupy z grantů musí být publikovány výhradně v médiích, která dodržují základní standardy novinářské práce dle kritérií v MediaRatingu NFNZ.

O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce.

Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).

Výsledné materiály mohou být publikovány v lokálních, regionálních i v celostátních médiích.

Vyhlášení grantové výzvy: 1. března 2022

Maximální výše podpory: 75 000 Kč (z toho maximálně 50 000 Kč na uhrazení dat a maximálně 25 000 Kč na mzdu redaktora/ky)

Uzávěrka pro přihlášení: průběžně

Délka trvání projektu včetně publikace článků: maximálně 3 měsíce od udělení grantu

Náležitosti žádosti o podporu

Zájemce o grant je povinen předložit:

  • Žádost o grant
  • Rozpočet
  • Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) a také o neexistenci personálního či majetkového propojení s komunikačními agenturami, politickými uskupeními, s veřejnou správou a to ve vztahu ke všem členům statutárního orgánu.
  • Dohoda s dodavatelem dat – předkladatel musí současně s žádostí o grant předložit oboustranně podepsanou stručnou dohodu s dodavatelem dat obsahující popis toho, co žadatel od dodavatele dat dostane, harmonogram a rozsah konzultací s dodavatelem při převzetí dat a po jejich interpretaci ve výsledném mediálním výstupu včetně ceny. V případě, že žadatel chce z grantu hradit pouze data z placených rejstříků apod., tuto dohodu k žádosti nedokládá.

Žádost, rozpočet, integrované prohlášení a dohodu zasílejte pouze elektronicky na adresu [email protected], do předmětu prosím uveďte „žádost o grant DATA“.

O udělení grantu rozhoduje průběžně správní rada NFNZ.

Nenechte si ujít grantové výzvy NFNZ. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě Facebook/Twitter nebo se přihlaste k odběru Newsletteru NFNZ.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.