Podpořte nás
Chci odebírat novinky

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky (dále jako „NFNZ“), IČO: 05294258 se sídlem Ovocný trh 579/6, Praha 1 – Staré Město, 110 00, zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1406 webové stránky: www.nfnz.cz

Jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. Jsme proto odpovědní za zajištění bezpečnosti Vašich údajů a za zákonnost jejich zpracování.

Obracet se na nás můžete na následujících kontaktech:

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky Ovocný trh 579/6, Praha 1 – Staré město, 110 00 E-mail: [email protected]

PROČ POTŘEBUJEME PRACOVAT S VAŠIMI ÚDAJI?

Vaše údaje potřebujeme k různým účelům – musíme je znát, abychom s Vámi mohli komunikovat, mohli pro Vás zajistit účast na našich akcích, dokázali navázat a udržovat dlouhodobou spolupráci s našimi podporovateli apod. Vždy však dbáme na to, abychom Vaše údaje zpracovávali pouze v nezbytném rozsahu k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Rozesílka newsletteru
 2. Komunikace s dárci
 3. Organizace akcí NFNZ
 4. Provoz webu a Cookies
 5. Prezentace NFNZ na sociálních sítích
 6. Jednání o smlouvách, jejich uzavírání a plnění
 7. Vedení výběrového řízení

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

Zákonné zpracování osobních údajů je možné pouze tehdy, pokud se opírá o některý ze zákonných právních titulů. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, opíráme se o následující důvody:

a. Plnění smlouvy: Tento důvod se uplatní v případě zpracování údajů shromážděných v souvislosti s uzavíráním smluv, organizováním akcí či například uzavíráním pracovních smluv či smluv o spolupráci.

b. Plnění povinností správce: Někdy Vaše údaje musíme zpracovávat přímo ze zákona. Děje se tak například při přípravě a evidenci fakturace a účetních dokladů či evidenci zaměstnanecké dokumentace pro účely pojištění.

c. Oprávněné zájmy správce: Vaše údaje zpracováváme též na základě našich následujících oprávněných zájmů:

 • Zájem na zkvalitňování našich služeb shromažďováním údajů o návštěvnosti webu, zařízeních návštěvníků, jakož̌ i o mínění veřejnosti;
 • Zájem na zajištění řádného poskytování našich služeb v souvislosti s příjmem, evidencí a vyřizováním Vašich dotazů, stížností či podnětů;
 • Zájem na prezentaci NFNZ a jeho činnosti při publikování fotek a videí na našem webu a jiných platformách;
 • Zájem na ochraně našich práv a nároku v souvislosti s uchováváním smluvní a jiné dokumentace, pomocí níž bude možné naše nároky, práva či zájmy prokázat nebo osvědčit.

d. Váš souhlas: Tam, kde není možné použít jiný právní důvod zpracování, nám musíte udělit souhlas k tomu, abychom s Vašimi údaji mohli pracovat. Váš souhlas potřebujeme například ke zveřejnění Vašich fotografií či záznamů, které neslouží k prezentaci naší činnosti či služeb, k zasílání newsletteru nebo ke zpracování cookies na našem webu.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ

Bezpečné předávání údajů: Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje nebyly předávány neoprávněným osobám. Vaše údaje však můžeme v tom nejnutnějším rozsahu předat určeným třetím subjektům, pokud nám to uloží právní předpis, vyžaduje-li to povaha naší činnosti, nebo pokud s tím sami budete souhlasit.

Příjemci: Při své činnosti využíváme služeb následujících subjektů, kterým mohou být Vaše osobní údaje v nezbytných případech předány:

 • Provozovatel webhostingu, na němž funguje náš web;
 • Provozovatel platformy Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube a poskytovatel nástrojů Google pro sledování uživatelské interakce na našem webu;
 • Provozovatel platformy pro rozesílku newsletteru;
 • Provozovatel platformy Darujme.cz;
 • Externí poskytovatel účetních a právních služeb;
 • Externí poskytovatel IT služeb;
 • Zhotovitel propagačních materiálů (brožurky, plakáty, letáky, výroční zprávy…);
 • Spolupořadatelé našich akcí.

VAŠE PRÁVA

1. Přehled práv: Na ochranu Vašeho soukromí Vám právní předpisy garantují následující práva, která můžete ve vztahu ke svým osobním údajům uplatnit:

 • Právo na přistup k osobním údajům: Pokud si nejste jisti, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem, můžete se na nás obrátit a my Vám to rádi sdělíme.
 • Právo na opravu/doplnění osobních údajů: Máme-li nepřesné nebo nesprávné údaje o Vás a zjistíte-li to, informujte nás o tom prosím. Rádi vše napravíme.
 • Právo na výmaz osobních údajů – právo „být zapomenut“: V případě, že si přejete „být zapomenuti“, a nechcete tedy, abychom již nadále nezpracovávali Vaše osobní údaje, sdělte nám to. Na Vaši žádost (a jsou-li k tomu splněny určité podmínky, tedy zejména pokud údaje již nejsme povinni zpracovávat ani je k ničemu nepotřebujeme), Vaše údaje bez zbytečného odkladu vymažeme.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: Můžete také požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů: Pokud nás o to požádáte a bude-li to proveditelné (nebudou tímto dotčena pravá třetích osob), na Vaši žádost předáme údaje, které o vás zpracováváme, jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Domníváte-li se, že Vaše údaje, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, bychom zpracovávat neměli, neváhejte se na nás obrátit. Vaši námitku důkladně prozkoumáme a posoudíme, zda tomu tak doopravdy je. Pokud zjistíme, že ano, Vaše údaje již zpracovávat nebudeme.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Zpracováváme-li Vaše údaje na základě̌ Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli bez sankce odvolat.

2. Uplatnění vašich práv: Budete-li chtít některé́ ze svých práv uplatnit, kontaktujte nás prosím na našem emailu [email protected] a specifikujte, co pro Vás můžeme udělat. Ozveme se Vám a vše společně dořešíme.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DETAILNĚ:

1. OSOBNÍ ÚDAJE ODBĚRATELŮ NEWSLETTERU

 • Newsletter NFNZ rozesíláme pouze registrovaným odběratelům ze systému Mailchimp (www.mailchimp.com).
 • Emailové zprávy zasílá a Vaše osobní údaje (jméno, příjmení a email) zpracovává přímo NFNZ Nadační fond nezávislé žurnalistiky výhradně k zasílání informací spojených s jeho činností.
 • K seznamu odběratelů mají přístup pouze pověření zaměstnanci našeho fondu. Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím osobám, využíváme je pouze pro potřeby rozesílky newsletteru.
 • Zájemci o odběr emailového newsletteru se k odběru registrují sami a to na stránce www.nfnz.cz, prostřednictvím formuláře v patičce webové stránky www.nfnz.cz. Tímto způsobem nám budoucí odběratelé newsletteru udělují souhlas s jeho zasíláním a se zpracováním osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu, kdy jste odběrateli našeho newsletteru. Po odhlášení z něj jsou smazány. Link na odhlášení je součástí každého newsletteru nebo zde.
 • Dále upozorňujeme, že newsletterové emaily obsahují měřící kódy Mailchimpu, a to za účelem vyhodnocování úspěšnosti emailových kampaní. Tato data jinam nepředáváme.

2. OSOBNÍ ÚDAJE DÁRCŮ

Jsme správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Darujme.cz. Zpracování probíhá za účelem naplnění darovací smlouvy, kterou s námi při poskytnutí daru uzavíráte. Nadace Via, provozovatel Darujme.cz, jedná jako zprostředkovatel darovacího procesu.

Vaše osobní údaje a informace o došlých platbách na účet našeho fonu zpracováváme primárně za účelem zaúčtování Vašeho daru a vystavení potvrzení o daru, které můžete uplatnit v daňovém přiznání pro odpočet. Zařadíme Vás do databáze dárců; Vaše údaje můžeme použít k poděkování, k informování o využití darovaných prostředků nebo k informování o další činnosti našeho fondu. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného záměru v rámci adresného individuálního dárcovství. Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací. Více zde.

3. ORGANIZACE AKCÍ NFNZ

Na některé námi pořádané akce (například Novinářské fórum) je z kapacitních důvodů nutné provést předchozí registraci. Za účelem jejich efektivní organizace, potvrzení Vaší účasti a komunikace v souvislosti s akcí, budeme zpracovávat Vaše údaje v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní e-mail a případné další údaje vyžadované v registračním formuláři (například název organizace) v závislosti na typu akce.

4. PROVOZ WEBU a COOKIES

Pokud si prohlížíte náš web www.nfnz.cz, shromažďujeme a zpracováváme malé datové soubory, tzv. cookies, pomocí kterých zjišťujeme, co Vás na našem webu nejvíce zajímá a jak náš web co nejlépe uzpůsobit Vašim potřebám a Vámi používaným zařízeným. Údaje, které́ touto formou získáme, jsou pouze technického charakteru.

Cookies jsou malé datové soubory ukládané na Váš disk a nesoucí data související s prohlížením našeho webu. Umožňují rychlejší zobrazování webového obsahu nebo například načítání obsahu přizpůsobenému Vašemu prohlížeči. Nastavení ukládání cookies do svého zařízení můžete kdykoli ve svém prohlížeči změnit, případně ukládání cookies úplně zakázat. Způsob změny nastavení je v případě každého prohlížeče odlišný. Více informací naleznete na následujících odkazech:

5. PREZENTACE NFNZ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

NFNZ spravuje kromě webu také své komunikační kanály na platformách Facebook, Instragram, Twitter či LinkedIn. Je tedy možné, že si Vaše osobní údaje (například fotografie) najdou cestu na naše sociální sítě. Před zveřejněním takových dat si vždy, je-li to proveditelné, snažíme obstarat Váš souhlas s jejich publikací. Dokumentování naší činnosti za účelem prezentace je však též naším oprávněným zájmem, kdy v takovém případě souhlas nepotřebujeme. Pokud byste nicméně byli raději, aby Vaše fotky byly z našich kanálů staženy, informujte nás, prosím, e-mailem a my se pokusíme najít nejlepší řešení.

6. JEDNÁNÍ O SMLOUVÁCH, JEJICH UZAVÍRÁNÍ A PLNĚNÍ

Při své činnosti potřebujeme uzavírat smlouvy s našimi partnery, podporovateli a dodavateli. Za účelem plnění smluvních závazků zpracováváme osobní údaje v rozsahu dle konkrétní smlouvy, typicky jméno a příjmení, organizace, IČO, DIČ, datum narození, bydliště či sídlo, fakturační údaje, kontaktní údaje a údaje o plnění. Údaje ze smluv zpracováváme po dobu plnění smlouvy a dále 10 let po ukončení jejich účinnosti. Některé údaje týkající se fakturace či daní jsme podle zákona povinni zpracovávat po dobu 10 let.

7. VEDENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V případě, že nám jako zájemce o pracovní pozici zašlete životopis či další materiály, zpracováváme údaje v nich uvedené na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného samotným odesláním životopisu. Údaje kandidátů, kteří v rámci konkrétního výběrového řízení nebyli úspěšní, jsou uchovávány po dobu 1 roku od ukončení výběrového řízení.

O CO NÁS MŮŽETE POŽÁDAT?

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat na adrese: [email protected].

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.