Podpořte nás
Chci odebírat novinky
Grantová výzva Podzim 2020

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie. Granty jsou určeny na podporu investigativní žurnalistiky. Předkládat je možné pouze investigativní projekty zabývající se aktuálními tématy v oblasti domácí ekonomiky a hospodářství.

Komu je grant určen a termíny

Grant je určen redakcím, které nepatří do velkého zavedeného vydavatelství a nejsou finančně propojeny s politickým uskupením či zájmovou skupinou. O grant se mohou ucházet také jednotlivci.

Zájemci o podporu musí předložit náměty na investigativní projekt na předem stanoveném formuláři spolu s rozpočtem, který je nedílnou součástí projektu.

Maximální výše podpory: 250 000 Kč

Vyhlášení grantové výzvy: 1. 9. 2020

Uzávěrka pro přihlášení: 15. 10. 2020

Oznámení výsledků udělení grantů: do 20. 12. 2020

Délka trvání projektu: maximálně 6 měsíců v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Náležitosti žádosti o podporu

Spolu s Žádostí o grant Rozpočtem je třeba doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům svého statutárního orgánu.

Všechny uvedené formuláře jsou ke stažení také zde.

Žádost včetně všech požadovaných příloh posílejte pouze elektronicky na adresu [email protected], do předmětu prosím uveďte „žádost o grant Podzim 2020“.

Posouzení žádosti a kritéria hodnocení

Každá žádost bude posouzena expertní radou externích hodnotitelů, jejichž jména jsou v průběhu hodnocení neveřejná. Hodnocení předložených žádostí je prováděno na základě bodového systému a podle stanovených kritérií.

O udělení grantu rozhoduje správní rada NFNZ, která se opírá o doporučení členů expertní rady.

Kritéria hodnocení

  • Kvalita zpracování projektu, zejména s důrazem na novost tématu a míru investigace.
  • Nakolik se téma zabývá věcí veřejného zájmu a nakolik přispívá k veřejné debatě.
  • Předpokládaný zásah počtu čtenářů či konzumentů informací, dále pak zohlednění nových forem oslovení potenciálních konzumentů.
  • Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvalit lidí zapojených do projektu.
  • Požadované finanční prostředky odpovídají rozsahu projektu

Nenechte si ujít grantové výzvy NFNZ. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě Facebook/Twitter nebo se přihlaste k odběru Newsletteru NFNZ.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.