Podpořte nás
Chci odebírat novinky
Grantová výzva Válka na Ukrajině: ROK POTÉ

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky (dále jen „NFNZ“) vyhlašuje mimořádnou grantovou výzvu s názvem Válka na Ukrajině: ROK POTÉ.

1. Cíle a téma výzvy

Cílem výzvy je podpora médií, která poskytují relevantní a ověřené informace podávající reálný obraz války na Ukrajině i jejích dopadů. NFNZ proto podpoří média, která přinášejí autentické zpravodajství o ruské agresi na Ukrajině, o životě na Ukrajině, dopadech války na Českou republiku, nebo příběhy uprchlíků v ČR.

2. Oblasti podpory

 • Analytické zpracování dopadů války na Českou republiku i Evropu.
 • Reálný obraz a osudy ukrajinských uprchlíků, kteří žijí v České republice.
 • Příběhy českých dobrovolníků, kteří pomáhají Ukrajině na místě i v České republice.
 • Zpravodajství přímo z Ukrajiny o dopadech na životy lidí, ekonomiku i řízení země jako takové.

3. Komu je grant určen

 • Finanční podpora je určena českým a ukrajinským médiím působících v České republice.
 • Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či zájmovou nebo podnikatelskou skupinou.
 • O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce.
 • Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).
 • Podrobnější popis podmínek poskytování příspěvků naleznete v Zakládací listině NFNZ (čl. VII) a Směrnici o kvalifikačních kritériích pro granty.

4. Finanční podpora: využití příspěvků

Očekávaná výše podpory pro jeden projekt: do 150 000 Kč.

 • Finanční příspěvek je možné využít i na projekty, které byly připravovány ještě před vypsáním výzvy, ale vztahují se k ročnímu výročí války na Ukrajině.
 • Všechny příspěvky musí být využity v rozmezí 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023. Po předchozí domluvě s NFNZ je možné prodloužit termín čerpání příspěvků.
 • Z grantu je možné financovat veškeré oprávněné náklady potřebné pro tvorbu novinářského obsahu včetně mzdových nákladů, materiálových nákladů, nákupu služeb a ostatních nákladů.
 • Mediální obsah je možné kombinovat s doprovodnými akcemi typu přednášky, konference, diskuze apod., které splňují zadání výzvy a oblasti podpory definované v bodě č. 2.
 • Z grantu je možné hradit i cestovné, ubytování a další náklady spojené s logistikou.
 • Detailní podmínky jsou uvedeny přímo ve formuláři Rozpočet projektu (bod č. 6 těchto pravidel).

5. Termíny

Vyhlášení grantové výzvy: 24. února 2023

Uzávěrka pro přihlášení:  nejpozději do 12. března 2023

Oznámení výsledků udělení grantů:  nejpozději do 31. března 2023

Délka trvání projektu: Po podpisu smlouvy až do 30. 6. 2023. V případě potřeby je možné projekt realizovat i v dřívějším termínu po předchozí domluvě s NFNZ, což platí i o případném prodloužení doby realizace.

Odevzdání závěrečné zprávy: do 1 měsíce od konce realizace projektu.

6. Náležitosti žádosti o podporu

 1. Žádost o grant
 2. Rozpočet projektu
 3. Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) a také o neexistenci personálního či majetkového propojení s komunikačními agenturami, politickými uskupeními, s veřejnou správou, a to ve vztahu ke všem členům statutárního orgánu.

Všechny uvedené formuláře jsou ke stažení na webových stránkách NFNZ.

7. Odevzdání žádosti

Žádost včetně všech požadovaných příloh posílejte pouze elektronicky na adresu [email protected], do předmětu prosím uveďte „Žádost o grant Válka na Ukrajině: Rok poté“.

8. Podmínky pro udělení žádosti

 • Žadatel splňuje podmínky dle bodu č. 3 těchto pravidel.
 • Žadatel odevzdá všechny náležitosti žádosti o podporu dle bodu č. 6.

9. Posouzení žádosti

 • O udělení grantu rozhoduje správní rada NFNZ na základě stanovených kritérií hodnocení uvedených v bodě č. 10.

10. Kritéria hodnocení

 

1. Kvalita zpracování projektu (žádost odpovídá podmínkám pro získání podpory).

2. Originalita a přínos tématu, jasně definované a měřitelné cíle.

3. Relevantnost výstupů projektu.

4. Realizovatelnost projektu dle harmonogramu.

5. Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvalit lidí zapojených do projektu.

6. Zpracování rozpočtu (podrobnost rozpočtu a jeho položek). Posouzení projektových nákladů a jejich přiměřenosti a efektivnosti.

Nenechte si ujít grantové výzvy NFNZ. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě Facebook / Twitter / LinkedIn nebo se přihlaste k odběru Newsletteru NFNZ.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.