Podpořte nás
Chci odebírat novinky
Grantová výzva Jaro 2022

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie.

Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky s celospolečenským přínosem.

Komu je grant určen a termíny

Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či zájmovou nebo podnikatelskou skupinou.

O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce.

Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).

Podrobnější popis podmínek poskytování příspěvků naleznete v Zakládací listině NFNZ (čl. VII).

Maximální výše podpory: 250 000 Kč

Vyhlášení grantové výzvy: 4. března 2022

Uzávěrka pro přihlášení: 15. dubna 2022

Oznámení výsledků udělení grantů: do 20. 6. 2022

Délka trvání projektu: maximálně 6 měsíců v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022

Náležitosti žádosti o podporu

Spolu s Žádostí o grant Rozpočtem je třeba doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) a také o neexistenci personálního či majetkového propojení s komunikačními agenturami, politickými uskupeními, s veřejnou správou a to ve vztahu ke všem členům statutárního orgánu.

Všechny uvedené formuláře jsou ke stažení také zde.

Žádost včetně všech požadovaných příloh posílejte pouze elektronicky na adresu [email protected] , do předmětu prosím uveďte „žádost o grant Jaro 2022“.

Posouzení žádosti a kritéria hodnocení

Každá žádost bude posouzena expertní radou externích hodnotitelů, jejichž jména jsou neveřejná. Hodnocení předložených žádostí je prováděno na základě bodového systému a podle stanovených kritérií.

O udělení grantu rozhoduje správní rada NFNZ, která se opírá o doporučení členů expertní rady.

Kritéria hodnocení

  • Kvalita zpracování projektu, zejména s důrazem na novost tématu a míru investigace či analytické práce.
  • Nakolik se téma zabývá věcí veřejného zájmu a nakolik přispívá k veřejné debatě.
  • Předpokládaný zásah počtu čtenářů či konzumentů informací, dále pak zohlednění nových forem oslovení potenciálních konzumentů.
  • Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvalit lidí zapojených do projektu.
  • Požadované finanční prostředky odpovídají rozsahu projektu
  • Při vyhodnocování žádostí bude přihlíženo k tomu, nakolik médium, v němž budou výstupy z grantů publikovány, dodržuje základní standardy novinářské práce dle kritérií v MediaRatingu NFNZ.

Nenechte si ujít grantové výzvy NFNZ. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě Facebook / Twitter / LinkedIn nebo se přihlaste k odběru Newsletteru NFNZ.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.