Podpořte nás
Chci odebírat novinky
Grantová výzva Rozvojový grant

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje celoroční grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k posílení infrastruktury redakcí, které povede k jejich rozvoji, finanční stabilizaci a trvalé udržitelnosti. Cílem grantu je pomoci zvýšit podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama,… apod.) na celkových ekonomických nákladech.

Komu je grant určen: předkladatelům, kteří již v některém z minulých grantových řízení od NFNZ grant obdrželi. O rozvojový grant se nemohou ucházet jednotlivci.

Maximální výše podpory: není stanovena

Vyhlášení grantové výzvy: 15. 2. 2020

Uzávěrka pro přihlášení: grantová výzva ukončena

Maximální délka trvání projektu: není stanovena

Způsob podávání žádostí:

1. fáze 

Před podáním žádosti o rozvojový grant je nezbytné konzultovat záměr projektu a způsob podání se zástupci NFNZ. Konzultaci je možné domluvit emailem na [email protected].

2. fáze

Pokud NFNZ rozhodne o postupu žadatele do druhé fáze, je potřeba emailem na adresu [email protected] zaslat skeny originálů těchto dokumentů:

Žadatelé o nadační příspěvek vyšší než 250.000 Kč musí navíc doložit informace dle odst. III. „Směrnice o kvalifikačních kritériích pro granty NFNZ“.

Posouzení žádosti

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada NFNZ. K posouzení jednotlivých žádostí si může přizvat nezávislé experty.

Kritéria hodnocení:

  • projekt i předkladatel splňují podmínky grantové výzvy
  • kvalita podnikatelského záměru
  • finanční, časová a obsahová smysluplnost a životaschopnost záměru
  • jasně měřitelné indikátory změn
  • dosah média
  • současný podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama apod.) na celkových ekonomických nákladech média.

Děkujeme

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.