TZ – NFNZ vydává nové hodnocení publicistických webů

Praha, 5. srpna 2021 – Nezávislý projekt hodnocení médií Rating přichází s pátou vlnou výsledků, tentokrát zaměřených na hodnocení dodržování základních novinářských norem u publicistických webů.

„Účelem projektu Rating není penalizovat jednotlivé redakce, ale poskytovat jim zpětnou vazbu kvality jejich práce a tím zlepšovat novinářské standardy a mediální prostředí v Česku,“ vysvětluje smysl Ratingu výkonná ředitelka NFNZ Kateřina Hrubešová.

„Na podzim přijdeme s dalšími novinkami, které zvýší atraktivitu těchto dat,“ dodává Kateřina Hrubešová.

Velkým problémem u publicistických webů, tak jako u zpravodajských webů, se opět ukazuje, že v článcích nejsou označené původní zdroje. Pro redakce by mělo být samozřejmostí uvést přímé odkazy. Dalším nešvarem je i nesprávné řazení článků do sekcí. Čtenářům by mělo být na první pohled jasné, zda čte komentář nebo zprávu.

Pro zpracování výzkumu byla použita metoda kvalitativního výzkumu. U každého média bylo ručně kódováno zhruba 100 článků na základě předem definovaných kritérií. Seznam veškerých hodnotících kritérií a výsledků médií najdete zde

Od září letošního roku projekt počítá s kvartální publikací výsledků, která bude rychleji odrážet změny v práci jednotlivých redakcí, což je pro ně motivující prvek se zlepšovat.

Rating NFNZ je transparentní a nezávislý a široce uznávaný nástroj určený k hodnocení práce redakcí, tj. dodržování základních novinářských standardů a zvyšování mediální gramotnosti čtenářů médií v České republice. Jeho záměrem je poskytnout přehled o tom, jak analyzovaná média zacházejí s informacemi a poskytují je čtenářům, a zároveň je vodítkem pro firmy zadávající inzerci na konkrétní média.

Rating NFNZ vychází ze tří principů, které považujeme za základ profesionální novinářské práce: transparentnost média, poctivé nakládání se zdroji a profesionální práci s obsahem. Z těchto principů vychází metodika Ratingu (detailněji zde).

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky je platforma, jejímž cílem je šířit svobodné, názorově pluralitní a společensky důležité informace. Podporuje svobodnou diskusi o společenských, politických nebo ekonomických tématech a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti.  K tomu používá nástroje podpory, ať jednotlivé grantové pobídky určené nezávislým médiím nebo provozuje široce uznávaný mediální projekt Rating.  V neposlední řadě NFNZ obhajuje zájmy novinářské obce a spolupracuje s ostatními mediálními organizacemi doma i v zahraničí.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.