Publicistické weby. Vlna – Podzim 2022

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah publicistických webů na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Tejchman. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Tomáš Zálešák, Adéla Hiblerová a Karolína Sikorová. 

Výběr médií

Zvolili jsme následující publicistické weby, které se věnují společensko politickým tématům. Naopak  jsme se nevěnovali webům, které se věnují specifickým oblastem (sportovní, autorevue apod.) ani webům lifestylovým apod.

  • respekt.cz (část, která je dostupná zdarma na webu, není překlopena z tištěné verze), reflex.cz, neovlivni.cz, hlidacipes.org, blisty.cz, a2larm.cz, literarky.cz, investigace.cz a denikreferendum.cz

Výběr kódovaného vzorku – článků

Kódováno bylo 100 článků za období leden až červen 2022.

Včasná úprava

Pokud redakce provedou do 10 pracovních dnů od publikování výsledků ratingu včasnou úpravu v kritériích EDITORS, FINANCE, OWNER a PUBLISHER, bude jim aktuální rating přepočítán.

Hodnocená kritéria

Hodnocená kritéria – obecná (pro celý titul):

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Má být snadno dostupná základní informace o redakci (kontakty apod.). Na webu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného zpravodajského webu, tedy kdo jsou členové redakce a jak se dají kontaktovat. Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah webu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení seznamu členů redakce je 0.5 bodu, za možnost kontaktovat přímo novináře (emailem, formulářem na profilu autora či v seznamu redakce) pak získávají dalších 0.5 bodů. Hodnocení A tak může získat jen ten server, který uvádí jak seznam členů redakce/autorů, tak možnost je přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o organizaci

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o organizaci (výroční zpráva apod.) Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o samotné organizaci a zejména informace o účetní závěrce a výroční zpráva, minimálně by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Mají být snadno dostupné informace o skutečném vlastníkovi. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastnictví v podobě offshorové společnosti či akcií na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu.

id: PUBLISHER

Kritérium: Snadno dostupná informace o provozovateli

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o provozovateli webu (IČO apod.). Jméno firmy a její IČO, která web provozuje, by mělo být okamžitě dohledatelné na webu. Metodologické vysvětlení: Pro zisk hodnocení A v této kategorii  je nutné mít IČO umístěné buď přímo na hlavní stránce webu, nebo na logickém místě (kupříkladu v sekci Vydavatel, Kontakty apod.), případně v odkazu na příslušný dokument nebo web vlastníka či provozovatele webu. Pro jednoznačnou informaci může ale posloužit také ISSN bude však hodnoceno B.

ID: CONFLICT                       

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud píše o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.                

Základní popis: Majitel média nemá být ve střetu zájmů. V tom se nachází pokud je politicky exponovanou osobou, a nebo má vysoký objem obchodů se státem nebo pokud podniká v oblastech státem silně regulovaných. Médium má v článcích o svém majiteli a jeho dalších firmách uvádět, že se jedná o majetek majitele či přímo majitele a to bez ohledu na to, zda je v konfliktu zájmu či nikoli.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé články/fotky):

id: CLICKBAIT

Kritérium: Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: Stránky obecně nevytvářejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímo vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: LINKS

Kritérium: Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Základní popis: Odkaz na původní zdroj má být proklikem. Při přebírání obsahu by autoři a editoři měli vždy odkázat na původní zdroj, a to včetně aktivního webového odkazu, pokud je to možné.

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Mají být jasně označené výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, by mělo být řečeno jednoznačně v úvodu textu. Neoznačené přebírání tématu či obsahu od agentury či konkurence je nepřípustné.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost tématu není uměle zvyšována

Základní popis: Důležitost tématu nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu článku, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: CLOSENESS

Kritérium: Blízkost tématu není vytvářena uměle

Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Téma nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence informace o místě, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace, či nevhodné či zavádějící fotografie.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné. 

Základní popis: Odlišení musí být jasné, například označením stránky, rubriky, použitím titulku v kurzívě. (např. na reflex.cz je rubrika zpravodajství, otázka je, zda obsahuje zprávy).

id: NEWS (dříve EDITORIALS)

Kritérium: Pokud publicistický server obsahuje i rubriky či texty označené jako zprávy, nesmí obsahovat publicistické prvky. Pozor – pokud jde o zpravodajské analýzy, může zpravodajský žánr obsahovat kromě standardního zpravodajského zdrojování také analytické prvky a z nich vycházející závěry.

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory, komentáře a hodnocení.

id: OPINIONS

Kritérium: Jasná identifikace a profesionální zvládnutí názorové publicistiky.

Základní popis: Odlišení názorové publicistiky musí být jasné, stejně tak její autorství. Autoři jsou jasně identifikovatelní, většinou stálí spolupracovníci redakce. Názorová publicistika je propracovaná (např. „sloupek“ by neměl mít jen pár řádků), je z ní jasný nejen názor, ale také argumenty, které k němu autora/ku vedou.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro celé vydání):

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu

Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena. Reklama na webu musí být jasně odlišena od obsahu webu.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a problematický. 

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů považovali za  bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod). 

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5). 

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů).

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet z průměrného počtu získaných bodů:

KategoriePrůměrný počet bodů
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.85
B+0.7 až 0.8
B0.6 až 0.7
B-0.5 až 0.6
Cmenší než 0.5

Publicistické weby. Vlna Jaro 2022

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah publicistických webů na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Tomáš Zálešák a Adéla Hiblerová.

Výběr médií

Zvolili jsme následující publicistické weby, které se věnují společensko politickým tématům. Naopak  jsme se nevěnovali webům, které se věnují specifickým oblastem (sportovní, autorevue apod.) ani webům lifestylovým apod.

  • respekt.cz (část, která je dostupná zdarma na webu, není překlopena z tištěné verze), reflex.cz, neovlivni.cz, hlidacipes.org, blisty.cz, a2larm.cz, literarky.cz, investigace.cz.

Výběr kódovaného vzorku – článků

Kódováno bylo 100 článků za období červen až listopad 2021.

Včasná úprava

Pokud redakce provedou do 10 pracovních dnů od publikování výsledků ratingu včasnou úpravu v kritériích EDITORS, FINANCE, OWNER a PUBLISHER, bude jim aktuální rating přepočítán.

Hodnocená kritéria

Hodnocená kritéria – obecná (pro celý titul):

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Má být snadno dostupná základní informace o redakci (kontakty apod.). Na webu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného zpravodajského webu, tedy kdo jsou členové redakce a jak se dají kontaktovat. Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah webu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení seznamu členů redakce je 0.5 bodu, za možnost kontaktovat přímo novináře (emailem, formulářem na profilu autora či v seznamu redakce) pak získávají dalších 0.5 bodů. Hodnocení A tak může získat jen ten server, který uvádí jak seznam členů redakce/autorů, tak možnost je přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o organizaci

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o organizaci (výroční zpráva apod.) Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o samotné organizaci a zejména informace o účetní závěrce a výroční zpráva, minimálně by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Mají být snadno dostupné informace o skutečném vlastníkovi. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastnictví v podobě offshorové společnosti či akcií na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu.

id: PUBLISHER

Kritérium: Snadno dostupná informace o provozovateli

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o provozovateli webu (IČO apod.). Jméno firmy a její IČO, která web provozuje, by mělo být okamžitě dohledatelné na webu. Metodologické vysvětlení: Pro zisk hodnocení A v této kategorii  je nutné mít IČO umístěné buď přímo na hlavní stránce webu, nebo na logickém místě (kupříkladu v sekci Vydavatel, Kontakty apod.), případně v odkazu na příslušný dokument nebo web vlastníka či provozovatele webu. Pro jednoznačnou informaci může ale posloužit také ISSN bude však hodnoceno B.

ID: CONFLICT                       

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud píše o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.                

Základní popis: Majitel média nemá být ve střetu zájmů. V tom se nachází pokud je politicky exponovanou osobou, a nebo má vysoký objem obchodů se státem nebo pokud podniká v oblastech státem silně regulovaných. Médium má v článcích o svém majiteli a jeho dalších firmách uvádět, že se jedná o majetek majitele či přímo majitele a to bez ohledu na to, zda je v konfliktu zájmu či nikoli.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé články/fotky):

id: CLICKBAIT

Kritérium: Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: Stránky obecně nevytvářejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímo vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: LINKS

Kritérium: Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Základní popis: Odkaz na původní zdroj má být proklikem. Při přebírání obsahu by autoři a editoři měli vždy odkázat na původní zdroj, a to včetně aktivního webového odkazu, pokud je to možné.

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Mají být jasně označené výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, by mělo být řečeno jednoznačně v úvodu textu. Neoznačené přebírání tématu či obsahu od agentury či konkurence je nepřípustné.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost tématu není uměle zvyšována

Základní popis: Důležitost tématu nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu článku, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: CLOSENESS

Kritérium: Blízkost tématu není vytvářena uměle

Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Téma nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence informace o místě, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace, či nevhodné či zavádějící fotografie.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné. 

Základní popis: Odlišení musí být jasné, například označením stránky, rubriky, použitím titulku v kurzívě. (např. na reflex.cz je rubrika zpravodajství, otázka je, zda obsahuje zprávy).

id: NEWS (dříve EDITORIALS)

Kritérium: Pokud publicistický server obsahuje i rubriky či texty označené jako zprávy, nesmí obsahovat publicistické prvky. Pozor – pokud jde o zpravodajské analýzy, může zpravodajský žánr obsahovat kromě standardního zpravodajského zdrojování také analytické prvky a z nich vycházející závěry.

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory, komentáře a hodnocení.

id: OPINIONS

Kritérium: Jasná identifikace a profesionální zvládnutí názorové publicistiky.

Základní popis: Odlišení názorové publicistiky musí být jasné, stejně tak její autorství. Autoři jsou jasně identifikovatelní, většinou stálí spolupracovníci redakce. Názorová publicistika je propracovaná (např. „sloupek“ by neměl mít jen pár řádků), je z ní jasný nejen názor, ale také argumenty, které k němu autora/ku vedou.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro celé vydání):

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu

Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena. Reklama na webu musí být jasně odlišena od obsahu webu.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a problematický. 

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů považovali za  bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod). 

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5). 

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů).

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet z průměrného počtu získaných bodů:

KategoriePrůměrný počet bodů
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.85
B+0.7 až 0.8
B0.6 až 0.7
B-0.5 až 0.6
Cmenší než 0.5

Publicistické weby. Vlna Léto 2021

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah publicistických webů na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Tomáš Zálešák, Matěj Pastír, Nina Kodhaj.

Výběr médií

Zvolili jsme následující publicistické weby, které se věnují společensko politickým tématům. Naopak  jsem se nevěnovali webům, které se věnují specifickým oblastem (sportovní, autorevue apod.) a webu lifestylový,

  • respekt.cz (část, která je dostupná zdarma na webu, není překlopena z tištěné verze), reflex.cz, neovlivni.cz, hlidacipes.org, blisty.cz, a2larm.cz, literarky.cz, investigace.cz.

Výběr kódovaného vzorku – článků

Kódováno bylo 100 článků z období od prosinec 2020 do květena 2021.

Včasná úprava

Pokud redakce provedou do 10 pracovních dnů od publikování ratingu včasnou úpravu v kritériích EDITORS, FINANCE, OWNER a PUBLISHER, tak se jim započítá do čerstvě publikovaného ratingu.

Hodnocená kritéria

Hodnocená kritéria – obecná (pro celý titul):

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci
Základní popis: Má být snadno dostupná základní informace o redakci (kontakty apod.). Na webu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného zpravodajského webu, tedy kdo jsou členové redakce a jak se dají kontaktovat. Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah webu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení seznamu členů redakce je 0.5 bodu, za možnost kontaktovat přímo novináře (emailem, formulářem na profilu autora či v seznamu redakce) pak získávají dalších 0.5 bodů. Hodnocení A tak může získat jen ten server, který uvádí jak seznam členů redakce/autorů, tak možnost je přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o organizaci
Základní popis: Má být snadno dostupná informace o organizaci (výroční zpráva apod.) Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o samotné organizaci a zejména informace o účetní uzávěrce a výroční zpráva, minimálně by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi
Základní popis: Mají být snadno dostupné informace o skutečném vlastníkovi. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastnictví v podobě offshorové společnosti či akcií na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu.

id: PUBLISHER

Kritérium: Snadno dostupná informace o provozovateli
Základní popis: Má být snadno dostupná informace o provozovateli webu (IČO apod.). Jméno firmy a její IČO, která web provozuje, by mělo být okamžitě dohledatelné na webu. Metodologické vysvětlení: Pro zisk hodnocení 1 je nutné mít IČO umístěné buď přímo na hlavní stránce webu, nebo na logickém místě (kupříkladu v sekci Vydavatel, Kontakty apod.), případně v odkazu na příslušný dokument nebo web vlastníka či provozovatele webu. Pro jednoznačnou informaci může ale posloužit také ISSN bude však hodnoceno B.

ID: CONFLICT                       

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud píše o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.                

Základní popis: Majitel média nemá být ve střetu zájmů. V tom se nachází pokud je politicky exponovanou osobou anebo má vysoký objem obchodu se státem nebo pokud podniká v oblastech státem silně regulovaných. Médium má v článcích o svém majiteli a jeho dalších firmách uvádět, že se jedná o majetek majitele či přímo majitele a to bez ohledu na to, zda je v konfliktu zájmu či nikoli.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé články/fotky):

id: CLICKBAIT

Kritérium: Server se vyhýbá zavádějícím titulkům
Základní popis: Stránky obecně nevytvářejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímo vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: LINKS

Kritérium: Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz
Základní popis: Odkaz na původní zdroj má být proklikem. Při přebírání obsahu by autoři a editoři měli vždy odkázat na původní zdroj, a to včetně aktivního webového odkazu, pokud je to možné.

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje
Základní popis: Mají být jasně označené výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, by mělo být řečeno jednoznačně v úvodu textu. Neoznačené přebírání tématu či obsahu od agentury či konkurence je nepřípustné.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost tématu není uměle zvyšována
Základní popis: Důležitost tématu nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu článku, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: CLOSENESS

Kritérium: Blízkost tématu není vytvářena uměle
Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Téma nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence informace o místě, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů
Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace, či nevhodné či zavádějící fotografie.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné. 

Základní popis: Odlišení musí být jasné, například označením stránky, rubriky, použitím titulku v kurzivě. (např. na reflex.cz je rubrika zpravodajství, otázka je, zda obsahuje zprávy).

id: NEWS (dříve EDITORIALS)

Kritérium: Pokud publicistický server obsahuje i rubriky či texty označené jako zprávy, nesmí obsahovat publicistické prvky. Pozor – pokud jde o zpravodajské analýzy, může zpravodajský žánr obsahovat kromě standardního zpravodajského zdrojování také analytické prvky a z nich vycházející závěry.

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory, komentáře a hodnocení.

id: OPINIONS

Kritérium: Jasná identifikace a profesionální zvládnutí názorové publicistiky.

Základní popis: Odlišení názorové publicistiky musí být jasné, stejně tak její autorství. Autoři jsou jasně identifikovatelní, většinou stálí spolupracovníci redakce. Názorová publicistika je propracovaná (např. „sloupek“ by neměl mít jen pár řádků), je z ní jasný nejen názor, ale také argumenty, které k němu autora/ku vedou.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro celé vydání):

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena. Reklama na webu musí být jasně odlišena od obsahu webu.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a problematický. 

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů brali jako bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod). 

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5). 

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů).

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet z průměrného počtu získaných bodů:

KategoriePrůměrný počet bodů
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.85
B+0.7 až 0.8
B0.6 až 0.7
B-0.5 až 0.6
Cmenší než 0.5

Publicistické weby. Vlna Léto 2020

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah publicistických webů na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Štěpán Šanda a František Pfann.

Výběr médií

Zvolili jsme následující publicistické weby, nevěnovali jsme se oborovým webům 

  • respekt.cz (část, která je dostupná zdarma na webu, není překlopena z tištěné verze), reflex.cz, neovlivni.cz, hlidacipes.org, blisty.cz, a2larm.cz, denikreferendum.cz (publicistická sekce), literarky.cz, investigace.cz.

Výběr kódovaného vzorku – článků

Zvolili jsme náhodný vzorek 100 článků v období září 2019 – únor 2020.

Hodnocená kritéria

Hodnocená kritéria – obecná (pro celý titul):

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci
Základní popis: Má být snadno dostupná základní informace o redakci (kontakty apod.). Na webu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného zpravodajského webu, tedy kdo jsou členové redakce a jak se dají kontaktovat. Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah webu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení seznamu členů redakce je 0.5 bodu, za možnost kontaktovat přímo novináře (emailem, formulářem na profilu autora či v seznamu redakce) pak získávají dalších 0.5 bodů. Hodnocení A tak může získat jen ten server, který uvádí jak seznam členů redakce/autorů, tak možnost je přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o organizaci
Základní popis: Má být snadno dostupná informace o organizaci (výroční zpráva apod.) Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o samotné organizaci a zejména informace o účetní uzávěrce a výroční zpráva, minimálně by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi
Základní popis: Mají být snadno dostupné informace o skutečném vlastníkovi. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastnictví v podobě offshorové společnosti či akcií na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu.

id: PUBLISHER

Kritérium: Snadno dostupná informace o provozovateli
Základní popis: Má být snadno dostupná informace o provozovateli webu (IČO apod.). Jméno firmy a její IČO, která web provozuje, by mělo být okamžitě dohledatelné na webu. Metodologické vysvětlení: Pro zisk hodnocení 1 je nutné mít IČO umístěné buď přímo na hlavní stránce webu, nebo na logickém místě (kupříkladu v sekci Vydavatel, Kontakty apod.), případně v odkazu na příslušný dokument nebo web vlastníka či provozovatele webu. Pro jednoznačnou informaci může ale posloužit také ISSN bude však hodnoceno B.

ID: CONFLICT                       

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud píše o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.                

Základní popis: Majitel média nemá být ve střetu zájmů. V tom se nachází pokud je politicky exponovanou osobou anebo má vysoký objem obchodu se státem nebo pokud podniká v oblastech státem silně regulovaných. Médium má v článcích o svém majiteli a jeho dalších firmách uvádět, že se jedná o majetek majitele či přímo majitele a to bez ohledu na to, zda je v konfliktu zájmu či nikoli.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé články/fotky):

id: CLICKBAIT

Kritérium: Server se vyhýbá zavádějícím titulkům
Základní popis: Stránky obecně nevytvářejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímo vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: LINKS

Kritérium: Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz
Základní popis: Odkaz na původní zdroj má být proklikem. Při přebírání obsahu by autoři a editoři měli vždy odkázat na původní zdroj, a to včetně aktivního webového odkazu, pokud je to možné.

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje
Základní popis: Mají být jasně označené výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, by mělo být řečeno jednoznačně v úvodu textu. Neoznačené přebírání tématu či obsahu od agentury či konkurence je nepřípustné.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost tématu není uměle zvyšována
Základní popis: Důležitost tématu nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu článku, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: CLOSENESS

Kritérium: Blízkost tématu není vytvářena uměle
Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Téma nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence informace o místě, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů
Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace, či nevhodné či zavádějící fotografie.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné. 

Základní popis: Odlišení musí být jasné, například označením stránky, rubriky, použitím titulku v kurzivě. (např. na reflex.cz je rubrika zpravodajství, otázka je, zda obsahuje zprávy).

id: NEWS (dříve EDITORIALS)

Kritérium: Pokud publicistický server obsahuje i rubriky či texty označené jako zprávy, nesmí obsahovat publicistické prvky. Pozor – pokud jde o zpravodajské analýzy, může zpravodajský žánr obsahovat kromě standardního zpravodajského zdrojování také analytické prvky a z nich vycházející závěry.

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory, komentáře a hodnocení.

id: OPINIONS

Kritérium: Jasná identifikace a profesionální zvládnutí názorové publicistiky.

Základní popis: Odlišení názorové publicistiky musí být jasné, stejně tak její autorství. Autoři jsou jasně identifikovatelní, většinou stálí spolupracovníci redakce. Názorová publicistika je propracovaná (např. „sloupek“ by neměl mít jen pár řádků), je z ní jasný nejen názor, ale také argumenty, které k němu autora/ku vedou.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro celé vydání):

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena. Reklama na webu musí být jasně odlišena od obsahu webu.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a problematický. 

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů brali jako bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod). 

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5). 

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů).

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet z průměrného počtu získaných bodů:

KategoriePrůměrný počet bodů
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.85
B+0.7 až 0.8
B0.6 až 0.7
B-0.5 až 0.6
Cmenší než 0.5

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.

Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.