Aktuální metodika projektu Rating pro tištěné deníky platná od 13. 9. 2021 – Vlna podzim 2022

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah zpravodajských deníků na základě předem definovaných kritérií (viz sekce Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D. z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Tejchman. Jeho členy byli  Adéla Hiblerová, Johana Nelibová,Tomáš Zálešák, Petra Jirmusová, Veronika Křivánková a Karolína Sikorová.

Výběr médií

Pro kódování jsme vybrali všechny deníkové tituly ověřované ABC ČR s s výjimkou deníku Sport. Jednalo se tedy o tyto tituly: Mladá Fronta DNES, Lidové noviny, Deník, Blesk, Aha, Hospodářské noviny, Právo, E15, Metro. K nim jsme přidali Deník N, který není ověřován ABC ČR.

Výběr kódovaného vzorku – článků

  • Kódovány byly všechny články, které se nacházely na stránkách, které byly obecně zpravodajské. Dále pak se kódovaly všechny články na stránkách s obecnou publicistikou. Typicky se jednalo o sekce na téma: domov, svět, zpravodajství, publicistika, názory, téma, ekonomika. Naopak jsme nekódovali sekce specializované, jako jsou kultura, sport, servis, zábava, společnost apod.
  • Kódován byl vzorek deseti náhodně vybraných dnů tak, aby byly zastoupeny všechny pracovní dny v týdnu.
  • Pro náhodný výběr bylo zvoleno období září 2021 až červen 2022. V tomto období byly vybrány konkrétně tyto dny:  po 6.9 2.2021, út 12.10. 2021, , st 24.11. 2021, čt 30.12. 2021, pá 14.1. 2022, po 7.2. 2022, út 15.3. 2022, st 20.4. 2022, čt 26.5. 2022, pá 3.6 2022 

Hodnocená kritéria

Hodnocená kritéria – obecná (pro celý titul):

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Snadno dostupná má být základní informace o redakci (kontakty apod.). V tiráži by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného titulu, tedy kdo jsou členové redakce a jak je možné je kontaktovat.

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah titulu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení pouze základních kontaktů na redakci je 0.5, za možnost kontaktovat přímo novináře (např. univerzální formát mailové adresy) získávají 0. Hodnocení A tak může získat jen ten titul, který uvádí jak obecné kontaktní údaje, tak možnost autor(k)y přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o vydavateli

Základní popis: Snadno dostupná informace o vydavateli v tiráži. Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o vydavateli, zejména informace o účetní závěrce a výroční zpráva by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.  Podle zákona mají povinované subjekty povinnost zveřejnit účetní závěrku nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Na serveru Justice tak má být dostupná závěrka nejméně z roku 2019. Výroční zprávu mají povinnost zveřejnit subjekty auditované.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Informace o skutečném vlastníkovi jsou snadno dostupné. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastníci skrytí za offshorovou společností či akciemi na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu, protože v takovém případě nejsou zájmy vlastníka zřejmé. Zaměřujeme se především na úsilí, jaké je nutné pro dosažení informace vynaložit.

id: PUBLISHER

Kritérium: Naplnění tiskového zákona v otázce vydavatele

Podle tiskového zákona musí být v každém vydání novin uvedeny tyto údaje:

a) název periodického tisku,

b) označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku,

c) četnost (periodicita) jeho vydávání,

d) označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,

e) místo vydávání,

f) číslo a den vydání,

g) evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,

h) název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé články/fotky):

id: CLICKBAIT

Kritérium: Titul se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: V obsahu se nenacházejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímého vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné.

Základní popis: Odlišení musí být jasné, například označením stránky, rubriky, použitím titulku v kurzivě apod.

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu mají být jasně označené. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, pak by tato informace měla být  jednoznačně sdělena v úvodu textu.

id: MULTISOURCES

Kritérium: Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Základní popis: Zprávy mají být ověřeny z více zdrojů. Neoznačené přebírání tématu či obsahu od agentury či konkurence je nepřípustné. Je třeba, aby byla zpráva ověřena u vícero zdrojů; média si často vystačí jen s původcem zprávy, ale dále si ji neověřují. Pokud se jednalo o článek založený na ČTK a doplněný o vlastní redakční práci, nebylo toto kritérium kódováno.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost článku není uměle zvyšována

Základní popis: Důležitost článku nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata. Nemá také docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Článek nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence domicilu, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení nebo stereotypizace.

id: NEWS

Kritérium: Zprávy nesmí obsahovat publicistické prvky

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory autora, komentáře a hodnocení.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro celé vydání):

id: VARIETY

Kritérium: Noviny využívají širokou škálu zpravodajských a publicistických žánrů

Základní popis: Noviny jsou žánrově pestré, nejsou v nich pouze zprávy, ale také rozhovory, reportáže, story, anketa, názorová publicistika apod.

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu

Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena a odlišena od redakčního obsahu.

id: AUTHOR

Kritérium: Všechny texty ve vydání jsou podepsané autorem nebo redakční zkratkou.

Základní popis: Podepsané mají být všechny texty, včetně krátkých zpráv, neboli tzv. kraťasů, i pokud jsou přebírány přímo z ČTK nebo jiných agentur. Čtenář má vědět, kdo je autorem textu.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a problematický.

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů brali jako bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod).

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5).

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů).

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení tištěných deníků do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet z průměrného počtu získaných bodů:

KategoriePrůměrný počet bodů
Avětší nebo rovno 0.85
A-0,8 až 0,85
B+0,7 až 0,79
B0,6 až 0,69
B-0,5 až 0,59
Cmenší než 0,5

Řazení médií uvnitř jednotlivých kategorií (A, A- a podobně) je podle abecedy.

Metodika výzkumu – tištěné deníky Vlna podzim 2021

Aktuální metodika projektu Rating pro tištěné deníky platná od 13. 9. 2021 – Vlna podzim 2021

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah zpravodajských deníků na základě předem definovaných kritérií (viz sekce Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D. z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli Lada Čápová, Adéla Hiblerová, Johana Nelibová,Tomáš Zálešák, Matěj Pastír, Petra Jirmusová, Markéta Beštová.

Výběr médií

Pro kódování jsme vybrali všechny deníkové tituly ověřované ABC ČR s s výjimkou deníku Sport. Jednalo se tedy o tyto tituly: Mladá Fronta DNES, Lidové noviny, Deník, Blesk, Aha, Hospodářské noviny, Právo, E15, Metro. K nim jsme přidali Deník N, který není ověřován ABC ČR.

Výběr kódovaného vzorku – článků

  • Kódovány byly všechny články, které se nacházely na stránkách, které byly obecně zpravodajské. Dále pak se kódovaly všechny články na stránkách s obecnou publicistikou. Typicky se jednalo o sekce na téma: domov, svět, zpravodajství, publicistika, názory, téma, ekonomika. Naopak jsme nekódovali sekce specializované, jako jsou kultura, sport, servis, zábava, společnost apod.
  • Kódován byl vzorek deseti náhodně vybraných dnů tak, aby byly zastoupeny všechny pracovní dny v týdnu.
  • Pro náhodný výběr bylo zvoleno období únor 2021 až červen 2021. V tomto období byly vybrány konkrétně tyto dny:  po 1.2.2021, út 9.2.2021, st 17.3.2021, čt 25.3.2021, pá 9.4.2021, po 12.4.2021, út 11.5.2021, st 19.5.2021, čt 17.6.2021, pá 25.6.2021 

Hodnocená kritéria

Hodnocená kritéria – obecná (pro celý titul):

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Snadno dostupná má být základní informace o redakci (kontakty apod.). V tiráži by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného titulu, tedy kdo jsou členové redakce a jak je možné je kontaktovat.

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah titulu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení pouze základních kontaktů na redakci je 0.5, za možnost kontaktovat přímo novináře (např. univerzální formát mailové adresy) získávají 0. Hodnocení A tak může získat jen ten titul, který uvádí jak obecné kontaktní údaje, tak možnost autor(k)y přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o vydavateli

Základní popis: Snadno dostupná informace o vydavateli v tiráži. Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o vydavateli, zejména informace o účetní závěrce a výroční zpráva by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.  Podle zákona mají povinované subjekty povinnost zveřejnit účetní závěrku nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Na serveru Justice tak má být dostupná závěrka nejméně z roku 2019. Výroční zprávu mají povinnost zveřejnit subjekty auditované.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Informace o skutečném vlastníkovi jsou snadno dostupné. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastníci skrytí za offshorovou společností či akciemi na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu, protože v takovém případě nejsou zájmy vlastníka zřejmé. Zaměřujeme se především na úsilí, jaké je nutné pro dosažení informace vynaložit.

id: PUBLISHER

Kritérium: Naplnění tiskového zákona v otázce vydavatele

Podle tiskového zákona musí být v každém vydání novin uvedeny tyto údaje:

a) název periodického tisku,

b) označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku,

c) četnost (periodicita) jeho vydávání,

d) označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,

e) místo vydávání,

f) číslo a den vydání,

g) evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,

h) název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé články/fotky):

id: CLICKBAIT

Kritérium: Titul se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: V obsahu se nenacházejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímého vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné.

Základní popis: Odlišení musí být jasné, například označením stránky, rubriky, použitím titulku v kurzivě apod.

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu mají být jasně označené. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, pak by tato informace měla být  jednoznačně sdělena v úvodu textu.

id: MULTISOURCES

Kritérium: Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Základní popis: Zprávy mají být ověřeny z více zdrojů. Neoznačené přebírání tématu či obsahu od agentury či konkurence je nepřípustné. Je třeba, aby byla zpráva ověřena u vícero zdrojů; média si často vystačí jen s původcem zprávy, ale dále si ji neověřují. Pokud se jednalo o článek založený na ČTK a doplněný o vlastní redakční práci, nebylo toto kritérium kódováno.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost článku není uměle zvyšována

Základní popis: Důležitost článku nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata. Nemá také docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Článek nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence domicilu, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení nebo stereotypizace.

id: NEWS

Kritérium: Zprávy nesmí obsahovat publicistické prvky

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory autora, komentáře a hodnocení.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro celé vydání):

id: VARIETY

Kritérium: Noviny využívají širokou škálu zpravodajských a publicistických žánrů

Základní popis: Noviny jsou žánrově pestré, nejsou v nich pouze zprávy, ale také rozhovory, reportáže, story, anketa, názorová publicistika apod.

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu

Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena a odlišena od redakčního obsahu.

id: AUTHOR

Kritérium: Všechny texty ve vydání jsou podepsané autorem nebo redakční zkratkou.

Základní popis: Podepsané mají být všechny texty, včetně krátkých zpráv, neboli tzv. kraťasů, i pokud jsou přebírány přímo z ČTK nebo jiných agentur. Čtenář má vědět, kdo je autorem textu.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a problematický.

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů brali jako bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod).

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5).

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů).

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení tištěných deníků do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet z průměrného počtu získaných bodů:

KategoriePrůměrný počet bodů
Avětší nebo rovno 0.85
A-0,8 až 0,85
B+0,7 až 0,79
B0,6 až 0,69
B-0,5 až 0,59
Cmenší než 0,5

Řazení médií uvnitř jednotlivých kategorií (A, A- a podobně) je podle abecedy.

Metodologie podzim 2020

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah zpravodajských deníků na základě předem definovaných kritérií (viz sekce Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Štěpán Šanda, Markéta Škaldová, František Pfann a Kristýna Hněvsová.

Výběr médií

Pro kódování jsme vybrali všechny deníkové tituly ověřované ABC ČR s výjimkou deníku Sport. Jednalo se tedy o tyto tituly: Mladá Fronta DNES, Lidové noviny, Deník N, Deník, Blesk, Aha, Hospodářské noviny, Právo, E15, Metro.

Výběr kódovaného vzorku – článků

  • Kódovány byly všechny články, které se nacházely na stránkách, které byly obecně zpravodajské, dále pak se kódovaly všechny články na stránkách s obecnou publicistikou. Typicky se jednalo o stránky: domov, svět, zpravodajství, publicistika, názory, téma, ekonomika. Naopak jsme nekódovali stránky specializované, jako jsou kultura, sport, servis, zábava, společnost apod.
  • Kódován byl vzorek deseti náhodně vybraných dnů tak, aby byly zastoupeny všechny pracovní dny v týdnu.
  • Pro náhodný výběr bylo zvoleno období od září 2019 do ledna 2020, abychom se vyhnuli tematickému vychýlení během tzv. koronakrize. V období září 2019leden 2020 byly vybrány konkrétně tyto dny: po 2. 9., út 10. 9., st 23. 10., čt 31. 10., pá 8. 11., po 11. 11., út 10. 12., st 18. 12., čt 23. 1., pá 31. 1.

Hodnocená kritéria

Hodnocená kritéria – obecná (pro celý titul):

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Snadno dostupná má být základní informace o redakci (kontakty apod.). V tiráži by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného titulu, tedy kdo jsou členové redakce a jak je možné je kontaktovat.

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah titulu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení pouze základních kontaktů na redakci je 0.5, za možnost kontaktovat přímo novináře (např. univerzální formát mailové adresy) získávají 0. Hodnocení A tak může získat jen ten titul, který uvádí jak obecné kontaktní údaje, tak možnost autor(k)y přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o vydavateli

Základní popis: Snadno dostupná informace o vydavateli v tiráži. Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o vydavateli, zejména informace o účetní závěrce a výroční zpráva by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Informace o skutečném vlastníkovi jsou snadno dostupné. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastníci skrytí za offshorovou společností či akciemi na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu, protože v takovém případě nejsou zájmy vlastníka zřejmé. Zaměřujeme se především na úsilí, jaké je nutné pro dosažení informace vynaložit.

id: PUBLISHER

Kritérium: Naplnění tiskového zákona v otázce vydavatele

Podle tiskového zákona musí být v každém vydání novin uvedeny tyto údaje:

a) název periodického tisku,

b) označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku,

c) četnost (periodicita) jeho vydávání,

d) označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,

e) místo vydávání,

f) číslo a den vydání,

g) evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,

h) název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé články/fotky):

id: CLICKBAIT

Kritérium: Titul se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: V obsahu se nenacházejí titulky, které obsahují falešné informace, které jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímého vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné.

Základní popis: Odlišení musí být jasné, například označením stránky, rubriky, použitím titulku v kurzivě apod.

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu mají být jasně označené. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, pak by toto mělo být jednoznačně řečeno v úvodu textu.

id: MULTISOURCES

Kritérium: Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Základní popis: Zprávy mají být ověřeny z více zdrojů. Neoznačené přebírání tématu či obsahu od agentury či konkurence je nepřípustné. Je třeba, aby byla zpráva ověřena u vícero zdrojů; média si často vystačí jen s původcem zprávy, ale dále si ji neověřují.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost článku není uměle zvyšována

Základní popis: Důležitost článku nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: CLOSENESS
Kritérium: Blízkost článku není vytvářená uměle

Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Článek nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence domicilu, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení nebo stereotypizace.

id: NEWS

Kritérium: Zprávy nesmí obsahovat publicistické prvky

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory autora, komentáře a hodnocení.

id: PICTURES

Kritérium: S tématem nesouvisející ilustrační, nevhodné či zavádějící fotografie.

Hodnoceny jsou jednotlivé články.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro celé vydání):

id: VARIETY

Kritérium: Noviny využívají širokou škálu zpravodajských a publicistických žánrů

Základní popis: Noviny jsou žánrově pestré, nejsou v nich pouze zprávy, ale také rozhovory, reportáže, story, anketa, názorová publicistika apod.

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu

Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena a odlišena od redakčního obsahu.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a problematický.

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů brali jako bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod).

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5).

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů).

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení tištěných deníků do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet z průměrného počtu získaných bodů:

KategoriePrůměrný počet bodů
Avětší nebo rovno 0.85
A-0.8 až 0.85
B+0.7 až 0.8
B0.6 až 0.7
B-0.5 až 0.6
Cmenší než 0.5

Řazení médií uvnitř jednotlivých kategorií (A, A- a podobně) je podle abecedy.

Josef Šlerka, 14. 8. 2020

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.

Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.