Změny v metodice Ratingu zpravodajských webů

NFNZ připravuje sadu změn v metodice hodnocení zpravodajských webů.

Nově bude platit, že pro hodnocení zpravodajských webů musí médium mít zásadním způsobem zastoupenou sekci vlastního zpravodajství, které se nebude pouze opírat o převzetí či parafrázování materiálů, které jsou převzaty z jiných médií (včetně sociálních sítí) či tiskových zpráv nebo policejních svodek. Pokud množství takových zpráv bude tvořit značnou část zpráv, bude médium ze seznamu zpravodajských médií vyřazeno. 

Příkladem materiálů, které nelze hodnotit jako vlastní zpravodajství jsou:

  1. Zprávy založené pouze na citacích ze sociálních sítí, které propojuje autorský komentář novináře či editora bez dalších přidaných informací získaných novinářem.
  2. Přetiskování tiskových zpráv, bez dalších přidaných informací  získaných novinářem.
  3. Pouhé parafrázování či přetiskování policejní svodek, bez dalších přidaných informací získaných novináře, stejně tak nepřípustné je jen okomentování svodky bez přiznání a linkování původního zdroje

Nové kategorie hodnocení:

ORIGINALS

Bude přidána nové kategorie ORIGINALS. Vyjadřuje podíl zpráv v testovaném vzorku, které pouze převyprávěný obsah z jiného serveru či zdroje bez toho, aniž by byl tento zdroj uveden jako autor či spoluautor textu.

GENRES

Bude přidána nová kategorie GENRES, používaná dnes pro publicistické weby. Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné. Základní popis: Odlišení musí být jasné, například označením rubriky pod nadpisem článka apod.

Úpravy stávajících kategorií

CONFLICT 

K stávajícím konfliktům zájmů (tedy politická angažovanost, vysoké objemy obchodu se státem a podnikání v oblastech silně státem regulované) se přidává vlastnictví reklamních, komunikačních a mediálních agentur. Důvodem je nejasná hranice mezi PR a novinařinou v případě jednoho vlastníka.

IDENTIFICATION 

Dále pak spojujeme kategorie EDITORS a PUBLISHER do nové kategorie IDENTIFICATION, pro kterou platí, že: Má být snadno dostupná základní informace o redakci (kontakty apod.). Na webu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného zpravodajského webu, tedy kdo jsou členové redakce a jak se dají online kontaktovat např. pomoci přímého emailu, telefonu či osobního vzkazníku. Má být snadno dostupná informace o provozovateli webu (IČO apod.). Jméno firmy a její IČO, která web provozuje, by mělo být okamžitě dohledatelné na webu.

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah webu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení seznamu členů redakce a možnost kontaktovat přímo novináře (emailem, formulářem na profilu autora či v seznamu redakce) získává medium 0.5 bodů. Za řádné uvedení provozovatele Hodnocení A tak může získat jen ten server, který uvádí jak seznam členů redakce/autorů, tak možnost je přímo kontaktovat.  Pro zisk druhého 0.5 je nutné mít IČO umístěné buď přímo na hlavní stránce webu, nebo na logickém místě (kupříkladu v sekci Vydavatel, Kontakty apod.), případně v odkazu na příslušný dokument nebo web vlastníka či provozovatele webu.

BUSINESS

Dále pak dochází ke sloučení kategorie OWNER a FINANCE do kategorie BUSINESS. Podle ní má být snadno dostupná informace o organizaci (výroční zpráva apod.) Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o samotné organizaci a zejména informace o účetní závěrce a výroční zprávě, minimálně by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz. Dále pak informace o skutečném vlastníkovi má být snadno dostupná. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastníci skrytí za offshorovou společností či akciemi na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu, protože v takovém případě nejsou zájmy vlastníka zřejmé. Zaměřujeme se především na co nejmenší úsilí, jaké je nutné pro dosažení informace vynaložit. Za správné uvedení informací o organizaci získává web 0.5 bodu, druhých 0.5 bodu získává za snadno dostupnou informaci o vlastníkovi média.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.