TZ: NFNZ vydává hodnocení publicistických médií

K již dříve zveřejněnému hodnocení zpravodajských deníků a zpravodajských webů nyní nově přibylo hodnocení publicistických časopisů a publicistických webů.

22. 9. 2020 – Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) vydal hodnocení publicistických médií. V Ratingu NFNZ (https://www.nfnz.cz/rating-medii/) lze nyní kromě hodnocení zpravodajských webů a tištěných deníků nově najít i hodnocení psané publicistiky. NFNZ navíc zveřejnil i přehled konspiračních webů. 

„Nově jsme posuzovali, nakolik při své práci dodržují profesionální standardy názorové publicistiky. U tištěné publicistiky nás zajímalo, zda používají širší škálu publicistických útvarů. Zjišťovali jsme, jestli kromě komentářů mají útvary jako rozhovory, sloupky, recenze a podobně,” říká ředitel NFNZ Josef Šlerka.

NFNZ srovnává média podle míry dodržování základních novinářských pravidel. K již dříve zveřejněnému hodnocení zpravodajských deníků a zpravodajských webů nyní nově přibylo hodnocení publicistických časopisů a publicistických webů.  

Pro hodnocení médií je v Ratingu zvolena škála A, A-, B+, B, B- a C s tím, že média hodnocená A a A- jsou klasifikována jako bezproblémová, ta s označením B+, B a B- jako částečně problematická a kategorie C označuje, že se jedná o médium, které je z hlediska dodržování základních standardů novinářské práce problematické. 

Pro zpracování výzkumu byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu a vybraný obsah médií byl ručně kódován na základě předem definovaných kritérií. Metodiky použité pro hodnocení publicistických médií jsou detailně popsané pro tištěná publicistická média zde a pro publicistické weby tady.

Hodnocení: publicistické časopisy 

V tištěné publicistice bylo posuzováno 11 titulů. U každého bylo hodnoceno dodržování 16 kritérií. Mezi nejlépe hodnocené, a tedy neproblematické (A, A-), byly zařazeny čtrnáctideník A2, týdeníky Ekonom, Respekt, Echo a měsíčníky Reportér a Týden. Detailní hodnocení publicistických časopisů najdete zde

Hodnocení: publicistické weby

Dodržování kritérií bylo hodnoceno i u devíti publicistických webů. V kategorii bezproblémových médiích jsou A2larm.cz, investigace.cz, neovlivni.cz, respekt.cz, denikreferendum.cz (publicistická část) a hlidacipes.org. Web reflex.cz byl na základě výsledků vyloučen z finálního hodnocení, protože obsahuje příliš velký podíl názorové žurnalistiky. Detailní hodnocení publicistických webů najdete zde.  

A co dál?

V tuto chvíli je na webové stránce https://www.nfnz.cz/rating-medii/ k dispozici Rating zpravodajských webů, tištěných deníků, nově publicistických webů a publicistických časopisů. Hodnocení budou minimálně dvakrát ročně aktualizována, aby se ve výsledcích Ratingu odrazily případné změny v přístupu jednotlivých titulů k dodržování základních standardů.

Menší aktualizace budou prováděny častěji. „Na začátek října plánujeme aktualizovat výsledky hodnocení některých kritérií u zpravodajských médií. Bude se jednat o aktualizaci v oblasti konfliktu zájmů vlastníků médií, transparentnosti vlastnictví a či o snadnou dostupnost kontaktů na redaktory,” dodává Josef Šlerka.

Přehled konspiračních webů

V páté skupině NFNZ navíc nově zveřejnil přehled českých konspiračních webů. Ten vznikl na základě shody mezi NFNZ, Konšpirátori.sk, společností Semantic Visions a projektem Atlas konspirací.

Konspirační weby nejsou posuzovány z hlediska dodržování standardů novinářské práce, ale u každého jsou uvedené příklady nejčastěji publikovaných hoaxů a konspirací.

Projekt vznikl ve spolupráci NFNZ, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Studii nových médií FFUK

Pro více informací kontaktujte prosím Josefa Šlerku, ředitele NFNZ, email: [email protected]

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.