NFNZ vydal aktualizované a doplněné hodnocení zpravodajských médií

Komentář není zpráva a čtenář má vědět, že čte reklamní článek.

2. 9. 2020 – Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) dnes na svém webu (https://www.nfnz.cz/rating-medii/) zveřejnil dlouho očekávané hodnocení tištěných deníků a aktualizované hodnocení zpravodajských webů, tzv. Rating.

Čtenáři si tak mohou na jednom místě najít přehledné informace o dodržování základních novinářských norem v třicítce českých zpravodajských serverů a v deseti tištěných denících.  

Třináct kritérií

U každého novinářského titulu je posuzováno třináct kritérií. Patří mezi ně vyhodnocení, jestli je snadno dostupná informace, komu noviny patří, kdo je provozuje a zda má čtenář možnost kontaktovat jednotlivé členy redakce.

U převzatých článků, které se z větší části inspirují výstupy z jiných médií, či je převypráví, posuzujeme odkazování na původní zdroje. Média by neměla uměle zvyšovat důležitost sdělení zdůrazňováním jen okrajově souvisejících informací a používáním zavádějících titulků (tzv. clickbait). Zprávy by měly být jasně oddělené od komentářů. 

Častým a závažným pochybením je záměrně nejednoznačné označování placených článků. Běžný čtenář často vůbec nepostřehne, že čte reklamní sdělení. 

Kromě dalších kritérií jsou v Ratingu nově zohledněny případné střety zájmů vlastníků médií. V případě, že se v článku či komentáři objeví informace o firmách patřících majiteli nebo provozovateli vydavatelství, je nutné na to vždy čtenáře upozornit.

Rating NFNZ nehodnotí, zda je nějaké médium dezinformační nebo bulvární. Hodnotí pouze dodržování běžných standardů seriózního zpravodajství. „Bulvární média se ze své podstaty uchylují k senzacechtivým titulkům a nelze od nich v této kategorii očekávat zlepšení. Prostor však stále mají v jiných kategoriích,” vysvětluje ředitel NFNZ Josef Šlerka.

K lepšímu porozumění způsobu vyhodnocování důvěryhodnosti obsahuje Rating konkrétní ukázky porušování novinářských norem.  

Přestupy v Ratingu NFNZ

Záměrem Ratingu je kultivovat české mediální prostředí, tzn. kromě pomoci novinářům odvádět profesionálnější práci také zvyšovat mediální gramotnost čtenářů a pomáhat firmám  snadněji a zodpovědněji zadávat reklamy.

První fáze projektu, publikována v červenci 2019, hodnotila zpravodajské servery. „Nechceme média pranýřovat za jednotlivé prohřešky, mnohem více stojíme o to, aby se dodržování základních pravidel stalo v médiích normou. Po zveřejnění Ratingu zpravodajských webů některé redakce doplnily chybějící údaje, začaly odkazovat na zdroje, či jinak upravily způsob své práce. Při aktualizaci Ratingu se tak některé přesunuly do vyšší kategorie,” vysvětluje Josef Šlerka důvody, jak Rating může pomoci kultivaci mediálního prostředí. 

Role ČTK v českém zpravodajství

Zpravodajská média, která tvoří převážnou část svého obsahu pouhým přetisknutím zpráv z České tiskové kanceláře (ČTK) a jejich doplněním o titulek a fotografii, byla z Ratingu vyřazena.

„Dočasně jsme vyřadili ta média, která měla v našem testovacím vzorku více než 70 % zpráv převzatých z ČTK. Podíl jejich vlastní práce je na hodnocení příliš malý,“ komentuje Šlerka důvody, proč v hodnocení nejsou zařazeny zpravodajské servery Čtidoma.cz, Eurozprávy.cz, Globe 24.cz, Lidovky.cz, Reflex.cz a Týden.cz. 

Ředitel fondu předpokládá, že se část vyřazených webů do hodnocení vrátí, a to buď v rámci další fáze, kdy budou vyhodnoceny publicistické servery, nebo v případě, že titul časem sníží podíl přebíraných zpráv z ČTK. 

A co dál?

V tuto chvíli je na webové stránce https://www.nfnz.cz/rating-medii/ k dispozici Rating zpravodajských webů a tištěných deníků. Hodnocení budou minimálně dvakrát ročně aktualizována, aby se ve výsledcích Ratingu odrazily případné změny v přístupu jednotlivých titulů k dodržování základních standardů. 

„Nyní vyhodnocujeme data o tištěných a online publicistických titulech. Informace o tom, jak si v Ratingu vedou, zveřejníme do konce září,” doplňuje Šlerka.  

Metodika

Pro zpracování výzkumu byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu a vybraný obsah zpravodajských serverů a tištěných deníků byl ručně kódován na základě předem definovaných kritérií. Metodiky použité pro hodnocení médií jsou pro tištěná média popsána na: https://www.nfnz.cz/rating-medii/metodika-print/ a pro zpravodajské weby zde: https://www.nfnz.cz/rating-medii/metodika-online/.

Projekt vznikl ve spolupráci NFNZ, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Studii nových médií FFUK

Pro více informací kontaktujte prosím Josefa Šlerku, ředitele NFNZ, email: [email protected]

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.