Aktuality


Mimořádná grantová výzva je otevřena – redakce mohou žádat o rozvojový grant

17. 4. 2019 – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k posílení infrastruktury redakcí, které povede k jejich rozvoji, finanční stabilizaci a trvalé udržitelnosti. Cílem grantu je pomoci zvýšit podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama,… apod.) na celkových ekonomických nákladech. Více informací naleznete zde.

Foto: FORTEPAN / Budapest Főváros Levéltára [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]