Dlouhodobý úpadek důvěry v média dnes postupně nahlodává samotné základy demokratické společnosti. Na příkladu Polska a Maďarska můžeme vidět, kam takový úpadek může vést, pokud je zneužit.

My, níže podepsaní, vidíme jako základní nebezpečí, která ohrožují nezávislost médií v těchto bodech:

1. Vlastník novin nesmí zneužívat své médium pro politické a obchodní zájmy jiné než ty, které jsou spojeny s provozováním média. Pokud je majitel médií zároveň politicky angažovanou osobou, nebo podniká v oblastech silně regulovaných či dotovaných státem, či má vysoký objem obchodu se státem, pak se nachází ve střetu zájmu. Na tyto střety zájmů musíme neustále upozorňovat, aby se nestaly novou normou, a hledat cesty, jak jim zabránit.

2. Politici nesmějí vytvářet tlak na veřejnoprávní média. Dohled nad veřejnoprávními médií musí vykonávat zástupci a zástupkyně široké občanské společnosti. Dnes je sice litera zákona formálně naplňována, avšak mnozí politici a političky fakticky dělají z členů rad nástroje svého přímého politického vlivu a z procesu volby politický handl.

3. Novináři nesmějí zneužívat důvěru čtenářů a čtenářek. Novináři nesmějí manipulovat s informacemi a zneužívat čtenáře k naplňování zájmů třetích stran.

Jsme proto připraveni

  • podporovat takové změny ve společnosti a v chování politiků, které povedou k naplnění zákonů, například při volbách do mediálních rad,
  • podporovat ta média a novináře, kteří splňují kritéria nezávislosti,
  • upozorňovat na prohřešky těch médií a novinářů, které své čtenáře vědomě klamou, či nedodržují standardy novinářské práce.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky, listopad 2020

Pokud vám na výše uvedeném také záleží, připojte svůj podpis:

Připojením podpisu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zásad ochrany zpracování osobních údajů.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.