Vyřazení kandidáti a osobnosti chystají ústavní stížnost na volbu radních

Místopředseda správní rady NFNZ Michal Klíma je ochoten podat ústavní stížnost proti postupu Sněmovny při volbě členů Rady ČT. Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle jeho názoru nepostupoval v souladu se zákony České republiky.

K jeho iniciativě se přidali další osobnosti: Zbigniew Czendlik, Jaromír Volek, Martin Mejstřík, Petr Blažek, Petr Placák, Jan Svačina, Vlastimil Venclík, Vojtěch Pšenák, Michal Vašíček a další.

Ústavní stížnost se chystají podat i vyřazení kandidáti. Pokud sněmovna zvolí 4 nové radní z 12 finalistů, zasáhne tím podle vyřazených uchazečů do jejich ústavního práva na rovný přístup k veřejným funkcím. „Nezpůsobilí kandidáti tak budou protiústavně zvýhodněni, když budou zahrnuti do volby, aniž by museli splňovat zákonné předpoklady volby,“ vysvětluje Michal Klíma.

Zástupci Pirátů a ODS navrhují volbu nových radních odložit. Sněmovna měla hlasovat v úterý 5. 5. v 18:00 hod. Schůze byla ale přerušena s odkladem na středeční ráno.

Prohlášení Michala Klímy k ústavní stížnosti:

Jsem přesvědčen, že volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nepostupoval v souladu se zákony České republiky, když nevybíral výhradně z kandidátů navržených oprávněnými organizacemi, jak to stanovuje zákon, ale do voleb v Poslanecké sněmovně vybral kandidáty navržené organizacemi, které tuto podmínku zákona nesplňují. Tím zasáhl do lidských práv kandidátů navržených oprávněnými organizacemi.

Listina základních práv a svobod v čl. 21 odst. 1 přiznává občanům právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Čl. 21 odst. 4 Listiny pak výslovně stanoví, že občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Právo podílet se na správě věcí veřejných a právo na rovný přístup k veřejné funkci v Radě ČT se realizuje oprávněním nominujících subjektů navrhnout kandidáta do Rady a právem kandidátů být za splnění zákonných podmínek zařazen do volby za rovných podmínek.

Zákon stanoví, že je-li počet kandidátů navržených oprávněnými organizacemi a sdruženími vyšší než trojnásobek volených členů rady, provede dle § 46a odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny volební výbor tzv. „předvýběr“, kdy volební výbor posoudí podané návrhy a z navržených kandidátů splňujících zákonné předpoklady vybere pro volbu Poslaneckou sněmovnou kandidáty v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, kteří mají být zvoleni. Zákon tedy výslovně určuje, že volební výbor vybírá z kandidátů navržených oprávněnýmiorganizacemi a sdruženími. Pokud tedy volební výbor vybíral i z kandidátů, kteří uvedené zákonné předpoklady nesplňovali, protiprávně připravil způsobilé kandidáty o možnost být voleni a případně též zvoleni do Rady ČT. 

Volební výbor tento týden odmítl většinou členů změnit své rozhodnutí přesto, že se seznámil s právním rozborem, který dokládal, že došlo k porušení zákona. Poslanecká sněmovna tak zřejmě bude hlasovat o volbě členů Rady ČT za výše popsané situace. Pokud se tak stane, zasáhne do ústavního práva kandidátů na rovný přístup k veřejným funkcím, když do volby zahrne nezpůsobilé kandidáty a kandidáti způsobilí z ní naopak jsou vyloučeni. Nezpůsobilí kandidáti tak budou protiústavně zvýhodněni, když budou zahrnuti do volby, aniž by museli splňovat zákonné předpoklady volby.

V tom případě jsem připraven postup volby napadnout stížností Ústavnímu soudu ČR.

V Praze dne 29. dubna 2021

Ing. Michal Klíma

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.