Stanovisko NFNZ k obvinění některých členů Rady ČRo

Praha, 21. 6. 2021 – NFNZ se důrazně ohrazuje vůči bezprecedentnímu obvinění vznesenému některými členy Rady Českého rozhlasu, jimž vadí „liberálně-demokratická“ orientace NFNZ, někteří dokonce napadají transparentnost fungování NFNZ, ať už při udělování grantových pobídek, nebo v rámci metodiky projektu Ratingu, který hodnotí kvalitu médií.

Primárním posláním NFNZ, jež vychází z jeho Zakládací listiny a je v souladu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod (oddíl druhý, článek 17), je obrana svobody projevu, práva na informace, práva na vyjádření svého vlastního názoru a nepřipuštění cenzury jako politického nástroje pro umlčení demokratických principů v této zemi.  Proto NFNZ poskytuje podporu nezávislé žurnalistice a médiím, nehledě na jejich názorovou platformu prostřednictvím grantových pobídek, vyjadřuje se ke konkrétním mediálním kauzám, komentuje zákonné normy a provozuje zcela transparentně projekt hodnocení médií Rating, jehož metodiku lze najít na webových stránkách NFNZ. 

„Kritické hlasy ze strany některých politiků, členů mediálních rad nebo jejich politických nominantů znamenají, že aktivity NFNZ zaregistrovali, a že se cítí ohroženi. A to nás těší, neboť je to dobrá vizitka naší práce. Dokonce očekáváme, že s přibývajícími aktivitami a rozvoji projektů NFNZ se kritika bude stupňovat,“ komentuje situaci výkonná ředitelka NFNZ Kateřina Hrubešová.

„Nicméně chtěli bychom všechny ujistit, že NFNZ je připraven těmto útokům čelit, a o to víc se zasadit o podporu kvalitní, nezávislé žurnalistiky a kultivaci mediálního prostředí v České republice, zvláště v této době, neboť jsme přesvědčeni, že kvalitní a nezávislá žurnalistika a demokracie jsou od sebe neoddělitelné,“ dodává.

Je nezpochybnitelné, že veškeré procesy při udělování grantů jsou transparentní a mají svoje jasná pravidla, stejně tak projekt Rating má svoji veřejně známou metodiku, a i zde platí „padni komu padni“. Nicméně věrni zakládací listině NFNZ se nebráníme kultivované diskusi. Jsme otevřeni jiným názorům, ovšem za podmínky, že si diskutující nastudovali informace, znají metodiky a tudíž vědí, o čem hovoří. Bez této podmínky je jakákoliv diskuse jen politickou přestřelkou a nemá na mediální scéně co pohledávat.

Za NFNZ podepsáni:

Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka NFNZ

Tomáš Richter, předseda Správní rady NFNZ

Michal Klíma, místopředseda Správní rady NFNZ

Jiří Kučera, člen Správní rady NFNZ

Co je NFNZ

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) je platforma, jejímž cílem je šířit svobodné, názorově pluralitních a společensky důležité informace.  Podporuje svobodnou diskusi o důležitých společenských, politických nebo ekonomických tématech a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti.  K tomu používá nástroje podpory, ať jednotlivé grantové pobídky určené nezávislým médiím nebo provozuje široce uznávaný mediální projekt Rating.  Ten nezávisle hodnotí důvěryhodnost českých zpravodajských webů, tištěných deníků, publicistických časopisů a webů na základě dodržování základních novinářských norem. Jeho prostřednictvím kultivuje mediální prostředí v České republice. V neposlední řadě NFNZ obhajuje zájmy novinářské obce a spolupracuje s ostatními mediálními organizacemi doma i v zahraničí.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.