Aktuality


Poděkování

Člen správní rady NFNZ Jaroslav Horák poděkoval správní a dozorčí radě i celému kolegiu zakladatelů za spolupráci a k 29. 6. 2018 rezignoval na svoji funkci. Děkujeme mu za názory, kterými dlouhodobě obohacoval jednání a rozhodování správní rady i za finanční podporu, bez níž by bylo založení NFNZ složitější. Přejeme mnoho štěstí.