Aktuality


Odpověď Sinopsis na předžalobní výzvu od společnosti Home Credit

Zveřejňujeme plné znění odpovědi Sinopsis na předžalobní výzvu od společnosti Home Credit. Ústav AcaMedia jako provozovatele Projektu Sinopsis v této záležitosti právně zastupuje Mgr. Jiří Kučera z advokátní kanceláře Kučera & Associates, advokátní kancelář, který je zároveň místopředsedou správní rady NFNZ.

https://sinopsis.cz/odpoved-projektu-sinopsis-na-predzalob…/

Plné znění odpovědi: https://sinopsis.cz/…/V%C3%BDzva-k-odstran%C4%9Bn%C3%AD-pro…