Aktualizovaný Rating tištěných deníků: Problémem jsou nepodepsané krátké zprávy

Praha, 13. září 2021 – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vydává aktualizované hodnocení důvěryhodnosti tištěných deníků v rámci nezávislého projektu Rating NFNZ. Z něj vyplývá, že většina deníků se nedopouští zásadního porušování novinářských norem. Hodnocení jim však často snižuje neuvádění autorství u krátkých zpráv.  

„Je zcela evidentní, že dochází k posunu k lepšímu. Většině deníků se daří plnit převážnou část kritérií Ratingu,“ komentuje poslední výsledky Ratingu NFNZ výkonná ředitelka NFNZ Kateřina Hrubešová.

„V této vlně hodnocení jsme nově sloučili několik kritérií do jedné – vznikla tak kategorie, která hodnotí, zda není uměle zvyšována důležitost článku a závažnost či blízkost tématu. Jinými slovy, článek nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká,“ vysvětluje poslední výsledky Ratingu výkonná ředitelka NFNZ Kateřina Hrubešová.

Nově bylo rovněž přidáno kritérium, které říká, že všechny texty musí být podepsané, včetně krátkých zpráv, tzv. kraťasů, a to i pokud jsou přebírány přímo z ČTK či jiné agentury. „Bohužel zrovna u kraťasů autorství často chybí, což deníkům snižuje hodnocení,“ vysvětluje Josef Šlerka, vedoucí projektu Rating. „Čtenář by měl vědět, kdo je autorem textu i u krátkých zpráv,“ dodává.   

Pro kódování jsme vybrali všechny deníkové tituly ověřované ABC ČR s výjimkou deníku Sport. Jedná se o tyto tituly: Mladá Fronta DNES, Lidové noviny, Deník, Blesk, Aha, Hospodářské noviny, Právo, E15, Metro. K nim jsme přidali Deník N, který není ověřován ABC ČR.

Seznam veškerých hodnotících kritérií a výsledků médií najdete zde

Od září letošního roku projekt počítá s kvartální publikací výsledků a zařazení většího počtu titulů v obou mediatypech, které bude rychleji odrážet změny v práci jednotlivých redakcí, což je pro ně motivující prvek se zlepšovat.

V případě zájmu o více informací, prosím kontaktujte nás na [email protected]

O Ratingu NFNZ

Rating NFNZ je transparentní a nezávislý a široce uznávaný nástroj určený k hodnocení práce redakcí, tj. dodržování základních novinářských standardů a zvyšování mediální gramotnosti čtenářů médií v České republice. Jeho záměrem je poskytnout přehled o tom, jak analyzovaná média zacházejí s informacemi a poskytují je čtenářům, a zároveň je vodítkem pro firmy zadávající inzerci do konkrétních médií.

Rating NFNZ vychází ze tří principů, které považujeme za základ profesionální novinářské práce: transparentnost média, poctivé nakládání se zdroji a profesionální práci s obsahem. Z těchto principů vychází metodika Ratingu (detailněji zde).

O NFNZ

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky je platforma, jejímž cílem je šířit svobodné, názorově pluralitní a společensky důležité informace. Podporuje svobodnou diskusi o společenských, politických nebo ekonomických tématech a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti.  K tomu používá nástroje podpory, ať jednotlivé grantové pobídky určené nezávislým médiím nebo provozuje široce uznávaný mediální projekt Rating.  V neposlední řadě NFNZ obhajuje zájmy novinářské obce a spolupracuje s ostatními mediálními organizacemi doma i v zahraničí.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.