Vývoj pádu prodejů českých a zahraničních deníků za posledních 12 let

Novinové tituly v ČR zažívají v posledních letech velký propad nákladu. Srovnání prodeje v krátkodobém horizontu však nenaznačuje tak dramatický pokles, který vidíme při srovnání z dlouhodobého hlediska.

V tomto textu nabízíme přehled vývoje prodaného nákladu novinových titulů v delším časovém horizontu – od roku 2006 až do roku 2017. Pro srovnání uvádíme i údaje o oběhu seriózních deníků v zahraničních zemích za stejné časové období.

Tisk v České republice

Prodaný náklad

Data o prodaném nákladu deníků a časopisů shromažďuje Kancelář ověřování nákladu tisku, kde jsou volně ke stažení.

Největší ztráty co do prodaného nákladu lze pozorovat u nejprodávanějších médií. Prodej deníku Mladá fronta DNES se ze začátku sledovaného období (leden 2006) pohyboval nad 300 000 výtisky. Na konci roku 2017 se toto číslo zastavilo na 128 000.

Podobně dramatický pokles prodaného nákladu je patrný i u regionálních Deníků, které měly v roce 2006 v součtu dokonce o něco víc čtenářů než Mladá fronta DNES. Z čísel převyšujících 350 000 výtisků jsou na necelých 120 000 na konci minulého roku. Jedná se tak o pokles na třetinu úrovně roku 2006.

Nejčtenější deník v České republice – Blesk – ztratil více než polovinu ze svého půl milionu prodaných výtisků. Stejný vývoj postihl i deník Právo – ze 168 000 se dostal na 76 000 výtisků. I další deníky – Lidové noviny a Hospodářské noviny – na konci roku 2017 prodávají zhruba polovinu výtisků úrovně ledna 2006 (z 62 000 na 33 000, respektive ze 72 000 na 35 000).

MédiumSoučasný prodaný náklad ku prodanému
nákladu v roce 2006
Blesk (bez Nedělního Blesku)0.42
Regionální Deníky (součet)0.34
Hospodářské noviny0.54
Lidové noviny0.49
Mladá fronta DNES0.44
Právo0.45
Sport0.53

Čtenost

Údaje o čtenosti deníků lze najít na stránkách Unie vydavatelů (realizaci má na starosti Median a STEM/MARK) a i v nich je patrný podobný trend.

MédiumSoučasná čtenost ku čtenosti v roce 2006
Blesk (bez Nedělního Blesku)0.62
Regionální Deníky (součet)0.41
Hospodářské noviny0.75
Lidové noviny0.84
Mladá fronta DNES0.53
Právo0.50
Sport0.80

Tisk v zahraničí

Cirkulace

V zahraničí sledují vývoj oběhu novin subjekty, sdružené pod federací kanceláří IFABC (International Federation of Audit Bureaux of Certification). Do oběhu (circulation) jsou zahrnuty veškeré prodané kopie – to znamená kromě jednotlivých prodejů například i předplatné, odkupy nákladů ve velkém (bulk) nebo elektronické verze novin. Následující graf ukazuje, jak se ve stejném období (časovou jednotkou zde není měsíc, ale rok) situace vyvíjela u vybraných deníků v některých evropských zemích.

Na první pohled je zřejmé, že se i zahraniční tituly potýkají s problémy. Propad se však různí. Například propad oběhu polských novin Gazeta Wyborcza činí z 434 000 v roce 2006 na 158 000 v roce 2017; u slovenského SME ze 70 000 na 25 000.

Tyto propady jsou mnohem závažnější než u západoevropských deníků, u nichž žádný nespadl na polovinu úrovně roku 2006.

Oběh francouzského Le Monde v tomto období poklesl z 350 000 na 289 000 a Süddeutsche Zeitung z 438 000 na 350 000. Oběh rakouského Kuriera se dostal z 247 000 v roce 2006 na 170 000 výtisků.

MédiumSoučasný oběh ku oběhu v roce 2006
Le Monde0.83
Gazeta Wyborcza0.37
Kurier0.69
Süddeutsche Zeitung0.83
SME0.39

Závěr

Příčiny různého tempa a velikosti poklesu nelze omezit na dělení východní a západní Evropu, byť svou roli to hrát může. Například Le Monde totiž na nepříznivou situaci pro tisk reagoval řadou úspěšných reklamních strategií, kdežto slovenský deník SME opustila značná část redaktorů, kteří si založili deník nový. Situaci je proto nutné vždy posuzovat jednotlivě.

Nabízí se otázka, zda s úpadkem printu přecházejí lidé k online médiím. Pro posouzení dlouhodobého vývoje českých zpravodajských serverů nám ale chybí veřejná data za dostatečně dlouhou dobu, jež používají jednotnou metodologii.

Podle trendu z Netmonitoru se zdá, že české zpravodajské servery ve své celkové návštěvnosti spíše stagnují. Blíže se příčinám tohoto vývoje věnuje blog Upadá zájem o české zpravodajské servery?.

Zdroje:

Autoři: Ondřej Sliš, Josef Šlerka

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.

Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.