Podpořte nás
Chci odebírat novinky
20. 5. 2024
NFNZ

Výroční zpráva NFNZ za rok 2023

Nadační fond nezávislé žurnalistiky zveřejňuje výroční zprávu

Naděje z počátku roku 2023, že by po mnoha krizích mohla přijít klidnější doba, se nenaplnila. To připomíná ve svém úvodním slově i předseda správní rady NFNZ Štefan Szabó: „V tomto turbulentním prostředí zůstává prioritou NFNZ přispět k šíření svobodných a pluralitních informací, které ctí a obhajují základní hodnoty západního světa a principy liberální demokracie. Chceme nadále přispívat svobodnou diskusí o důležitých společenských, politických nebo ekonomických tématech ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti.“

NFNZ v minulém roce poskytl finanční podporu celkem 44 mediálním projektům. Mezi podpořenými iniciativami bylo 11 projektů zaměřených na téma války na Ukrajině, které obdržely 750 000 Kč. Dalších 15 projektů v rámci jarní a podzimní výzvy obdrželo 2 500 000 Kč. V neposlední řadě 8 nadějných mladých novinářek a novinářů bylo podpořeno ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR částkou 499 600 Kč.

NFNZ v květnu zorganizoval již tradiční největší profesní konferenci Novinářské fórum, na které navazovalo večerní udělování Novinářských cen, které NFNZ také podporuje. Dále rozvíjíme úspěšný mediální projekt MediaRating, ke kterému jsme nově přidali ambiciózní Mapu médií. Z další podpory lze zmínit například mediální vzdělávání Jednoho světa na školách či workshopy pro regionální novináře.

Počátkem září nastoupil do pozice výkonného ředitele NFNZ David Klimeš, který připomíná, že dosavadní úsilí fondu a jeho budoucí plány by nebyly možné bez stabilní podpory donorů: „Jsme hrdí na naše podporovatele a děkujeme jim za setrvalou přízeň. Naši příznivci nepochybují o tom, že je důležité podporovat pluralitu svobodných a nezávislých médií, protože bez toho žádná demokracie nemůže vzkvétat.“

Podrobnější informace o činnosti NFNZ a podpořených projektech naleznete ve výroční zprávě 2023.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.