Podpořte nás
Chci odebírat novinky
Finmag
B

Finmag

Zpět
Finmag je český magazín zaměřující se na společenská témata s ekonomickým a politickým přesahem. Vychází jednou za dva měsíce. (Zdroj: Wikipedia)

Vydavatelem je společnost Partners media (IČ: 24780553) spadající pod českou finančně poradenskou společnost Partners Financial Services (IČ: 27699781). Jedinými majiteli Partners Financial Services jsou skrze tři další společnosti Petr Borkovec a Radim Lukeš.

Data pro kódování jsou za období podzim 2022 až léto 2023.

 • A

  Dostupné informace o majiteli/vydavateli a jeho případný střet zájmů

  MediaRating hodnotí, zda: je v daném médiu lehce dohledatelný majitel/vydavatel se všemi kontaktními údaji (vč. sídla a IČ) a vlastník je uvedený v Evidenci skutečných majitelů. Ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin jsou uloženy v řádném termínu všechny základní dokumenty, zejména účetní závěrky. Médium nemá být v byznysovém konfliktu zájmů. Pokud již je, má na něj v konkrétních případech upozorňovat.

  Vydavatelé a majitelé mohou být ve střetu zájmů například při podnikání ve státem regulovaných odvětvích, při vysokém objemu přímých obchodů se státem, při popisování témat či kauz, ve kterých majitel podniká nebo se angažuje. Konflikt zájmů také zpravidla nastává, pokud vlastní zároveň reklamní či mediální agenturu

 • B

  Dostupné informace o redakci.

  MediaRating hodnotí, zda jsou snadno dostupné základní informace o redakci (např. členové kmenové redakce nebo jejich profily). Čtenář by měl snadno najít organizační strukturu redakce média včetně možností, jak redaktory kontaktovat (e-mail, kontaktní formulář apod.). Pokud je článek podepsán zkratkou, mělo by být jasné, jakému autorovi zkratka patří (nejlépe proklikem na kontakt či profil příslušného redaktora)

  V tiráži chybí kontakt na jednotlivé autory, je zde pouze obecný e-mail na redakci.

 • A

  Práce se zdroji.

  Výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu by měly být jasně označené. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, mělo by to být řečeno v úvodu textu. Pokud je zpráva převzatá z jiného zdroje, např. New York Post, měl by být tento zdroj uveden i jako autor, zpráva by neměla být podepsána jen editorem z redakce (je možné označit např. překladatele článku). V případě on-line médií má být odkaz na původní on-line zdroj řešený prolinkem, pokud je to technicky možné. Prolink není nutný při převzetí agenturního článku nebo tiskové zprávy (a v jiných odůvodněných případech, jako je např. přímý přepis televizního zpravodajství)  Poznámka: Internetových podvodů přibývá. Škodu pokryje pojistka

  V rámci rubriky "brandvoice" autor textu prezentuje data ohledně obav lidí z krádeží, ale používá pouze interní data vlastní společnosti a nepodkládá tvrzení více zdroji: "Podle našich průzkumů se 78 procent lidí domnívá, že v Česku velmi často hrozí okradení, a 51 procent se bojí, že přijde o peníze v důsledku zneužití internetového či mobilního bankovnictví včetně phisingu.". Doplněno faktem, že se jedná o nejasnou rubriku, která je nejspíš neoznačenou komerční spoluprací, nemá čtenář možnost transparentního pohledu na zdroje. (Finmag Duben/Květen 2023 str. 137)

 • A

  Práce s fakty.

  Čtenář by měl mít v článcích dostatek informací a argumentů, které mu dávají možnost vytvořit si vlastní názor a dávají věci do souvislostí. U názorových a analytických textů souvislosti a fakta dokládají předkládané závěry či stanoviska. Pokud tomu tak není (k čemuž redakci může vést například přesvědčení “to je přece každému jasné nebo obecně známé”), nutně to neznamená, že obsah není pravdivý nebo je zavádějící – relevanci sdělení ovšem vzhledem k absenci faktů čtenář nemůže posoudit
 • C

  Rozlišování žánrů

  Jednotlivé novinářské žánry mají být jasně oddělené, což se týká především zpráv a publicistických formátů (názory, komentáře, glosy, fejetony, “kurzívy”, reportáže, analýzy apod.). MediaRating hodnotí, zda jsou jednotlivé žánry pro čtenáře transparentně rozlišené a zda zprávy neobsahují názorové a komentativní prvky. Odlišení musí být pro čtenáře snadno odlišitelné, například označením stránky nebo jasným pojmenováním rubriky  Poznámka: Potkáme se v Blavě

  Text je řazen pod rubrikou s názvem "Inteligentní život". Text obsahuje hodnotící prohlášení jako "Bratislava není zrovna typickým místem, kam bycho vyráželi za gastronomickými zážitky.", "Vídeň je kousek a nabízí mnohem víc.", "V našem případě se jednalo o překvapení přavážně milá.". Text je názorový a podává subjektivní pohled a názor. Tento fakt by měl odrážet i název rubriky. (Finmag Únor, str. 12)

 • A

  Přiměřená důležitost článků, clickbait.

  MediaRating v tomto kritériu hodnotí, zda média uměle nezvyšují atraktivitu a důležitost článků. Titulky mají odrážet skutečný obsah textu. Pokud jde o zprávu, pak nemá její text obsahovat expresivní výrazy. Doprovodné fotografie u článků nemají být urážlivé nebo zavádějící. Redakce by neměla uměle zvyšovat důležitost zprávy a popisovaného tématu, například překládáním zahraničních jmen, absencí domicilu nebo odkazováním na jiná, ale jen okrajově související, důležitější témata. Stereotypizace a zobecňující tvrzení, která nejsou podložena ničím jiným než ojedinělým skutkem, zkreslují obsah a do novinářské práce nepatří
 • C

  Odlišení reklamy.

  MediaRating hodnotí, zda jsou reklama a ostatní komerční formáty odlišeny od redakčního obsahu. Komerční formáty mají být zřejmé na první pohled, mají být řádně označeny a neměly by být ve stejné grafické úpravě jako redakční články - tedy odlišeny např. fontem písma, rámečkem, podtiskem apod

  PR články nejsou transparentně odlišeny od redakčního obsahu, reklamy nemají označení inzerce, ani rámeček. PR články jako Brandvoice a Brandinsight nejsou označeny jako spolupráce a jsou odlišeny pouze šedým podbarvením stran. Často jsou obsaženy v tématických spolupracích.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.