Proč věnovat peníze zrovna nám? Stanete se součástí jedinečného projektu a spolu s námi pomůžete seriózním novinářům zkvalitnit jejich práci a zvýšit její celospolečenský vliv.

Díky způsobu, jakým s finančními i jinými dary nakládáme, si můžete být jisti, že se vaše peníze i další podpora dostanou na správné místo a do správných rukou.

Cíleně podporujeme projekty, které prokázaly svoji životaschopnost, mají potenciál růstu a přispívají ke kultivaci českého mediálního prostředí.

Klademe velký důraz na posílení nezávislé investigativní a analytické žurnalistiky v regionech České republiky.

Podporujeme také nezávislou názorovou žurnalistiku s celospolečenským dosahem, která je v souladu s našimi základními hodnotami.

Správní náklady Fondu jsou plně kryty z darů zakladatelů a členů orgánů NFNZ, váš dar bude v plné výši použit na podporu investigativní a analytické žurnalistiky, mediální vzdělávání a boj proti dezinformacím.

Kdo se může stát dárcem?

Fond má v zájmu transparentnosti stanovená pravidla pro přijímání darů. Dárcem nadačního fondu může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba splňující následující kritéria:

  • výše daru musí odpovídat reálným možnostem dárce;
  • dar nesmí být anonymní – v opačném případě ho nadační fond nepřijme;
  • dar v hodnotě přesahující 10 000 korun může dárce nadačnímu fondu darovat jen na základě písemné darovací smlouvy;
  • v případě daru převyšujícího 250 000 korun musí přijetí daru schválit správní rada – ta má právo svým rozhodnutím jakýkoliv dar odmítnout;
  • dotace či dar nesmějí pocházet ze zdrojů státu, jeho orgánů či orgánů samosprávy České republiky.

Více informací naleznete ve směrnici o přijímání darů či nás můžete kontaktovat na e-mailu [email protected] a domluvit si s námi schůzku.

Jak se stát dárcem

Podpořit nás můžete finančně darem na účet 16161626/2010, který máme zřízený u Fio banky. Vítanou pomocí je však také poskytnutí odborné služby či hmotného vybavení ať již nám, nebo médiím, která podporujeme. Všem dárcům moc děkujeme za podporu!

Potvrzení o daru

Potvrzení o daru vystavujeme automaticky všem dárcům. V případě darů nad 10 000 Kč je vystavujeme dle údajů uvedených v darovací smlouvě. U darů do 10 000 Kč (včetně) Vám vystavíme potvrzení o daru v případě, že nám zašlete své údaje emailem na adresu [email protected].

Co znamená být dárcem fondu?

  • Přihlásit se do společnosti lidí, kteří pomalu ale jistě pomáhají měnit Českou republiku.
  • Projevovat zájem o to, co se děje ve vašem okolí a zemi.
  • Investovat peníze do budoucnosti země, v níž byly vydělány.
  • Mít úctu k liberální demokracii a vědomě přispívat k pluralitě názorů.
  • Být součástí pravidelných setkávání a debat nad aktuálními tématy mediálního světa.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.