Kolegium

Jiří Kučera

Jsem advokát s více než dvacetiletou právní praxí. V současné době působím jako managing partner v advokátní kanceláři Kučera & Associates, která se specializuje na české a mezinárodní obchodní právo, nemovitosti, soudní spory, veřejné zakázky, hospodářskou soutěž a mezinárodní obchod. V rámci programů společenské odpovědnosti se věnuji na bázi pro-bono také kauzám s celospolečenským přesahem.

František Dostálek

V r. 1990 se stal jedním ze zakladatelů auditorské a poradenské firmy KPMG, kterou řídil v letech 2001–2010. V období 2006–2014 zastával pozici člena celosvětového vedení KPMG a výkonného ředitele pro střední a vých. Evropu. V letech 2013–2014 byl prezidentem Americké obchodní komory. Od r. 2017 je předsedou a členem auditních výborů v českých dceřiných společnostech skupin Vienna Insurance Group a Allianz, od roku 2018 je předsedou dozorčí rady a výboru pro audit PPF Group, N.V. Je donátorem a spolupracovníkem řady neziskových organizací a mecenášem kultury.

Jiří Hák

Jsem spoluzakladatelem a managing partnerem společnosti Corpin, přední česko-slovenské firmy působící od roku 2007 v oboru korporátních financí. V letech 1998 až 2002 jsem pracoval v Londýně pro ABN Amro Corporate Finance se specializací na klienty z oboru finančních služeb. Po návratu do ČR jsem pracoval jako externí poradce a následně (do r. 2007) jako ředitel pro fúze a akvizice skupiny PPF – strategické portfolio finančních institucí.

Silke Horáková

Jsem spolumajitelkou nakladatelské skupiny Albatros Media. Aktivně podporuji sociální podnikání v České republice a organizace a akcelerátorské programy v této oblasti, jako jsou například Ashoka (coby členka její mezinárodní sítě podporovatelů), The Social Impact Award nebo The Impact First Award. Jsem spoluzakladatelkou prvního Social Impact fondu v České republice, Tilia Impact Ventures, a předsedkyní správní rady Nadace Albatros.

Václav Muchna

S vizí vytvořit českou globální firmu jsem v roce 2000 spolu se svým společníkem založil Y Soft. V cestě za svým cílem jsem spoluzakládal pobočky mimo jiné v Japonsku, Singaporu, Tel Avivu. Zkušenosti s akvizicemi mám z USA i Austrálie. Y Soft, který do dnes majoritně vlastním, má pobočky v 16 zemích na 5 kontinentech. Mou vizí je „staromódní“ kapitalismus, založený na tom, že kdo generuje větší přidanou hodnotu (pro zákazníky, pro širší společnost, pro zaměstnance, …), ten vyhrává. Základem takového kapitalismu jsou rovné a transparentní podmínky pro podnikání, které platí pro všechny.

Tomáš Richter

Jsem podnikatel. Kariéru jsem začínal v roce 1990 v kanceláři prezidenta Václava Havla. V roce 1993 jsem založil společnost RiS, s. r. o., kterou jsem pak i po prodeji řídil a vedl pod názvem ABLOY Czech & Slovakia. V roce 2007 jsem se stal regionálním ředitelem ASSA ABLOY EMEA pro oblast střední a východní Evropy. V současné době podnikám v hotelnictví, konkrétně v oblasti lázeňství prostřednictvím společností OLYMPIA Hotel, s. r. o., a Richter Hotels, s. r. o.

Martin Vohánka

Po ukončení středoškolských studií v roce 1995 založil společnost W.A.G. payment solutions, vystupující pod značkou Eurowag, kterou z pozice předsedy představenstva řídí dodnes. Skupina Eurowag je přední poskytovatel integrovaných řešení pro silniční mobilitu v Evropě. V roce 2014 se stal finalistou soutěže Podnikatel roku. Martin přednáší na Vysoké škole ekonomické a dlouhodobě se věnuje řadě společensky zaměřených filantropických aktivit.

Libor Winkler

Jsem řídící partner skupiny RSJ, která v sobě zahrnuje činnost obchodníků s cennými papíry a investiční fondy kvalifikovaných investorů. Mimo to jsem také spolumajitelem vinařství Dobrá vinice, vinných barů Vinograf a michelinské restaurace Field. Působím jako akcionář galerie DOX, jsem členem správních rad neziskových organizací Glopolis a Památník šoa a členem dozorčích rad fondu Neuron na podporu vědy a Nadačního fondu proti korupci.

Správní rada

Štefan Szabó

Celou profesionální kariéru jsem se věnoval technologiím, informatice a telekomunikacím. Nejdřív na Slovensku ve firmě, kterou jsem spoluvlastnil. Od roku 1999 žiju v České republice a pracoval jsem jak pro nadnárodní korporace, tak pro lokální firmy.

Helena Chaloupková

Jsem advokátka zaměřující se na oblast medií a realizaci svobody projevu. Studia jsem absolvovala na Univerzitě Karlově v Praze, od roku 1993 jsem pak působila jako komerční právník a v roce 1995 jsem se stala advokátkou. Praxi vykonávám zejména pro vydavatelství novin a časopisů, pro elektronická média. V minulosti jsem pracovala pro Unii vydavatelů. Přednáším na Univerzitě Karlově a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Jsem autorkou řady odborných publikací, týkajících se médií a autorských práv.

Marína Urbániková

Jsem odbornou asistentkou a pedagožkou na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně a na Ústavu pro otázky soudnictví Právnické fakulty téže univerzity. Ve své odborné práci se věnuji  tématům médií veřejné služby a jejich nezávislosti, regulace médií, novinářské autonomie, bezpečnosti novinářů, genderu a žurnalistiky a důvěry veřejnosti v média a novináře. Autorsky jsem se podílela na více než dvaceti odborných publikacích a jsem řešitelkou domácích i zahraničních výzkumných projektů. Působila jsem také jako socioložka a vedoucí úseku výzkumu v Kanceláři veřejného ochránce práv ČR.

Václav Muchna

S vizí vytvořit českou globální firmu jsem v roce 2000 spolu se svým společníkem založil Y Soft. V cestě za svým cílem jsem spoluzakládal pobočky mimo jiné v Japonsku, Singaporu, Tel Avivu. Zkušenosti s akvizicemi mám z USA i Austrálie. Y Soft, který do dnes majoritně vlastním, má pobočky v 16 zemích na 5 kontinentech. Mou vizí je „staromódní“ kapitalismus, založený na tom, že kdo generuje větší přidanou hodnotu (pro zákazníky, pro širší společnost, pro zaměstnance, …), ten vyhrává. Základem takového kapitalismu jsou rovné a transparentní podmínky pro podnikání, které platí pro všechny.

Dozorčí rada

František Dostálek

V r. 1990 se stal jedním ze zakladatelů auditorské a poradenské firmy KPMG, kterou řídil v letech 2001–2010. V období 2006–2014 zastával pozici člena celosvětového vedení KPMG a výkonného ředitele pro střední a vých. Evropu. V letech 2013–2014 byl prezidentem Americké obchodní komory. Od r. 2017 je předsedou a členem auditních výborů v českých dceřiných společnostech skupin Vienna Insurance Group a Allianz, od roku 2018 je předsedou dozorčí rady a výboru pro audit PPF Group, N.V. Je donátorem a spolupracovníkem řady neziskových organizací a mecenášem kultury.

Petr Laštovka

Jsem specialista na rodinné nástupnictví, trusty a nadace. Mezi lety 1993 a 2010 jsem působil v poradenské společnosti TPA Horwath, jejímž jsem se stal partnerem. V roce 2011 jsem založil společnost Emun Partners, zabývající se správou majetků podnikatelů a rodinných majetků. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde jsem také později přednášel na téma cenných papírů a investičního bankovnictví.

Tým NFNZ

Petr Orálek

Většinu profesního života jsem strávil jako novinář, byť jsem vystudoval finance na Vysoké škole ekonomické. K profesi ekonoma jsem se vrátil v posledních letech působení v mediálním domě Economia a.s. V srpnu 2019 jsem z něho z vlastního rozhodnutí odešel a začal se věnovat projektům, ve kterých mohu nabyté zkušenosti a znalosti uplatnit a které mají konkrétní společenský přínos. Proto jsem se začal naplno angažovat v nadační činnosti či projektech zaměřených na seniory.

Jana Šnorková

Dlouhodobě jsem působila v obchodních pozicích, jako konzultantka v mediálním domě Economia, v divizi Economia Training, nebo jako Key Account Manager ve vzdělávací společnosti top vision. Předtím jsem se věnovala marketingu developerské společnosti Passerinvest, následně jsem organizovala promo akce na podporu dalších developerských projektů. Spolupracovala jsem také s americkou nevládní organizací US Peace Corps v době jejího působení v ČR. V posledních dvou letech jsem pracovala v neziskové organizaci Fond ohrožených dětí. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity. V NFNZ se věnuji fundraisingu a marketingu.

Pavla Mikešová

V NFNZ se starám o zajištění grantových programů, komunikaci, chod kanceláře a organizaci akcí. Předtím jsem se téměř 4 roky věnovala komunikaci a koordinovala aktivity společenské odpovědnosti a Nadačního fondu v Tesco, například grantový program a Sbírky potravin. Pracovala jsem také v Národním muzeu jako redaktorka odborného časopisu, koordinovala Pražskou muzejní noc a organizovala odborné konference. Vystudovala jsem etnologii na FF UK a Arts management na VŠE. 

Expertní rada NFNZ

Josef Šlerka

Předseda expertní rady NFNZ

Jsem sémiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Před příchodem do NFNZ jsem vedl vývoj a výzkum ve firmě Socialbakers. Mimo jiné působím jako vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě, kterou jsem také vystudoval. V roce 2014 mi byl udělen titul osobnost roku v rámci cen českého internetu Křišťálová lupa. Založil jsem překladatelský časopis Plav.

Lenka Waschková Císařová

Lenka Waschková Císařová působí jako odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU v Brně. Vystudovala bakalářskou žurnalistiku v Olomouci a magisterská mediální studia a žurnalistiku v Brně. Doktorát získala v oboru sociologie. Sedm let pracovala v regionálních redakcích českých médií.

Jakub Macek

Jsem sociolog médií a působím jako výzkumník a pedagog na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kterou jsem v minulosti po nějakou dobu rovněž vedl. Ve své výzkumné i učitelské práci se se věnuji mediálnímu publiku a jeho probíhajícím proměnám, postojům k médiím, důvěře ve zpravodajská média a roli zpravodajských i populárních médií v každodenním životě jejich uživatelů. Jsem autorem knih Poznámky ke studiím nových médií, Média v pohybu: K proměně současných českých publik a autorem či spoluautorem řady odborných studií. Kromě vědeckých textů příležitostně píšu  divadelní hry pro brněnské Divadlo Feste.

Michal Kašpárek

Michal Kašpárek je editor a publicista. V roce 2007 absolvoval obory Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoval v redakcích MF DNES, Computer Pressu a Finmagu, jako externí autor píše pro Reportér, Seznam Zprávy nebo Universitas. Od jara 2021 edituje články datového týmu Českého rozhlasu.

Jan Motal

Jan Motal je vedoucím Centra pro mediální etiku a dialog při Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Patnáct let působil v rozličných médiích jako novinář, dramaturg, scenárista a režisér na volné noze. Od roku 2012 se věnuje etice médií a umění jako vysokoškolský pedagog a teoretik, od roku 2015 rovněž působí v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na Divadelní fakultě JAMU. Spolupracuje rovněž s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP. Jako hostující lektor přednášel o etice pro různé univerzitní i neziskové instituce v Česku i zahraničí, pravidelně publikuje a účastní se konferencí. Odborně se zabývá především problematikou vztahu veřejné sféry, radikality a dialogu. K tomu v roce 2016 napsal oceněnou knihu Dialog uměním, v roce 2022 vyjde navazující Radikální dramaturgie.

Marie Němcová

Marie Němcová je Chief Operating Officer neziskového investičního fondu Media Development Investment Fund, zaměřeného na podporu nezávislých médií v nově se rozvíjejících demokraciích. V letech 1994 – 1998 zakládala a vedla několik programů v Nadaci Open Society Fund Praha, kde nyní působí ve správní radě. Je také členkou rady v European Press Prize.

Petr Nutil

Petr Nutil je nezávislý žurnalista, autor literatury faktu. Působil v různých médiích (Faktor S, Mediahub, Ekonomický deník, Fórum24, EuroZprávy, iDnes, Manipulátoři.cz, Seznam.cz). Zakladatel fact-checkingového webu Manipulátoři.cz, v rámci mediálního vzdělávání spolupracuje se školami a firmami. Autor knih Média, lži a příliš rychlý mozek (2018) Jak neztratit rozum v nerozumné době (2020).

Veronika Sedláčková

Veronika Sedláčková je novinářka a moderátorka. V Českém rozhlase připravuje a moderuje publicistické pořady a živé rozhovory. Před tím pracovala 11 let v České televizi jako redaktorka domácího zpravodajství, publicistiky a moderátorka komentovaných pořadů: 21 a Události komentáře.

Václav Štětka

Václav Štětka – sociolog médií, věnuje se politické komunikaci, roli sociálních sítí, problematice dezinformací a mediálním systémům ve střední a východní Evropě. Během své akademické kariéry pracoval na Masarykově univerzitě, Karlově univerzitě a University of Oxford, od roku 2016 působí na britské Loughborough University. Je dlouhodobě zapojen do řady mezinárodních výzkumných projektů a sítí, včetně Digital News Report (Reuters Institute) či Media Pluralism Monitor (European University Institute, Florence). Od roku 2019 je členem Rady pro redakční nezávislost vydavatelství Economia.

Tomáš Trampota

Tomáš Trampota přednáší na New York University, je členem poradního kolegia generálního ředitele České televize. Byl ředitelem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a proděkanem pro vnější vztahy tamtéž. Zabývá se sociologií médií a českým mediálním systémem. Je autorem řady teoretických statí z oblasti mediální komunikace a knihy Zpravodajství a spoluautorem knihy Metody výzkumu médií.

Jaroslav Veis

Jaroslav Veis je novinář, překladatel, spisovatel, bývalý šéfredaktor Lidových novin, Nieman Fellow Harvardovy univerzity, komentátor Týdne, BBC, ČRo, Práva, poradce předsedy Senátu Petra Pitharta. V současnosti má pravidelný sloupek v sobotních Lidových novinách „Poslední slovo“. Je členem porot Ceny Františka Kriegla Nadace Charty 77 a Ceny K.H. Borovského udělované Nadací Českého literárního fondu.

Lenka Vochocová

Lenka Vochocová je výzkumnou a pedagogickou pracovnicí katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na téže katedře vystudovala obory žurnalistika a mediální studia. Mezi její odborné zájmy patří oblast kritické politické ekonomie komunikace, genderová mediální studia a teorie veřejných sfér. Aktuálně se věnuje studiu politické participace v prostředí sociálních médií a online expresivitě. Je místopředsedkyní Central and Eastern European Network Evropské asociace pro komunikační výzkum a vzdělávání (ECREA), členkou Genderové expertní komory a členkou redakční rady časopisu Gender a výzkum.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.

Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.