NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje celoroční grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k posílení infrastruktury redakcí, které povede k jejich rozvoji, finanční stabilizaci a trvalé udržitelnosti. Cílem grantu je pomoci zvýšit podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama,… apod.) na celkových ekonomických nákladech.

Komu je grant určen: předkladatelům, kteří již v některém z minulých grantových řízení od NFNZ grant obdrželi. O rozvojový grant se nemohou ucházet jednotlivci.

Maximální výše podpory: není stanovena

Vyhlášení grantové výzvy: 15. 2. 2020

Uzávěrka pro přihlášení: průběžně

Maximální délka trvání projektu: není stanovena

Způsob podávání žádostí:

1. fáze 

Před podáním žádosti o rozvojový grant je nezbytné konzultovat záměr projektu a způsob podání se zástupci NFNZ. Konzultaci je možné domluvit emailem na [email protected].

2. fáze

Pokud NFNZ rozhodne o postupu žadatele do druhé fáze, je potřeba emailem na adresu [email protected] zaslat skeny originálů těchto dokumentů:

Žadatelé o nadační příspěvek vyšší než 250.000 Kč musí navíc doložit informace dle odst. III. „Směrnice o kvalifikačních kritériích pro granty NFNZ“.

Posouzení žádosti

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada NFNZ. K posouzení jednotlivých žádostí si může přizvat nezávislé experty.

Kritéria hodnocení:

  • projekt i předkladatel splňují podmínky grantové výzvy
  • kvalita podnikatelského záměru
  • finanční, časová a obsahová smysluplnost a životaschopnost záměru
  • jasně měřitelné indikátory změn
  • dosah média
  • současný podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama apod.) na celkových ekonomických nákladech média.

Děkujeme

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.

Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.