NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je podpora investigativních a analytických projektů postavených na datech či datových analýzách nebo na informacích z rejstříků, katastrů apod.

Z grantu je možné hradit náklady na nákup dat, datových analýz nebo na uhrazení plateb za informace z placených rejstříků, katastrů (Datlab, Cribis, zahraniční rejstříky apod.) potřebných pro zpracování analytických či investigativních mediálních výstupů. Dále je možné z grantu hradit konzultaci s dodavatelem dat a práci redaktora/ky na zpracování finálních výstupů.

Komu je grant určen a termíny

Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či zájmovou nebo podnikatelskou skupinou.

Výstupy z grantů musí být publikovány výhradně v médiích, která dodržují základní standardy novinářské práce dle kritérií v MediaRatingu NFNZ.

O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce.

Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).

Výsledné materiály mohou být publikovány v lokálních, regionálních i v celostátních médiích.

Vyhlášení grantové výzvy: 1. března 2022

Maximální výše podpory: 75 000 Kč (z toho maximálně 50 000 Kč na uhrazení dat a maximálně 25 000 Kč na mzdu redaktora/ky)

Uzávěrka pro přihlášení: průběžně

Délka trvání projektu včetně publikace článků: maximálně 3 měsíce od udělení grantu

Náležitosti žádosti o podporu

Zájemce o grant je povinen předložit:

  • Žádost o grant
  • Rozpočet
  • Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) a také o neexistenci personálního či majetkového propojení s komunikačními agenturami, politickými uskupeními, s veřejnou správou a to ve vztahu ke všem členům statutárního orgánu.
  • Dohoda s dodavatelem dat – předkladatel musí současně s žádostí o grant předložit oboustranně podepsanou stručnou dohodu s dodavatelem dat obsahující popis toho, co žadatel od dodavatele dat dostane, harmonogram a rozsah konzultací s dodavatelem při převzetí dat a po jejich interpretaci ve výsledném mediálním výstupu včetně ceny. V případě, že žadatel chce z grantu hradit pouze data z placených rejstříků apod., tuto dohodu k žádosti nedokládá.

Žádost, rozpočet, integrované prohlášení a dohodu zasílejte pouze elektronicky na adresu [email protected], do předmětu prosím uveďte „žádost o grant DATA“.

O udělení grantu rozhoduje průběžně správní rada NFNZ.

Nenechte si ujít grantové výzvy NFNZ. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě Facebook/Twitter nebo se přihlaste k odběru Newsletteru NFNZ.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.