Společné prohlášení Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ) a Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI).

S velkou pozorností sledujeme vývoj ve veřejnoprávní České televizi.

Na svém zasedání 11. 11. 2020 Rada ČT odvolala svůj poradní orgán – Dozorčí komisi. Stalo se to bez toho, aby byl bod zařazen v programu, dokonce o něm předem nevěděli ani všichni členové Rady.

V průběhu jednání Rady ani následně tento neobvyklý krok Rada nekomunikovala a nijak nevysvětlila. Je proto logické, že vyvolal znepokojení, pochybnosti i spekulace.

V dalším jednání Rada ČT diskutovala o mediálních ohlasech a vnímání ČT v médiích. V té souvislosti vznikl požadavek, aby vedení ČT dodalo Radě seznam novinářů, kteří jsou v médiích vnímáni negativně.

Je zcela mimo pravomoci Rady, aby se zabývala jednotlivými novináři a žádosti o jakékoliv seznamy třídící novináře jsou nepřijatelné. Navíc je zřejmé, že do negativních ohlasů je zahrnuta i kritika ze strany politiků, kterou média zaznamenala. Tedy ti novináři, kteří kritizují politiky, sbírají v médiích negativní ohlasy.

Rada ČT je voleným nástrojem občanů a jim je také odpovědná. Česká televize, ani další veřejnoprávní média, nemají být nekriticky chráněna před kritikou, avšak orgány určené pro její dozor musí učinit maximum pro to, aby jejich rozhodnutí byla jasně, zřetelně a odůvodněně vysvětlena veřejnosti.

Musí se pohybovat v hranicích vymezených jim zákony a nemohou svůj prostor rozšiřovat podle uvážení jednotlivých členů. Když tak nečiní, vytváří prostor nejen pro spekulace o motivech svých rozhodnutí, ale i pro nejrůznější politické hry.

Celá naše společnost se nachází v čase rozkladu důvěry. Česká televize, a veřejnoprávní média vůbec, jsou klíčová pro fungování liberální demokracie v naší zemi.

Vyzýváme proto Radu ČT, aby napříště nepřekračovala své pravomoci vymezené zákonem a aby vysvětlovala veřejnosti své zásadní kroky. Dále pak vyzýváme její členy, aby naplňovali svoje poslání v Radě plným a věcným zapojením do její práce, v souladu s pravomocemi radních, stejně jako do veřejné debaty o ní.

Jinak se Rada a její členové budou podílet na dalším rozkladu důvěry, a to v čase, kdy je to společensky obzvlášť nebezpečné.

Josef Šlerka, výkonný ředitel NFNZ

Michal Klíma, předseda správní rady CZ IPI

17. 11. 2020

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.