Otevřený dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu René Zavoralovi

Žádost o odvysílání pořadu Matematika zločinu v souvislosti s výsledky „Analýzy pořadu Matematika zločinu z hlediska dodržení zásad mediální etiky“

Vážený pane generální řediteli,

v návaznosti na Vaše vyjádření* během veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 4. 2019 týkající se seriálu Matematika zločinu autorek Magdaleny Sodomkové a Brit Jensen Vám v příloze posílám „Analýzu pořadu Matematika zločinu z hlediska dodržení zásad mediální etiky“, kterou vypracoval doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., z Masarykovy univerzity.

Ze závěru Analýzy jednoznačně vyplývá následující: „Autorky pořadu pracují v souladu s kodexem ČRo s drobnými výhradami, které lze ale snadno odstranit – jde především o explicitní vyjádření důvodu anonymizace a původu některých materiálů. Doplnění těchto informací do pořadu nelze považovat za velký zásah do jeho formy. Pořad splňuje nároky na vysílání ve smyslu souladu s kodexem, a to po odstranění těchto drobných vad.“

S přiloženou Analýzou pořadu i s jejími závěry se plně ztotožňuji a je i v plném souladu se stanoviskem právníků a dalších odborníků Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Pokud jste i přes závěry, ke kterým došel doc. Motal, nadále přesvědčen o tom, že seriál Matematika zločinu porušuje Kodex Českého rozhlasu, žádám Vás o jasné vyjádření, v čem přesně Kodex porušuje a co konkrétně je z pohledu Českého rozhlasu potřeba upravit, aby jej bylo možné odvysílat.

V případě, že se s Analýzou ztotožňujete, žádám Vás o sdělení, zda Český rozhlas bude po odstranění uvedených drobných nedokonalostí Matematiku zločinu vysílat a kdy.

Stejně jako Český rozhlas, je i Nadační fond nezávislé žurnalistiky povinen řádně hospodařit se svěřenými finančními prostředky. Vzhledem k tomu, že vznik seriálu byl kromě finančních prostředků Českého rozhlasu též částečně financován prostředky Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, vzali jsme výtky týkající se seriálu velice vážně a nechali si zpracovat přiložený posudek a právní stanovisko. Na základě závěrů těchto posudků se domníváme, že vysílání pořadu Matematika zločinu je ve veřejném zájmu a není důvod mu bránit.

Věřím, že na základě Vámi zaslaných vyjádření se podaří pořad upravit do podoby, aby mohl být již brzy na vlnách Rozhlasu odvysílán.

S pozdravem,

Mgr. Josef Šlerka

ředitel, Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Příloha: Analýza pořadu Matematika zločinu z hlediska dodržení zásad mediální etiky – doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

* Záznam z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 4. 2019 je k dispozici ZDE (o pořadu Matematika zločinu cca od 61. minuty)

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.