Současné trendy v šíření novinářských informací

Nové technologie přinesly pro mediální trh nejen rozpad tradičního obchodního modelu, ale také řadu nových možností ve způsobech výprávění. Na nejnovější trendy v šíření novinářských informací se můžete podívat v analýze zpracované pro NFNZ. Jejím autorem je Tae-Sik Kim, Ph.D. z katedry Mediálních studií a žurnalistiky FSS MU.

1. Trendy interaktivního digitálního vyprávění ve zpravodajství

 1. New York Times jako lídr interaktivního digitálního vyprávění
 2. Krátké vizuální digitální vyprávění
 3. Hra jako platforma digitálního vyprávění
 4. Experiment BBC Newsbeat
 5. Interaktivní strategie formátů videozpravodajství
 6. Tvorba participativních formátů zpravodajství: The Independent
 7. Reakce na různorodý vkus: Blogy Washington Post
 8. Interaktivní datové zpravodajství
 9. Lokální a translokální interaktivní digitální vyprávění

2. Trendy audiozpravodajství

 1. Přehledové audiozpravodajství P24 deníku Público
 2. Zpravodajské podcasty pro vytížené posluchače
 3. Inteligentní audiozpravodajství: NPR a Hack the Radio
 4. Zpravodajství na hlasově ovládaných digitálních asistentech

3. Videotrendy v online zpravodajství

 1. AJ+ – nejúspěšnější online zpravodajská videa
 2. NowThis: Mladí tvůrci a mladá publika
 3. BuzzFeeds: Jak přilákat publikum online videozpravodajství
 4. Různorodé zpravodajství Vox Media

4. Personalizovaná distribuce zpráv

 1. Mobilní aplikace vydavatelů zpráv
 2. Automatické psaní a chatboti
 3. Cílený výběr zpráv
 4. Aplikace pro zasílání osobních zpráv ve zpravodajství
 5. Cílová publika efemerních online komunikačních platforem
 6. Vkus uživatelů Pinterestu
 7. Další zařízení pro personalizovanou konzumaci zpráv

5. Lokální trendy: Vydavatelé lokálních zpráv

 1. Sociálně propojené lokální zprávy
 2. Lokální strategie digitálního vyprávění

1. Trendy interaktivního digitálního vyprávění ve zpravodajství

Od roku 2012, kdy New York Times vydaly působivé multimediální digitální vyprávění “Snow Fall”, se interaktivní digitální vyprávění rozšířilo mezi hlavní vydavatele zpráv. Tato forma obsáhlého zpravodajství, která v sobě spojuje různorodé digitální prvky, jako jsou video, audio, animace či statistické analýzy (často tzv. big data), nabízí čtenáři nejen plnou škálu možností digitálního vypravěčství, ale také novou zkušenost čtení zpráv.

1) New York Times jako lídr interaktivního digitálního vyprávění

New York Times ve snaze o ucelené hloubkové reportáže zavedly celou řadu postupů digitálního vyprávění (příklady z roku 2017). Kromě toho, že multimediální technologie začaly být užívány k osvětlení sebemenších detailů daného zpravodajského tématu, si tento přední vydavatel zpráv také osvojil jemné techniky, jak zaujmout pozornost čtenářů.

Zpravodajské postupy zahrnující virtuální a rozšířenou realitu

Masová událost globálního významu je pro vydavatele zpráv dobrou příležitostí, jak otestovat nově zavedené interaktivní zpravodajské postupy. Rozšířená realita, jedna z nejpokročilejších interaktivních multimediálních technologií, se nedávno stala doplňkovým zpravodajským postupem při referování o divácky velmi atraktivních událostech, jakými jsou například olympijské hry.

New York Times ve snaze rozšířit vysvětlovací schopnosti vizuální žurnalistiky uvedly svůj první příspěvek zahrnující rozšířenou realitu v úvodu k Zimním olympijským hrám v Pchjongčchangu. New York Times také ve své reportáži o vítězství Američanky Mikaely Shiffrin použily animaci závodu obřího slalomu ze ZOH 2018. Jejich příspěvek na Facebooku s touto animací byl jedním z nejvíce zobrazovaných a sdílených videí z her.

Živý chat

V roce 2017 bylo živé zpravodajství New York Times o významných kulturních událostech jako Emmy Awards a Tony Awards nově doplněno živými chaty a reakcemi kritiků z oboru. Namísto použití špičkových multimediálních postupů přinášely komentáře a reakce expertů v oboru minutu po minutě čtenářům živou, hloubkovou analýzu neustále aktualizovaných zpráv o dané události.

Zúčastnění kritici a reportéři události pro ilustraci specifických momentů a pro podporu svých názorů často sdíleli zpravodajské odkazy a fotografie. Stejně tak byli čtenáři často zváni k živým chatům s reportéry a editory z dané oblasti.

2) Krátké vizuální digitální vyprávění

I přes vizuální zajímavost zpráv podaných prostřednictvím interaktivního digitálního vyprávění je mnoho uživatelů digitálních zařízení často příliš rozptylováno na to, aby vydrželi sledovat dlouhou formu zpravodajství. Nedávno vyvinutým zpravodajským postupem, který prezentuje krátké vizuální digitální vyprávění vhodné zvláště pro mobilní telefony, jsou kartové zprávy.

Kombinace velkým písmem psaných textů a vizuálních obrazů s vysvětlující funkcí tvoří úderné krátké digitální vyprávění. Mashable Reels specializující se na kartové zpravodajství publikovaly řadu informativních zpravodajských příběhů doplněných multimediálními technologiemi.

Malý vydavatel zpráv může při tvorbě kartových zpráv profitovat z platforem jako FOLD. Tento horizontální typ zpravodajství jednoduše vyžaduje po uživateli, aby opakoval běžné pohyby po displeji, jako jsou přetahování a klikání.

Kartové zprávy pracují horizontálně, zatímco seznamy s časovými osami a krátké průvodce jsou vertikálními formáty krátkého vizuálního vyprávění. Řazení minulých a přítomných událostí je efektivní cestou, jak jednoduše poskytnout ucelené kontextové zázemí zpravodajskému příběhu.

Timeline se explicitně hlásí k publikování zpráv zasazených do kontextu, prezentuje dlouhé a složité kontextové informace k aktuálním událostem řazené do časové osy (historical timeline).

Podobně zaměřený je Skimm, který se profiluje jako “průvodce zprávami” poskytující po soustech dávkované informace, jakési informační jednohubky (bite-sized information pieces) k dlouhým zpravodajským příběhům. Tento online zpravodajský kanál zveřejňuje na svém webu a v aplikaci každodenní stručný přehled zpráv (summarized daily news) odkazující uživatele na relevantní zprávy publikované jinými vydavateli a umožňuje jim rychle procházet krátká shrnutí zpráv.

Slavný přehled BuzzFeedu zvaný ‘listicle’ je povšimnutí hodnou ukázkou vertikálního digitálního vyprávění. Je to článek shrnující krátké titulky s krátkými a údernými příběhy. Tento zpravodajský kanál charakteristický výrazným designem sdílí přátelsky naladěné zpravodajství, které dobře zapadá do prostředí sociálních médií.

3) Hra jako platforma digitálního vyprávění

Další digitální vyprávěcí strategií pro méně vzdělané čtenáře je hra. Hra, jako například Sweatshop od Games for the Change, je mediální platformou vyžadující velké zapojení čtenáře a může zprostředkovat příběhy a informace uživatelům, kteří provádějí vědomé volby a tahy.

The Uber Game od Financial Times je interaktivní hra založená na žurnalistických informacích. Zábavná forma láká nové čtenáře, aby se začali zajímat o zpravodajství vytvářené Uberem nebo s ním spojené. Interaktivita má zvýšit zapojení čtenáře a také mu umožnit více personalizovanou zkušenost, která ho motivuje zůstat u daného příběhu déle.

Další konvenční hravou formou zpravodajství, která umožňuje informovat čtenáře o aktuálních příbězích ze zpráv, je kvíz. New York Times pravidelně publikují zpravodajské kvízy, obzvláště pro studenty.

Mobilní aplikace Newsmeister nabízí kvíz z každodenních zpráv, jedná se o krátkou (zabere méně než 3 minuty), ale informativní hru se zprávami. Aplikace pokrývá četná zpravodajská témata včetně politiky, byznysu či zábavy.

4) Experiment BBC Newsbeat

BBC znepokojená úbytkem mladých konzumentů zpráv uvedla v roce 2016 experiment Newsbeat Explains. Tento formát měl uživatelům svižným způsobem vysvětlit složitá témata. Nejdříve zaujal publikum jednoduchým titulkem a obrazem.

Každá zpráva sestávala z jednoduchých vysvětlujících textů, které shrnovaly danou událost a dělaly článek stručným a věcným. Každý vysvětlující text pak byl propojen s delším příběhem a často doplněn multimediálními prvky. Uživatelé tak mohou prostě přečíst vysvětlující texty, nebo se ponořit hlouběji do příběhu prostřednictvím jejich rozkliknutí. Celkem 10 zpráv tohoto formátu přilákalo více než 120 tisíc uživatelů.

Podle následné uživatelské studie publikum časných dvacátníků jasně upřednostňuje tento formát s jednoduchými vysvětlujícími texty před konvenčními formáty zpráv. Formát s podtitulky byl zvolen při tvorbě nového formátu pro Otázky a odpovědi ke všeobecným volbám ve Spojeném království 2017 (Q&As on the 2017 UK General Elections).

5) Interaktivní strategie videozpravodajských kanálů

Zatímco tradiční tištěná média jsou aktivní v zavádění nové podoby žurnalistiky dlouhých forem, vydavatelé videozpravodajství často používají další mediální prvky, jako je text, aby poskytli kontextové zázemí pro videozpravodajské digitální vyprávění (např. “A Perfect Terrorist” od PBS Frontline).

Klíč interaktivní žurnalistiky využívající digitálního vyprávění tkví v tom, jak zasadit zprávu do kontextu pomocí nejrůznějších digitálních technologií. Studio digitálního vyprávění Vox Media sdílí při přípravě nových útvarů digitálního vyprávění své procesy, přičemž zdůrazňuje při tvorbě digitálních příběhů důležitost informačního kontextu (např. Brainstorming).

Pomocí zprostředkování zákulisí tvorby digitálně vyprávěného zpravodajství pokračuje tato původně digitální zpravodajská organizace v rozšiřování svého interaktivního vztahu s uživateli.

Sesterská značka Vox Media jménem Curbed vydala nelineární digitálně vyprávěný zpravodajský útvar o stavu současných amerických městských oblastí. Jako doplnění k postupu digitálního vyprávění publikovala VoxMedia komentář (a follow-up) plně objasňující zákulisí produkce zpráv, což nasměrovalo pozornost čtenářů k žurnalistické strategii a vedlo je k hlubšímu porozumění publikovaným zprávám.

6) Tvorba participativních zpravodajských kanálů: The Independent

Nejdůležitější aktivitou, která řídí online provoz vydavatelů zpráv, se stalo sdílení na sociálních sítích. Aby se čtenáři zpravodajství zapojili do šíření zpráv, snažily se tradiční zpravodajské zdroje vytvořit zpravodajské portály tak, aby odpovídaly nejrůznějším požadavkům a vkusu čtenářů.

The Independent ve Spojeném království ukončil svou tištěnou edici v roce 2016 a na svých online zpravodajských kanálech začal klást velký důraz právě na interaktivitu.

Kromě webových stránek zaměřených na zpravodajství spustil nový původně digitální zpravodajský portál indy100.com, který maximalizuje zapojení uživatelů, velmi nápadné tlačítko ‘upvote’ u každého článku umožňuje čtenářům hodnotit přečtenou zprávu, což se pak odráží v seznamu nejlepších článků na portále.

Okamžitost a zábavný charakter společně s ikonami pro sdílení na sociálních sítích (pouze Facebook a Twitter) umožňuje čtenáři participovat na zpravodajství prostřednictvím minimálního množství kliknutí. Logika navigace na portále je rovněž jednoduchá a intuitivní, čtenáři přecházejí k novým článkům prostým srolováním.

7) Reakce na různorodý vkus: Blogy Washington Post

Aby reagoval na zvýšenou rychlost a rozsah sdílení na sociálních sítích, provozuje Washington Post rovněž celou řadu zpravodajských portálů ve stylu blogu (Morning Mix, PostEverything, WonkBlog).

Zatímco Morning Mix představuje nejdůležitější zpravodajské články ve světě sociálních médií, PostEverything se zaměřuje na nejhojněji komentované články. WonkBlog oproti tomu většinou zveřejňuje analytické články o politice.

Tato pestrá směs témat i rozsahů online formátů reagující na rozličné požadavky různorodého publika podnítila živý pohyb v online verzích tradičních médií.

8) Interaktivní datové zpravodajství

I když všechny výše zmíněné interaktivní postupy jsou založeny na datech rychle dostupných v digitálním světě, mnoho vydavatelů zpráv po celém světě usiluje o to zajít dále a začlenit do svých hloubkových investigativních novinářských postupů tzv. big data.

Vedle tým datového týmu New York Times – TheUpshot je dalším silným hráčem na poli datové žurnalistiky je Propublica. Tato nezisková zpravodajská organizace spustila zpravodajský projekt, který analyzuje skutečné vzorce problémů americké politiky namísto prostého zprostředkování příčin a následků událostí.

Ve spolupráci se studenty žurnalistiky a profesionálními novináři shromáždil projekt nazvaný Electionland velké množství dat ze záznamů call center, trendů vyhledávání na Googlu, data z Google News Lab, zprávy o tématu ze sociálních médií a komunikačních aplikací.

Lokální newsroomy shromažďovaly hlášení o problémech v průběhu volebního dne, od dlouhých front až po zastrašování voličů a šířily tyto informace na vlastním webu i na webech zpravodajských partnerů po celé zemi.

Ačkoli je zpravodajství opřené o data většinou založeno na textových a vizuálních informacích, data mohou být začleněna také do videozpravodajství, jak je možné vidět v mnohých zprávách od Vox. Vox se obzvláště zaměřuje na tvorbu videí založených na datech (např. The state of gun violence in the US).

Při publikování videozpravodajství optimálně využívá technologickou flexibilitu digitálního videa. Zpravodajská videa založená na datech poskytují k daným tématům širší kontext, systematické informace a také časovou osu.

Do zpravodajských videí o nejaktuálnějších tématech jsou často začleněny animované obrazy založené na datech, což je divácky atraktivní (např. How tax breaks help the rich).

Online platformy mají spoustu výhod při publikování zpráv, u nichž je třeba uvést širokou škálu dat. Proto tradiční média, obzvláště rozhlas a televize vysílající zprávy často publikují zprávy primárně online, aby maximalizovaly své možnosti nakládání s daty.

Pořad BBC o veřejných knihovnách ve Spojeném království je jedním z příkladů vyzdvihujících výhody původního online videozpravodajství opřeného o nejrůznější data. Další výhodou je, že všechna tato data a videa můžou být publikována napříč sociálními médii.

9) Lokální a translokální interaktivní digitální vyprávění

Nové zpravodajství dlouhých forem opřené o vznikající technologie je přebíráno také v mnoha reportážích o lokálních tématech, od informativního útvaru jako je “Nebezpečí u Velkých vodopádů” (The Perils at Great Falls ) z Washington Post po hloubkovou investigativní reportáž “Továrny na neúspěch” (Failure Factories) publikovanou v Tampa Bay Times.

Kontextuální digitální vyprávěcí postup je dobře uchopen lokálními vydavateli zpráv, kteří sdílí zájem s lokálními publiky. Rozdělený národ (A Nation Divided) od Zeit Online je jedním z nejlepších příkladů lokálně orientovaného kontextového digitálního vyprávění.

Lokální kontext je často zasazen do kontextu globálního. Pro porozumění translokální povaze současného světa publikují vydavatelé zpráv vícejazyčné interaktivně digitálně vyprávěné zprávy, jako Guardian a jeho Globální průvodce první světovou válkou (“A global guide to the first world war”), který byl publikován v mnoha různých jazycích zapojených zemí.

Podobně jako Curbed od Vox představuje také Guardian poznámky o tvorbě (production notes) interaktivních zpráv většího rozsahu. Interaktivní digitální vyprávění bylo použito ke zpracování národnostně promíchaného tématu – italského rajčatového průmyslu a publikováno v různých jazycích (v angličtině Al Jazeera, ve španělštině v EL PAÍS a v dalších).

2. Trendy v audiozpravodajství

Ačkoliv nelineární digitalizované a vizualizované informace jsou všudypřítomné, došlo u publika v USA k mírnému nárůstu konzumace zpráv vysílaných v rozhlase (http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2017/young-listeners-are-driving-the-surge-in-news-radio-listening.html). Vydavatelé online zpravodajství také rozšířili roli audia jako média šíření zpravodajství.

1) Přehledové audiozpravodajství P24 deníku Público

Portugalské tradiční noviny Público provozují každodenní audiozpravodajskou přehledovou službu P24. Ta umožnuje těmto tradičním novinám oslovit lidi i když řídí či běhají, deník se tak zaměřuje především na péči o své loajální čtenáře, kterým dodává personalizované zpravodajství.

Personalizovaný výběr denních zpráv je stručný (méně než 10 minut) a snadno dostupný z mobilního telefonu. P24 od Pública je dostupné na větším množství digitálních platforem, jako jsou iTunes či Soundcloud. Tyto tradiční noviny se snaží rozšířit dostupnost svých psaných článků pomocí digitálního audioobsahu.

Každý klip na P24 se dá sdílet na sociálních médiích tak jako většina digitálních zpravodajských obsahů. Namísto sdílení audia však P24 uvádí link na odpovídající psaný článek.

2) Zpravodajské podcasty pro vytížené posluchače

Také ostatní tradiční noviny po celém světě posílily audioverze na svých digitálních platformách, aby oslovily potenciální čtenáře. Podcast je jednou z nejběžnějších digitálních forem, jejíž pomocí tyto noviny prezentují své audioverze (nejčastěji shrnutí zpráv jako The Daily od New York Times).

Washington Post vykročil vpřed tím, že při vytváření svých audioverzí používá Amazon Polly, novou technologii převodu textu do mluvené podoby. Předním vydavatelem podcastů publikujícím četné podcastové kanály pro různorodé publikum je v současnosti NPR.

Kromě poskytování různých zpráv dlouhých forem zve také vytížené publikum k poslechu kanálu s názvem Up First, kde uživatelé naleznou dvě nejdůležitější ranní zprávy. Také 7-minute Opinions a 7-minute Explainers od The Week jsou speciálně vytvořené zpravodajské podcastové kanály pro vytížené posluchače. Často nabízejí výklady k porozumění různým současným událostem.

Guardian oproti tomu používá ve svých podcastových službách k prezentaci audiem podpořeného zpravodajství dlouhých forem (audio-assisted long-form news stories) koncept audioknihy, aby seriózní publikum nezmeškalo dlouhé zpravodajství, zatímco vykonává rutinní činnosti jako například řízení.

BuzzFeed ve snaze o možnost jednoduššího zapojení posluchačů nadávno začal používat chatbota jménem Jojo coby spoluprůvodce týdenními zpravodajskými podcasty.

3) Inteligentní audiozpravodajství: NPR a Hack the Radio

NPR (National Public Radio), které sestává z více lokálních a tématických stanic, má vytvořený mobilní síťový uzel. NPR podobně jako ostatní tradiční zpravodajské organizace aktivně digitalizuje své programy uveřejňováním multimediálních zpravodajských obsahů na svých oficiálních webových stránkách NPR.org a v aplikaci NPR News app.

Audioobsah je často doplněn dalšími multimediálními postupy, jako jsou texty a vizuální grafika. Aby se přiblížilo svému publiku, sdílí NPR Extra příběhy a informace o NPR a jeho členských stanicích na mnohých platformách sociálních médií.

Zároveň s víceplatformovou a multimediální strategií publikování práv také posiluje svou distribuci audiozpravodajství prostřednictvím mobilní audioaplikace NPR One. NPR One nejenže distribuuje audiozpravodajství z členských stanic, ale také nabízí relevantní podcasty z jiných zdrojů, které nejsou s NPR přímo spojeny.

Rozsah šíření zpráv prostřednictvím této audioaplikace je ještě podpořen použitým algoritmem pomáhajícím uživatelům poslouchat zprávy, které jsou pro ně zajímavé. Technologicky podpořená personalizace také umožňuje dohledat chybějící části předchozích poslechů, což je častým uživatelským problémem posluchačů užívajících mobilní telefony.

Ediční rada NPR One je rovněž zapojena do procesu personalizace. Tato doplňková strategie umožňuje NPR udržovat si svou pozici v žurnalistice uspokojováním potřeb posluchačů, publikum díky ní zůstává na platformě déle (měsíční počet uživatelů narostl mezi lety 2016-17 o 175% – viz monthly users).

NPR nedávno učinilo ještě další krok vpřed: NPR One je nyní dostupné na zařízeních jako jsou Echo a Dot s umělou inteligencí Alexa od Amazonu.

Francouzský startup Hack the Radio, který cílí na vybudování přímého vztahu s posluchači, využívá k šíření zpráv a informací a k pomoci uživatelům s vyhledáním zajímavého obsahu chatbota na Facebook Messengeru.

Tato nová audiozpravodajská služba kombinuje lidmi vybraný audioobsah ve francouzštině a angličtině a prezentuje interaktivní doporučení.

Uživatelé Hack the Radio nemusí instalovat samostatnou podcastovou aplikaci ani se registrovat k určitému podcastu. Namísto toho mohou poslouchat doporučené radioprogramy z audiopřehrávače v chatbotu. Obdrží také doporučený obsah společně s audiopřehrávačem prostřednicvím e-mailu.

4) Zpravodajství na hlasově ovládaných digitálních asistentech

Reuters’s Digital News Report 2017 přidala do průzkumu nové otázky o zpravodajských postupech užívajících hlasově ovládaná asistenční zařízení jako Amazon Echo a Google Home.

Ačkoli je tato technologie používána v omezené míře pouze v některých zemích včetně USA, Spojeného království a Německa, mnozí velcí vydavatelé zpráv jako CNN, BBC a Spiegel už spustili své audioslužby poskytující krátké zpravodajství a informace o počasí na těchto nových platformách.

Zejména BBC zpřístupnila veškerý audioobsah ze svých podcastů a 56 členských radiostanic na Amazon Echo. BBC také plánuje uvedení takzvaného ‘pop-up rádia’ pro primárně zvukové události jako hudební festivaly na těchto nových zařízeních.

Flash Briefing na Alexe od Amazonu umožňuje těmto zařízením poskytovat shrnutí zpravodajství od mnoha vydavatelů zpráv. Předpokládá se, že personalizace zpráv umožněná na těchto nových interaktivních zařízeních ještě pokročí díky novým službám jako CityFALCON, který pomáhá uživatelům vybrat preferovaná zpravodajská témata a žánry pomocí propojení algoritmů umělé inteligence se zařízeními ovládanými pomocí Alexy.

3. Videotrendy v online zpravodajství

Přestože uživatelé při online konzumaci zpráv stále upřednostňují text před videem, stalo se online video jednou z důležitých forem zpravodajství digitálního věku. Nejpopulárnější platformou pro vydavatele videozpravodajství i pro jeho konzumenty je YouTube.

Po Facebooku je YouTube druhou nejpopulárnější platformou sociálních médií (v Japonsku mu náleží prvenství) pro sledování zpravodajství ve většině zemí pokrytých studií Reuters’s Digital News Report. Ačkoli zpravodajské obsahy představují jen 9% obsahů zveřejněných na YouTube, jak původně digitální vydavatelé jako The Young Turks (3,8 mil. uživatelů), tak i tradiční média jako CNN (3,4 mil.) zde oslovují obrovské množství uživatelů (http://tubularinsights.com/media-publishers-influencers-video/).

Většina tradičních novin přidává svá videa na hlavní platformy sociálních médií, kde můžou uživatelé vědomě rozšiřovat dostupnost zpravodajských příspěvků. Počet online zpravodajských videí sdílených na Facebooku zpravodajskými organizacemi jako CNN či HuffPost od roku 2015 významně narostl (např. u CNN z 35 zpravodajských videí na Facebooku v červnu 2015 na 313 v únoru 2016).

K tomuto trendu se připojil i tradiční francouzský zpravodajský kanál LCI ze skupiny TF 1, jenž nedávno najal devatenáctiletého youtubera, který měl úspěch s videi vysvětlujícími politická témata.

1) AJ+ – nejúspěšnější online zpravodajské videoklipy

AJ+ je nejúspěšnější zpravodajská organizace, která publikuje online zpravodajská videa na sociálních médiích. Zpravodajská videa postuje na více platformách sociálních médií, ale jako nejdostupnější kanál pro zpravodajství se jí jeví obzvláště Facebook.

Na rozdíl od jiných vydavatelů zpráv, kteří sdílejí zpravodajská videa primárně umístěná na svých webových portálech, používá AJ+ Facebook jako vlastní stránku, publikuje primárně na Facebooku, videa jsou relativně krátká, často na začátku obsahují výrazný zvukový signál a žádají uživatele, aby dané video sdíleli.

S porozuměním uživatelským profilům a technickým charakteristikám různých platforem sociálních médií vytváří AJ+ různá zpravodajská videa zpracovávající stejná témata. AJ+ také někdy zveřejňuje neupravené záběry (raw footages) ze smartphonů, tedy publikuje videa, která jsou v prostředí Facebooku přirozená, protože běžní uživatelé Facebooku zveřejňují a sledují právě takové neupravené záběry z telefonů.

Zároveň takové rychlé mimořádné zprávy využívající zařízení s možností okamžitého přenosu získávají větší počet zobrazení a sdílení na sociálních sítích. AJ+ zareagovala na samopřehrávání videí Facebooku tím, že v prvních 3 vteřinách videa namísto svého loga ukáže nějaký vizuálně atraktivní obraz přitahující diváky.

2) NowThis: Mladí tvůrci a mladá publika

Podobně NowThis, původně digitální vydavatel, provozuje NowThis (13 mil. uživatelů na Facebooku), NowThis Future (5,8 mil.), NowThis Politics (4,5 mil.), NowThis Entertainment (3,4 mil.) a další.

Tato média publikují zprávy přímo na Facebook namísto jejich centrálního šíření ze svých webových portálů. Namísto sledování virálních trendů hodnotí tito vydavatelé zpráv ve spolupráci s editorskými týmy sledovanost každého zpravodajského videa.

Většině posluchačů (74%) je méně než 34 let, na což reagují editoři stejné věkové skupiny, kteří vytvářejí pro ně samé zajímavé obsahy. Tato reaktivní, kontext vytvářející strategie je klíčem k úspěchu v šíření online zpravodajských videí.

Okamžitě jsou osvojovány nové technologické postupy jako 360 stupňové video na Facebooku, což přináší více než 161,5 mil. zhlédnutí. Novým postupem (new feature) používajícím Samsung Gear 360 bylo vytvořeno 23 videí, která se stala nejsledovanější propagační kampaní ke zpravodajským obsahům.

3) BuzzFeeds: Jak přilákat publikum online videozpravodajství

Navzdory prudkému nárůstu množství online zpravodajských videí je říše online videa ovládána videi se zábavným obsahem jako jídlo a móda (food and fashion), což by mohlo být dobrou referencí pro budoucí směr šíření online zpravodajských videí.

Buzzfeed je jedním z neúspěšnějších informačních kanálů, které si efektivně osvojily videopostupy. Buzzfeed se stal vedoucím zdrojem tím, že vytvořil mnohá z nejvíce zobrazovaných a nejvíce sdílených videí v digitálním světě.

Je důležité zdůraznit, že jenom několik procent těchto videí bylo shlédnuto na jeho vlastních webových stránkách. Velká většina zhlédnutí jeho videí proběhla na různých (více než 30) platformách sociálních médií.

Spolu s úspěchem strategie postování videí na mnoha platformách vedly k úspěchu v konkurenčním prostředí také některé strategické vlastnosti jeho videoobsahu; 1) většina videí je editována zhuštěně, jejich délka je 1-2 minuty; 2) k pohyblivým obrazům jsou přidávány textové součásti poskytující dodatečné (zábavné) informace; 3) publikuje také detailní textové informace na YouTube doplňující krátký videoobsah; 4) často nabízí vysvětlující komentáře, které vedou publikum k hlubšímu porozumění prezentovaným informacím; 5) pokračuje ve vytváření tématických podúčtů pod značkou Buzzfeed, které míří na různé cílové skupiny (např. Buzzfeed Tasty – Tasty Happy Hour, Tasty Junior, Tasty Cheese).

4) Různorodé videozpravodajství Vox Media

Zaznamenáníhodný je také velký úspěch online zpravodajských platforem Vox Media; Vox Media provozuje 8 vertikál, (Vox, The Verge, Polygon, SB Nation, Eater, Racked, Curbed a Recode), které v roce 2017 zaznamenaly více než 800 mil. zobrazení svého obsahu za měsíc.

Vertikální strategie cílí na pokrytí široké palety obsahů a každý kanál se specializuje na svou společenskou doménu. Tato strategie většího množství kanálů se obzvláště hodí do prostředí sociálních sítí, kde jsou uživatelé vybíraví a hledají informace na základě svých osobních zájmů.

Uživatelům je nabídnuto, aby se stali na platformách sociálních médií odběrateli specifičtějších stránek Vox Media. Ačkoli Vox Media stále dohánějí dva jiné původně digitální vydavatele zpráv, HuffPost a Buzzfeeds, dosáhla už více než 2,5 biliónu zhlédnutí svých videí napříč různými online platformami.

Obzvláště na Facebooku se počty zhlédnutí videozpravodajství, které vytváří Vox Media, v období roku 2016 ztrojnásobily.

4. Personalizovaná distribuce zpráv

Neustále sílící konkurenční boj na zpravodajském trhu společně s velkým rozšířením mobilních technologií motivuje vydavatele zpráv k hledání nových strategií jejich distribuce.

1) Mobilní aplikace vydavatelů zpráv

Wall Street Journal přidal na svou mobilní aplikaci novou funkci, která nabízí uživateli přizpůsobený seznam zpráv založený na jeho předchozích čtenářských návycích.

Konkrétněji se Journal pokouší vytvořit pasivní personalizaci, která se liší od takových aplikací na výběr zpráv, jako je Apple News, kde si uživatelé musí navolit určitá témata, aby personalizovaný seznam získali. Umělou inteligencí řízená služba vyhledává předchozí stopy uživatele na webu a v aplikaci a aplikace je potom schopna nabízet ve feedu uživateli obsah založený na jeho čtenářské historii.

New York Times přinášejí uživatelům své aplikace aktivnější personalizaci. Uživatelé v mobilní aplikaci filtrují nové žánry a nastavují si notifikace.

Na svém webu NYT také zavedly novou funkci “Toto je teď nejdůležitější vědět,” která nabízí personalizovaný výběr zpráv sledující základní gramatiku personalizace zpráv založenou na předchozích čtenářských návycích uživatele. Tato přední zpravodajská organizace testovala při odhalování jemné dynamiky zájmů uživatelů také místně založenou personalizaci.

Upravit příspěvek

Zobrazit náhled(otevře se na nové záložce)Automaticky uložená verze tohoto příspěvku je novější, než aktuálně zobrazená verze.Zobrazit automaticky uloženou verzi

Appy Geek je mobilní aplikace v Evropě sídlícího globálního zpravodajského syndikátu News Republic. Vydavatelé zpráv usilují o to, aby uživatelům dodávali vysoce personalizované informace v době, kdy o ně stojí.

Čtenáři jsou různými nástroji podporováni v personalizaci svých zpravodajských feedů od News Republic, na výběr je více než 1 milión témat, 50 000 článků, 40 000 fotografií a 1 500 videí. Při nastavování osobního zpravodajského feedu pomáhají uživatelům inteligentní technologie jako algoritmické nanocastové technologie a TagNav. Uživatelé také mohou své aktivity z aplikace sdílet s přáteli na sociálních sítích.

The Skimm za posledních 6 let doručil e-mailový newsletter více než 1,5 miliónu uživatelů. Tento zpravodajský kanál, který se specializuje na poskytování krátkých zpravodajských přehledů, nedávno uvedl novou mobilní aplikaci zvanou Skimm Note. Tato mobilní aplikace poskytuje stručné audiozpravodajství (kratší než 10 minut) vysvětlující kontext složitých zpravodajských témat, jako je například ISIS.

Finský vydavatel zpráv Iltalehti uvádí ve své mobilní aplikaci nové sekce cílící na mladé uživatele. Některé ze sekcí vybírají obsah populární na sociálních sítích, zatímco jiné prezentují zprávy prostřednictvím vizuálních obrazů. Lifestylový obsah je speciálně volen tak, aby byl atraktivní pro uživatele mobilních telefonů, kterým je umožněna personalizace zpravodajských feedů.

Italská mediální společnost Mediaset ve snaze přilákat více čtenářů na mobilních zařízeních inovovala svou online zpravodajskou službu TgCom24 přidáním online videí a zábavně informačního obsahu.

2) Automatické psaní a chatboti

Švédská mediální skupina Shibested používá k nabízení personalizovaného zpravodajství čtenářům vlastní platformu pro tvorbu zpráv zvanou Creation Suite. I když využívá technologicky asistované personalizace zpravodajství, zachovává konvenční přístup k analýze uživatelského vkusu; technologie třídí články podle demografických dat o uživatelích, jako jsou věk a pohlaví.

Tento stereotypní přístup pomáhá mediální skupině analyzovat vztah anonymních uživatelů ke zpravodajství přiřazením jejich preferencí k demografickým faktorům. Pohotová interaktivní personalizace zpráv ovlivňuje online sledovanost této mediální skupiny.

Informativní hloubková analýza Bloombergu, jejímž předmětem je kódový jazyk internetu (code language of the Internet), je dobrým příkladem toho, jak technologie pomáhá vytvářet personalizované, ale stále komplexní zprávy. Průvodcem článku je pasivní chatbot, který udržuje čtenáře v pozornosti a poskytuje doplňující informace těm, kteří je potřebují.

Podle Bloombergu článek vzbudil větší ohlas (generated more traffic) než jakýkoli jiný článek na platformě. Washington Post zvýšil produkci o lokálním sportovním dění prostřednicvím Heliografu, který byl poprvé použit v průběhu Olympijských her v Riu.

Tato technologie byla od té doby užívána také k informačnímu pokrytí lokálního politického dění. Strojově asistovaná produkce zpráv je obzvláště užitečná k pokrytí lokálních událostí, o kterých novináři zřídka píší, lokální čtenáři s různorodými osobními zájmy tak přesto obdrží vhodné informace.

BBC zavádí novou technologii produkce zpráv, která umožňuje reportérům do jejich článků integrovat chatboty, kteří budou provázet čtenáře komplexními zpravodajskými příběhy. Chatbot nabízí konverzaci typu otázek a odpovědí (Q&A style conversation) založenou na existujících vysvětlujících komentářích.

Quartz při distribuci zpráv a informací čtenářům začlenil technolologii chatbotů do osobní aplikace k zasílání zpráv. Tento původně digitální vydavatel zpráv považuje zaběhnutou digitální platformu, jako jsou aplikace pro zasílání zpráv, za hybnou sílu k přilákání většího počtu čtenářů a jejich motivování k tomu, aby věnovali více času zpravodajským příběhům.

Nový nástroj se učí, kdy je nejlepší zasílat čtenářům notifikace či jak jim poskytovat nejvhodnější zpravodajské příběhy, do nichž by hlouběji pronikali, nebo naopak pouze stručné přehledy. Francouzský zpravodajský týdeník L’Obs při nedávném informování o volební kampani rovněž využíval chatbota v aplikaci pro zasílání zpráv.

Týdeník sledoval čtyři nerozhodnuté voliče Facebooku a sdílel jejich příběhy a názory s ostatními uživateli prostřednictvím chatbota na Facebook Messengeru propojeného s facebookovou stránkou vydavatele.

Taková společensky interaktivní a technologicky asistovaná produkce a sdílení zpravodajství úspěšně přitahuje uživatele sociálních sítí ke sledování tohoto média.

3) Cílený výběr zpráv

Quartz od Atlantic Media slučuje ve své mobilní aplikaci za účelem personalizace zpravodajských feedů různé technologické postupy. Seznam zpráv prezentovaný osobní mobilní aplikací je vybírán chatbotem, který vede komunikaci s uživateli v konverzačním stylu.

Personalizované konverzační uvádění zpráv je vhodné pro uživatele mobilních telefonů, kteří jsou zvyklí na zasílání textových zpráv a propojování se s ostatními uživateli. Linkedin vymezil svou službu výběru zpráv na základě profesní orientace.

Jeho původní, zpravodajství poskytující aplikace Linkedin Pulse nabízí výběr personalizovaných zpravodajských článků včetně obsahu, který odpovídá charakteristikám profesní sítě uživatele, vytvářeného edičním týmem této sociální sítě.

4) Využití aplikací pro zasílání osobních zpráv ke zpravodajství

Aplikace pro zasílání osobních zpráv na mobilních telefonech se staly důležitým nástrojem při zvyšování personalizované konzumace zpráv. Aplikace pro zasílání zpráv jsou coby platforma pro sdílení zpravodajství rozšířenější v asijských zemích jako Malajsie, Taiwan a Jižní Korea.

V Evropě jsou pak rozšířenější v jižních zemích jako je Španělsko (Whatsapp 32%), Řecko (Facebook Messenger 17%) a Portugalsko (Facebook Messenger 16%) než v jiných státech.

Financial Times používají aplikaci pro zasílání osobních zpráv jako prostředek šíření svých obsahů. Tyto tradiční noviny posílají přes aplikaci jeden příběh denně, přičemž používají k přátelskému kontaktu s uživateli neformální prvky jako emotikony.

Guardian na druhé straně využívá této aplikace coby platformy k vyhledávání atraktivního uživateli produkovaného obsahu, který často zachycuje události v přímém přenosu. Tato strategie láká uživatele aplikace, kteří nejsou čtenáři Guardianu. Guardian tak jednak dostává živé informace od uživatelů aplikace, ale pomocí aplikace také získává nové čtenáře.

Wall Street Journal používá Whatsapp k vytváření komunit určitých skupin uživatelů. Například nabízí odborně vybrané zprávy expatům, u nichž je zvláštní potřeba specifických informací.

ESPN je aktivní na Snapchat Discover, kde publikuje každodenní edici toho nejlepšího ze světa často doprovázenou virálními videi. Usiluje o vytvoření původních obsahů pro Snapchat, téměř výhradně pro mobilní telefony a za pomoci vizuálních postupů.

5) Cílová publika efemérních online komunikačních platforem

Snapchat je vhodnou sociální platformou pro zpravodajství již po léta. Přední francouzský magazín Paris Match používal ve svém volebním zpravodajství Snapchat Discovery, aby se přiblížil mladým čtenářům se stručnými informacemi jako “Pět věcí, které byste měli vědět o každém kandidátovi”, “Nejlepší snapy s citáty kandidátů”, “Kandidáti a klíčové volební vtipy” a “Životní partneři kandidátů”.

Le Monde také užívá Snapchat Discover jako prostředek k oslovení mladých lidí náročnými zprávami s tématy jako terorismus či imigrace. Tento tradiční vydavatel zpráv publikuje denně na Snapchatu 12 zpráv vybraných ze svého tištěného deníku. Používá Snapchat také jako kanál pro témata zajímavá pro mladé, která však nejsou v centru zájmu na hlavním webu Le Monde.

Původně digitální Mashable začal brzy používat Snapchat Discover. Tuto špičkovou platformu Mashable využívá ke své originální službě zpravodajství o technologiích.

Refinery 29 má na Snapchatu úspěch s oslovením cílové skupiny náctiletých dívek, pro něž poskytuje speciálně koncipované informace, jako jsou diagramy, vysvětlující komentáře a přehledy.

Tyto příklady představují způsoby, kterými vydavatelé zpráv zohledňují uživatelské profily na platformě.

Podobně jako Snapchat jsou používány vydavateli zpráv cílících na publikum zvyklé na okamžitou spotřebu informací i Instagram Stories. Guardian využívá interaktivní vlastnosti Instagramu k informování čtenářů o fake news, které se šíří online. Jeho rubrika “Fake or For Real” vybízí uživatele, aby uhodli, zda je daná zpráva falešná nebo ne. Tato rubrika zaujala velké množství uživatelů Instagramu.

Původně digitální služby se užívají také pro epizodní seriály s postupy efemerní online komunikace. Podobně jako TV seriály poskytuje seriál od Bustle’s na Instagram Stories informace krok za krokem, což jako efektivní způsob jak získávat informace a propagovat komerční produkty přitahuje jak publikum, tak sponzory. Strategie epizodického postování na Instagram Stories převzal také Curbed od Vox a jeden z předních magazínů, GQ.

6) Vkus uživatelů Pinterestu

Vydavatelé zpráv strategicky provozují své stránky na sociálních sítích s výjimečnými demografickými profily. Například 81% uživatelů Pinterestu jsou ženy a pouze 7% veškerých pinů (hlavní aktivita na platformě) pochází od mužů.

Na Pinterestu převládali původně digitální vydavatelé informací jako je Delish, který se specializuje na jídlo, módu a popkulturu, tradiční média jako Daily Mail však získávají převahu (kolem 900 tisíc uživatelů v prvním čtvrtletí 2018) na této převážně ženské sociální síti díky podrobnému zpravodajství o britské královské rodině.

Nejpopulárnější články od Daily Mail na Pinterestu pojednávají právě o královské rodině. Na Pinterestu dobře funguje strategie intenzivního postování, již tu Daily Mail praktikuje, protože lidé jsou zde zvyklí konzumovat a sdílet vizuální obsahy.

Jiní tradiční vydavatelé zpráv jako BBC a NBC (oba přibližně 100 tisíc uživatelů ve stejném období) také strategicky postují vizuálně založené články o tématech jako jsou jídlo či zdraví, což přitahuje pozornost uživatelů.

Ranní zprávy NBC Today Show, které jsou hojně sledovány matkami v domácnosti, mají na Pinterestu vlastní stránku, na níž postují různorodý vizuální obsah s tématy od receptů až po inspirující příběhy (asi milión uživatelů za měsíc).

BBC má na Pinterestu také vlastní stránky zaměřené na jídlo (Food ) a cestování (Travel), které zajímají relativně velké množství uživatelů (BBC Food má asi 2 mil. uživatelů za měsíc).

7) Další zařízení pro personalizovanou konzumaci zpráv

Ostatní chytrá zařízení, jako jsou herní konzole nebo chytré hodinky, zatím ještě nebyly příliš zapojeny do šíření žurnalistických obsahů. BBC iPlayer je součástí nejznámějších herních konzolí jako Nintendo Switch nebo Xbox, ale využívá ho omezené množství uživatelů.

Vezmeme-li však v úvahu, že uživatelé za pomoci herních konzolí přistupují na webové prohlížeče a sociální sítě, mohlo by se jednat o nadějná digitální zařízení k šíření zpravodajských obsahů.

Stejně tak chytré hodinky se jeví jako účinné zařízení pro rychlou konzumaci zpráv, jako jsou naléhavá upozornění, zpravodajské přehledy a mimořádné zprávy, ačkoli jsou dosud ke sledování zpráv využívány jen v omezené míře (DNR 2017).

5. Lokální trendy: Vydavatelé lokálních zpráv

Digitalizace představuje pro lokální vydavatele zpráv jak výzvy, tak příležitosti. Lokální vydavatelé zpráv jsou vystaveni stále sílící konkurenci národních a globálních vydavatelů, stejně jako jiných místních protějšků, přesto však dokáží získat širší publikum online. Proto se mnoho lokálních vydavatelů striktně drží motta “digitální na prvním místě”.

Německý Westfalenpost je typickým příkladem, který integruje multimediální zdroje do projektově založeného přístupu ke zpravodajství. Lokální zpravodajská média reagují na změnu ekosystému rychleji než národní vydavatelé, jak je patrné v případě Ouest-France, která se stala prvními výhradně digitálními novinami ve Francii digitalizováním veškerých svých archivů.

1) Sociálně propojené lokální zprávy

Stejně jako národní a globální vydavatelé zpráv i lokální zpravodajské organizace aktivně šíří své zprávy na sociálních sítích. Lokální vydavatelé zpráv ve velkých městech Spojených států, jako jsou New York, LA a Chicago vzbuzují větší zájem mezi uživateli Facebooku než ti, kteří sídlí v menších oblastech, avšak několik lokálních zpravodajských portálů jako Al.com v Alabamě a Detroit Free Press zaujímá dobrou pozici na sociálních médiích.

Lokální zpravodajské kanály úspěšné na sociálních sítích obvykle vytváří zpravodajství pevně zakotvené v místním kontextu. Velký ohlas mezi uživateli zaznamenalo online zpravodajské video o deportovaném imigrantovi (an online news video on a deported immigrant), které publikoval Detroit Free Press a které odráží demografické charakteristiky Detroitu, kde mnoho imigrantů žije v nejistých podmínkách.

Fox 32 sídlící v Chicagu vítězí ve velkém počtu příspěvků na Facebooku. V průměru tam publikuje 40 až 50 zpráv za den. Toto lokální médium si také promptně osvojilo nový formát “Instant Articles”; publikuje všechny své zpravodajské obsahy pomocí tohoto facebookového nástroje.

Tým vytvářející web se rovněž soustřeďuje na kontrolu kvality. K vyhledávání trendových příběhů a pro neustálé zvyšování dovedností na sociálních sítích jsou využívány externí nástroje jako CrowdTangle a Share Rocket. Výsledkem je, že Fox 32 má více než 1,3 miliónu facebookových odběratelů, což překračuje počty odběratelů velkých vydavatelů zpráv, jako jsou Daily Mail a NPR.

Slibným nástrojem pro lokální vydavatele zpráv je Facebook Live. Tento technologický postup si aktivně osvojily Wisconsin’s News 3 ve svém volebním zpravodajství při prezentování obecných informací a politických diskusí. Tento lokální vydavatel zpráv k přenosu živých komentářů reportérů a analytiků v den voleb také používal Google Hangout a Youtube.

2) Lokální strategie digitálního vyprávění

Lokální zpravodajská média pevně zakotvená v místním kontextu publikují intimnější digitálně vyprávěné příběhy, než jejich protějšky na národní úrovni. Příkladem může být článek od Liverpool Echo 96 svíček hoří jasně (96 Candles Burn Bright), který přináší portréty 96 obětí neštěstí v Hillsborough spolu s jejich celoobrazovkovými fotografiemi.

Lokální média zachází častěji do hloubky lidských příběhů, které jsou sdíleny v kruhu lokálních čtenářů. Také místní sportovní události jsou jedním z nejpopulárnějších témat vizuálního digitálního vyprávění publikovaného lokálními zpravodajskými médii. Manchester Evening News vydaly vizuální shrnutí Vychází modrý Měsíc (Blue Moon Rising), které se ohlíží za sezónou fotbalového klubu Manchester City, doplněné multimediálními prvky zachycujícími hráče, události a fanoušky.

Vhodným předmětem pro místní vizuální digitálně vyprávěné zpravodajství atraktivní pro lokální publikum jsou rovněž lokální kulturní události. Vizuální informace Austin Statesman o slavné městské kulturní události Austin City Limits Music Festival jsou toho dobrým příkladem. Tento austinský vydavatel zpráv začlenil vizuální prvky také do průvodce místním festivalem.

Jak je patrné z těchto příkladů, vizuální digitální vyprávění lokálních vydavatelů zpráv je široce a hluboce sdíleno lokálními publiky jako součást místní kolektivní paměti.

Analýzu zpracoval pro NFNZ Tae-Sik Kim, Ph.D. z katedry Mediálních studií a žurnalistiky FSS MU

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.