Výzkum: Češi a zpravodajství

16. 2. 2021 – Lidí, kteří nesledují téměř vůbec žádné zprávy, přibývá. Vyplývá to z výsledků výzkumu “Češi a zpravodajství 2” zabývající se mediálním chováním populace ve věku 15 až 79 let. Pro NFNZ jej uskutečnila agentura Median. Zatímco v roce 2016 tvořila skupina nekonzumentů zpravodajství 31 %, v posledním šetření je to 37 %.

Skupina těch, co se o zpravodajství nezajímají, ale není stejnorodá. Tvoří ji Nejmladší a politicky neangažovaní, Mladí a zcela apatičtí fatalisté a Starší a masmédiím nedůvěřující. Především pro ty mladší je pak typické, že jsou technicky zdatní a internet používají na denní bázi. Zpravodajské weby však téměř nenavštěvují.

Výzkum také potvrdil, že zájemců o seriózní zpravodajství zůstává přibližně 20 procent. Tato skupina patří spíše ke vzdělanější a bohatší části populace z velkých měst a je pro ni typický velký zájem o všechna možná témata.

Mezi těmi, které zpravodajství vůbec nezajímá, a těmi, kteří sledují seriózní zpravodajská média na denní bázi, se pohybují zbylé 4 skupiny obyvatel. Ti mají o zpravodajství zájem, ale dávají přednost méně náročnému zpracování, ať již v podání bulvárních médií nebo zpravodajství komerčních televizí. Tvoří celkem zbylých 40 %.

NFNZ se nyní ve spolupráci s Česko.Digital snaží najít alternativní cesty, jak k lidem, kteří zpravodajství ignorují, dopravit alespoň základní informace o okolním dění. Kromě vymýšlení nových atraktivnějších způsobů jejich oslovení hledají inspiraci i v zahraničí. Přitáhnout jejich pozornost se daří například americkému deníku The Washington Post prostřednictvím sociální sítě TikTok. Předpokládáme, že se s podobným způsobem předávání zpráv setkáme brzy i u nás.

Data, na jejichž základě byla analýza provedena, pocházejí z šetření kontinuálního výzkumu MML-TGI (Market & Media & Lifestyle – TGI), který v České republice od roku 1997 provádí agentura Median. Výzkum se zaměřuje na socioekonomické podmínky respondentů a jejich domácností, jejich mediální a spotřební chování, a na nejrůznější aspekty životního stylu. Díky tomuto širokému záběru výzkumu můžeme velmi podrobně popsat výsledné segmenty konzumentů i nekonzumentů médií.

Detailní charakteristiky konzumentů

Segmentací jsme na datech nejprve rozdělili českou populaci ve věku 15 až 79 let na konzumenty zpravodajství (dívají se/poslouchají/čtou pravidelně či v poslední době alespoň občas nějaké médium a v něm se zajímají o zpravodajství či publicistiku) a část populace, která zprávy ignoruje či sleduje naprosto minimálně – nekonzumenty zpravodajství.

I. Nekonzumenti médií

Mezi nekonzumenty těžko zasažitelné zpravodajstvím patří dle výsledků výzkumu 37 % Čechů ve věku 15 až 79 let. Oproti roku 2016 jejich počet vzrostl o procentních bodů.

Největší část lidí ignorujících zprávy jsou mladí lidé do čtyřiceti let, které můžeme rozdělit do dvou skupin.

1. Nejmladší a politicky neangažovaní

 • Tvoří 9 % populace nad 15 let
 • Převážně velmi mladí lidé od 15 do 30 let, více žen, svobodní
 • Nadprůměrné příjmy
 • Jedná se o silné uživatele internetu, výrazně hojně se vyskytuje i na sociálních sítích.
 • Internet je pro ně hlavním zdrojem informací, zároveň ale zpravodajské a publicistické weby navštěvují minimálně (lehce nadprůměrně jen weby denik.cz a ihned.cz).
 • Navštěvují zejména weby a aplikace usnadňující nákup a prodej zboží, weby spojené s cestováním, jídlem, krásou, zábavou (google.com, různé sekce seznam.cz (sbazar, sauto, sreality), heureka.cz, idos.cz, invia.cz, evropa2.cz, mapy.cz, alza.cz, lidl-shop.cz, wikipedia.org, damejidlo.cz, aboutyou.cz, booking.com).
 • Facebook používá téměř 70 % lidí v této skupině, nadprůměrně jsou i na youtube.com (44 %) a na instagramu (33 %), méně, ale stále nadprůměrně jsou i na twitter.com, pinterest.com a linkedin.com.
 • Tradiční zpravodajská média – televizi, rozhlas, noviny a časopisy téměř nesledují a nepovažují je za hlavní zdroj informací.
 • Zcela podprůměrně sledují veřejnoprávní televizi a rozhlas.
 • Pokud poslouchají rádio, tak Evropu 2, nadprůměrně sledují Rádio Kiss.
 • Polovina z nich si umí představit život bez televize.
 • Deníky a časopisy čtou výrazně podprůměrně (5plus2, cca 2 – 3 % uvádí, že čtou MF Dnes, Blesk, Metro, z časopisů Reflex, Svět motorů, Respekt, 100+1 historie, Elle, Cosmopolitan, Dieta, Receptář, Svět ženy, Joy, Marianne, Moje psychologie, Computer, 21. století, Maminka, 100+1 Zázraky medicíny, National Geographic, F.O.O.D., Živá historie).
 • Lehce nadprůměrně navštěvují kina a rádi tráví volný čas aktivitami venku.
 • Jsou spokojení se svým životem (prací, studiem, zdravím), ale nespokojení s politikou, zároveň ji však na denní bázi téměř nesledují. Každý by měl být sám zodpovědný za to, jak se mu daří, je důležité usilovně pracovat a snažit se. Velká část z nich je přesvědčena o tom, že by měl stát zabezpečit přijatelnou životní úroveň pro každého.
 • Zajímají se o témata spojená s cestováním a dovolenou, hudbou, módou, multimédii a Internetem, nemovitostmi, počasím, filmy/kino, hry a hraní, krása a vlasy, počítače, vzdělání, práce, multimédia a internet.

2. Mladí a zcela apatičtí fatalisté

 • Tvoří 16,5 % populace nad 15 let.    
 • Silně zastoupení lidé od 15 do 40 let
 • Minimální zastoupení vysokoškoláků
 • Lidé žijící ve středně velkých městech od 20 do 100 tisíc obyvatel
 • Nízké až nejnižší příjmy
 • Tradiční zpravodajská média téměř nesledují, přitom je považují za hlavní zdroj informací – televizi, rádio, noviny i časopisy.
 • Zcela podprůměrně sledují veřejnoprávní média (ČT i ČRo).
 • Jsou průměrnými diváky hlavních televizních kanálů komerčních televizí (Prima, Nova, Barrandov) a ostatní televize, včetně všech kanálů ČT sledují podprůměrně
 • Rádia poslouchají málo, více jen Rádio Kiss. Zcela podprůměrně poslouchají Radiožurnál.
 • Deníky v porovnání s ostatními skupinami téměř nesledují, výjimkou je deník Sport. Trochu sledují Blesk a regionální Deníky. Cca 2 % z nich čtou Aha, Lidové noviny, Metro, MF Dnes, Právo.
 • Týdeníky a měsíčníky sledují až na drobné výjimky (Svět motorů, 100 + 1) naprosto podprůměrně (5plus2, Nedělní sport, Chvilka pro tebe, 100+1 historie a 100+1 Zázraky medicíny, Apetit, Joy, Kondice, Maminka, 21. století, Auto Tip Klassik, Automobil, Blesk Bydlení, Blesk Hobby, Blesk Křížovky, Sedmička Naše životy, Svět motorů)
 • Internet sledují průměrně a není pro ně hlavním zdrojem informací. Zpravodajské weby navštěvují zcela podprůměrně. Zajímá je sport, bulvár a nákupy na internetu.
 • Nadprůměrně často publikují komentáře na internetu.
 • Jsou spokojeni se svojí životní úrovní a jsou přesvědčeni o tom, že je důležité, do jakých podmínek a kde se člověk narodil (muž/žena, národnost, bohatství, vzdělání apod.). S tím, že užívat drogy je špatně, souhlasí podprůměrné množství lidí.
 • Chodí častěji do kina
 • Outdoorové aktivity je příliš nezajímají.

3. Starší a masmédiím nedůvěřující

 • Tvoří cca 12 % populace. 
 • Lidé mezi 40 a 70 lety, mírně převládají ženy
 • Středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaní
 • 24 % z nich žije v malých obcích do 1000 obyvatel
 • Jejich příjmy jsou spíše střední až nižší, ale zároveň na tom jsou v rámci socioekonomické klasifikace nadprůměrně dobře.
 • Tradiční zpravodajská média s výjimkou rádia téměř nesledují.
 • Noviny, časopisy, rádio, televize ani internet pro ně nejsou hlavním zdrojem informací.  
 • Z novin sledují mírně nadprůměrně pouze Aha!, MF DNES, Právo a regionální Deník. Z týdeníků Rytmus života, Nedělní Blesk, Blesk pro ženy, Nedělní Aha!, Chvilka pro tebe, Vlasta, Týdeník Televize, Sedmička, Překvapení, Katka, Claudia. Z měsíčníků nadprůměrně Rytmus života, Dům a zahrada, Sedmička – Křížovka, Svět ženy, Katka Náš útulný život, Tina Bydlíme, Interview.
 • Rádi poslouchají rádio, často mnoho hodin denně. Velká část z nich uvádí, že jej poslouchá jako kulisu v práci. Nadprůměrně poslouchají Rádio Beat a Rádio Impuls.
 • Televizi sledují málo, nadprůměrně se dívají na ČT 2, TV Barrandov, Barrandov Krimi, Prima Comedy.
 • Internet používá 96 % lidí z této skupiny, komentáře a recenze na Internetu spíše nepublikují, sociální sítě používají podprůměrně a nemají potřebu je sledovat každý den. Zpravodajské servery sledují podprůměrně, mírně nadprůměrně jen blesk.cz a ihned.cz. Z ostatních webů navštěvují stránky seznam.cz a jeho sekce sreality.cz, sbazar.cz, sauto.cz. 
 • Kino navštěvují spíše podprůměrně, outdoorové aktivity a pobyt venku je také příliš nezajímá.
 • U této skupiny převažuje pesimistický pohled – svět je zlý, morálka rozvolněná, nikdo nám nepomůže, co si nezařídíš, to nemáš, společnost toho pro potřebné dělá málo. Politiku nesledují, s porevolučním vývojem jsou nespokojení, médiím nedůvěřují. Masmédia výrazně ovlivňují veřejné mínění.

II. Konzumenti médií

Zbývajících 63 % populace zprávy alespoň občas sleduje. Podle segmentace tuto skupinu lze rozdělit do čtyř skupin.

1. Křížovkáři, kulináři a milovníci televizních programů

 • Tvoří ji kolem 12 % populace nad 15 let.
 • Jedná se o skupinu lidí nad 40 let, významně jsou v ní zastoupeni lidé mezi 70 a 79 lety (29 %), převažují ženy
 • Nadpoloviční část lidí v této skupině má střední školu bez maturity nebo učňák.
 • Žijí ve velkých obcích a menších městech
 • Je mezi nimi výrazný podíl lidí s velmi nízkými a nejnižšími příjmy.
 • Deníky a časopisy sledují průměrně až nadprůměrně, nejčastěji však čtou bulvární tituly a společenské časopisy. Ze zpravodajských deníků sledují nadprůměrně Blesk a z týdeníků 5plus2.
 • Deníky jsou pro ně důležitým zdrojem informací, preferují regionální před celostátními a jsou věrní “svým” titulům.
 • Nadprůměrně sledují časopisy – z týdeníků 5plus2, Blesk pro ženy, Chvilka pro tebe, Nedělní AHA!, Nedělní Blesk, Pestrý svět, Překvapení, Rytmus života, Tina, Vlasta. Z měsíčníků Blesk Hobby, Blesk křížovky, Blesk vaše recepty, Blesk zdraví, Chvilka pro luštění, Křížovkář TV Magazín, Receptář. Četbě časopisů věnují nadprůměrně mnoho času oproti zbytku populace.
 • Rádi poslouchají rádio – významněji Radiožurnál a Rádio Blaník.
 • Jejich oblíbeným médiem je televize, bez které si nedokáží představit život a jednoznačně je pro ně hlavním zdrojem informací. Výrazně nadprůměrně sledují ČT 1, ČT 2, Novu, Primu a TV Barrandov.
 • Internet ani sociální sítě moc nepoužívají a nepovažují je za podstatný zdroj informací, často nemají domácnosti vybavené počítačem, smartphone má jen necelých 40 % z nich, jejich znalost práce s počítačem je velmi základní či žádná. 
 • Jsou nespokojení s polistopadovým vývojem a celkovou politickou situací. Připadá jim, že společnost je konzumní a lidé jsou na sebe zlí.
 • Zajímají se o zprávy z ČR i ze zahraničí, o počasí, hudbu, seriály, jídlo, křížovky, hádanky, zábavu, filmy, regionální zprávy, politiku, programy televize, přírodu, historii, kriminalitu, bydlení, zahrádku.

2. Mainstreamový spokojený online rodič

 • Tvoří přes 17 % populace lidí nad 15 let.
 • Středoškolsky vzdělaní lidé v produktivním věku 20 – 49 let, převažují muži.
 • Jedná se o skupinu lidí se středními až vyššími příjmy.
 • Z tradičních médií sledují nadprůměrně rádio a televizi.
 • Noviny pro ně nejsou hlavním zdrojem informací.
 • Deníky sledují podprůměrně s výjimkou Blesku. Z týdeníků sledují nadprůměrně Nedělní Sport, Květy. Z měsíčníků nadprůměrně Dům a zahrada, Glanc, Instinkt, Křížovkář TV magazín, Sport GÓÓÓL!, Svět motorů Speciál, Svět ženy.
 • Rádio poslouchají často mnoho hodin denně (Evropa 2, Frekvence 1, Rádio Blaník, Rádio Impuls, Rádio Kiss), poslouchání rádia je pro ně především zábavou, nepovažují jej za důležitý zdroj informací.
 • Z televizí sledují nadprůměrně ČT :D, ČT Sport, Nova, Nova Cinema, Prima Cool, televizi sledují hlavně pro pobavení, ale je pro ně i důležitým zdrojem informací. Život bez televize si nedokáží představit.
 • Významně u nich převažuje pocit, že informace, které jsou zveřejňovány v masmédiích, mohou být zkreslené.
 • Informace získávají hlavně na internetu, internet v mobilu je pro ně nepostradatelný. Ze zpravodajských webů sledují novinky.cz, idnes.cz, blesk.cz, denik.cz
 • Jsou častými uživateli sociálních sítí a jejich obsah kontrolují několikrát denně.
 • Jsou nadprůměrně spokojení se svým životem a s tím, čeho dosáhli. Je pro ně důležité mít peníze a majetek a umět se přizpůsobit okolním podmínkám a znát správné lidi. Jsou přesvědčeni, že každý se musí postarat sám o sebe, usilovně pracovat a snažit se. Zároveň považují za důležité, do jaké situace se člověk narodil.   
 • Zajímají se o zprávy z České republiky, počasí, zprávy ze zahraničí, hudbu, kino, filmy, cestování, témata spojená s dovolenou, zábava, sport, bydlení, domov, povídky seriály, příběhy, vaření, jídlo, nápoje, recepty, motorismus, motocykly, reality show, regionální zprávy z okolí kde žiji, programy televize, životní prostředí

3. Čtenáři bulváru a konzumenti televize

 • Tvoří přes 13 % populace nad 15 let.
 • Třetina lidí v této skupině je starší než 60 let, převažují muži.
 • Jsou zde především lidé se základním vzděláním a lidé bez maturity s nízkými příjmy
 • Žijí ve velkých městech a jejich aglomeracích
 • Hlavním zdrojem informací pro ně jsou tradiční média – především televize, ale i noviny, časopisy a rádio.
 • Z tradičních médií nejvíce sledují televizi (Novu, Primu a ČT 1). Více než třetina lidí v této skupině uvádí, že sleduje televizi 4 a více hodin denně.
 • Rádia poslouchají průměrně až podprůměrně. 
 • Z deníků čtou nadprůměrně Blesk, regionální Deníky, Sport. Z týdeníků pak Nedělní Blesk, 5plus2, Nedělní sport, z měsíčníků Blesk Křížovky, Apetit, F.O.O.D., Forbes, Marriane, Sport Góóól! Nadprůměrná třetina lidí z této skupiny uvádí, že čte noviny téměř každý den.
 • Jsou velice důvěřiví k reklamě.
 • Internet používají v menší míře, častěji jen centrum.cz a zbozi.cz.
 • Nadprůměrně často píší komentáře a recenze na internetu. 
 • Za důležité považují být členem vhodné politické strany, jaké má člověk politické názory, jakého je člověk náboženského vyznání, mít politické konexe, pocházet z bohaté rodiny, je podle nich podstatné, zda se člověk narodí jako muž nebo žena.
 • Nadprůměrně je zajímají zprávy z České republiky, zprávy ze zahraničí, počasí, regionální zprávy z okolí kde žiji, auta, motorismus, motocykly, povídky, seriály, příběhy, kriminalita, černá kronika, sport, bydlení, hudba, skandály, aféry, slavní lidé

4. Meritokracie: Vzdělaná střední třída s dobrou životní úrovní

 • Tvoří 19 % populace nad 15 let
 • Nadprůměrné zastoupení lidí ve věku 40 – 60 let
 • S vysokoškolským vzděláním či střední školou s maturitou
 • Z hlediska sociokeonomické klasifikace patří 80 % do tří nejvyšších tříd, lidé s vysokými a nejvyššími příjmy žijící v malých vesnicích a velkých městech nad 100 tisíc obyvatel.
 • Sledují širokou škálu zpravodajských médií – tištěná i na internetu.
 • Deníky jsou pro ně hlavním zdrojem informací a jsou věrní svým titulům. Z deníků a časopisů sledují nadprůměrně Metro, MF DNES, Hospodářské noviny, 5plus2, Reflex, Respekt, Téma, Lidé a země, National Geographic.
 • Rádio poslouchají průměrně až podprůměrně, ti, kteří jej poslouchají, jej poslouchají kvůli zprávám. Upřednostňují celostátní stanice.
 • Televizi sledují podprůměrně; z televize nadprůměrně sledují ČT 1, ČT 2, ČT 24. Polovina respondentů v této skupině nepovažuje televizi za zdroj hlavních zpráv.
 • Jsou silní uživatelé internetu, na rozdíl od ostatních skupin však na internetu nadprůměrně sledují i zpravodajské weby (iDnes, novinky, Aktualne.cz, ceskatelevize, sport.cz, blesk.cz…). Kromě toho navštěvují široké spektrum webových stránek od eshopů a různých webových aplikací (idos.cz, alza.cz, csfd.cz, mapy.cz, maps.google.com, wikipedia.org apod) až po sociální sítě. Z vyhledávačů používají výrazně nadprůměrně google.com.
 • Internet je pro ně hlavním zdrojem informací. 
 • Komentáře a recenze na internetu publikují podprůměrně, nemají potřebu kontrolovat sociální sítě každý den.
 • Jsou nedůvěřiví k reklamě a přesvědčení o tom, že masmédia výrazně ovlivňují veřejné mínění.
 • Jsou výrazně nespokojení s politickou situací v ČR, spokojení s tím, čeho dosáhli, se svým životem, nepovažují za důležité být členem vhodné politické strany a nepovažují za důležité být nekompromisní ve svých názorech/postojích, jaké má politické názory, jakého je náboženského vyznání, také nepovažují za důležité mít dobré politické konexe, ani mít majetek a peníze, pocházet z bohaté rodiny, zda jsem mužem či ženou. Za důležité považují mít vlastní dobré vzdělání.

Segmentaci provedla společnost MEDIAN na datech MML-TGI od června do prosince 2019 u respondentů ve věku 15-79 let.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.

Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.