Podpořené projekty


Voxpot

Česká stopa ve světě

Reportáže představí téma působení ČR v zahraničí, které má vliv na veřejnou debatu a politickou agendu v Česku. Půjde o tyto oblasti: 1) české závazky vůči NATO, 2) česká armáda na misích, 3) Česko zbrojí svět.