Podpořené projekty


Voxpot (P18)

Poskytnutá částka: 225 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Česká stopa ve světě

Reportáže se zaměřují na působení ČR v zahraničí v oblasti unijních politik, rozvojové spolupráce či závazků země vůči mezinárodním úmluvám. Tato témata mají vliv na veřejnou debatu a politickou agendu v Česku a zároveň překračují hranice státu svým původem nebo dopadem. Českému divákovi se tak dostává inovativní formát reportážní eseje kombinované s graficky přitažlivým analytickým formátem „explained“.
Výstupy:
Česko zbrojí svět
Afghánistán – Na cestě k míru