Podpořené projekty


Voxpot (P19)

Poskytnutá částka: 250 000 Kč

Období podpory: leden 2020 až červen 2020 (prodlouženo)

Česko mezi ideály a byznysem

Má velký byznys co říkat do zahraničně-politického směřování České republiky? Voxpot zpracuje série reportáží o vlivu českého byznysu na politické směřování země.