Podpořené projekty


Sinopsis

Analytické zpravodajství o současné Číně a česko-čínských vztazích

Redakce Sinopsis.cz složená z odborníků z Ústavu Dálného východu na FF UK a sdružení AcaMedia zveřejňuje několikrát týdně autorské články a analýzy o dění v současné Číně. Kromě toho spolupracuje formou konzultací a rešerší s mainstreamovými médii při zpracování materiálů souvisejících s česko-čínskými vztahy.