Podpořené projekty


Sinopsis

Poskytnutá částka: 150 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Analytické zpravodajství o současné Číně a česko-čínských vztazích

Redakce Sinopsis.cz složená z odborníků z Ústavu Dálného východu na FF UK a sdružení AcaMedia zveřejňuje několikrát týdně autorské články a analýzy o dění v současné Číně.Kromě toho spolupracuje formou konzultací a rešerší s mainstreamovými médii při zpracování materiálů souvisejících s česko-čínskými vztahy.