Podpořené projekty


Sedmá generace (P18)

Poskytnutá částka: 150 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Mizející úrodná půda

Podle nejnovějších údajů MŽP přichází ČR každý rok o 21 miliónů tun ornice. Jaké jsou příčiny a kdo je za tento stav zodpovědný? Ve kterých regionech dochází k největšímu úbytku, jaké jsou prognózy vývoje a příklady dobré praxe? Projekt přináší odpovědi v podobě analyticko-investigativních textů.
Ukázky z výstupů (více na webu Sedmá generace):
Hledání třetí cesty
Ztrácíme půdu pod nohama
Bory šumí po lučinách, voda hučí po TTP