Podpořené projekty


Hnutí DUHA – Sedmá generace (J19)

Poskytnutá částka: 145 460 Kč

Období podpory: červenec 2019 - prosinec 2019

Jak zachovat úrodnou půdu

Nechat přetvořit krajinu – ne v golfové hřiště, ale v mozaiku listnatých lesů, luk, polí a mokřadů. Nebo jen využívat šetrné zahrádkářské postupy v malém a šířit tyto myšlenky v komunitách. Příklady dobrého hospodaření s půdou se dají najít i v České republice. A nemusí to být jen v krajině mezi obcemi, oblibě se těší městské a příměstské zemědělství. 40% obyvatel ČR má přístup k půdě, 38% ji využívá k zahrádkaření. Co všechno tyto přístupy obnášejí a jaká pozitiva pro zdejší půdu, sužovanou erozemi, znečištěním či organickými hnojivy, přinášejí?

Ukázky výstupů:

Noví pražští „vidláci“