Podpořené projekty


Romea (GKJ2018)

Poskytnutá částka: 180 000 Kč

Období podpory: červenec - prosinec 2018

Byznys s chudobou v oblasti bydlení

V rámci projektu vznikly investigativní reportáže, které vysvětlují mechanismy byznysu s chudobou, kdo na něm vydělává a proč je boj proti němu tak neúčinný.Poukazují na úzkou provázanost některých místních politiků, úředníků, policistů či strážníků s těmi, kteří do velké míry ovládají život lidí v ghettech.
Ukázky z výstupů:
Bydlení nejchudších lidí a slepota společnosti – I část
Bydlení nejchudších lidí a slepota společnosti – II. část
Ošklivá pohádka o chudobě, ghettech, zbrojnoších a sociálním bydlení