Podpořené projekty


Reportér Magazín

Vláda: Co se děje pod povrchem

Projekt sleduje skryté dění uvnitř vlády a vládní koalice. Zvláštní zřetel je věnován konfliktům zájmů, krokům souvisejícím s hromaděním politické a ekonomické moci a také záležitostem, které mohou mít dopad na svobodné a férové občanské a podnikatelské prostředí.