Podpořené projekty


Reportér Magazín (P18)

Poskytnutá částka: 450 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Vláda: Co se děje pod povrchem

Projekt sledoval skryté dění uvnitř vlády a vládní koalice. Zvláštní zřetel byl věnován konfliktům zájmů, krokům souvisejícím s hromaděním politické a ekonomické moci a také záležitostem, které mohou mít dopad na svobodné a férové občanské a podnikatelské prostředí.