Podpořené projekty


Reportér Magazín

Nástup nové moci a její rizika II.

Sledování a odkrývání nástupu nového politického uspořádání po ustavení nové vlády. Záměr navazuje na projekt, který začal v magazínu Reportér již na sklonku roku 2017. Soustředil se zejména na rizika zneužívání moci, a to jak v rovině ekonomické, tak i v otázkách svobody podnikání, projevu či práva na soukromí. Zabýval se i dopadem na zahraničněpolitické vztahy ČR. Zvláštní pozornost měly také otázky spojené s proměnou bezpečnostních složek.