Podpořené projekty


Reportér Magazín

Nástup nové moci a její rizika

Sledování a odkrývání projevů nástupu nového politického uspořádání po volbách do PSP ČR, sestavení vládní koalice a jmenování vlády, jakož i po navazující volbě prezidentské. Reportér se zaměří zejména na rizika zneužívání moci, a to jak v rovině ekonomické, tak i v otázkách svobody podnikání, projevu či práva na soukromí. Bude se zabývat také dopadem na zahraničněpolitické vztahy ČR.