Podpořené projekty


Neovlivní (MGK2018)

Poskytnutá částka: 600 000 Kč

Období podpory: leden 2018 až prosinec 2018

Smyslem grantu bylo vybudovat ekonomickou sekci serveru Neovlivní.cz. Za tímto účelem nastoupil v lednu 2018 do redakce Lukáš Wagenknecht, který přinášel původní zprávy z ekonomické oblasti až do října, kdy byl jako nezávislý kandidát zvolen do Senátu. Redakce přinesla řadu původních textů se zásadním dopadem.
Články Lukáše Wagenknechta
Články na téma: Zajišťovací příkaz