Podpořené projekty


Neovlivní

Smyslem grantu bylo vybudovat ekonomickou sekci serveru Neovlivní.cz. Za tímto účelem nastoupil v lednu 2018 do redakce Lukáš Wagenknecht, který přinášel původní zprávy z ekonomické oblasti až do října, kdy byl jako nezávislý kandidát zvolen do Senátu. Redakce přinesla řadu původních textů se zásadním dopadem.