Podpořené projekty


Investigace.cz (P19)

Poskytnutá částka: 125 000 Kč

Období podpory: leden 2020 až červenec 2020

Projekt K

V navrženém projektu chceme v České republice dále rozkrývat případy legalizace zisků z trestné činnosti neboli praní peněz. Během projektu budeme úzce spolupracovat s organizací International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), která stála mimo jiné za projektem Panama Papers.