Podpořené projekty


Hlídací pes (P19)

Poskytnutá částka: 125 000 Kč

Období podpory: leden 2020 až červen 2020

Agenda Europe a česká politická hnutí

Budeme se věnovat vazbám tuzemských institucí, organizací, případně i politických stran na dosud v Česku nepříliš popsaný fenomén zvaný Agenda Europe, který mezinárodně oslovuje, sdružuje a propojuje podobné spektrum lidí napříč zeměmi. Například prostřednictvím témat jako je odpor k potratům, k LGBT komunitě, vzývání tradiční rodiny, kritice tzv. progresivistů apod. Nás bude zajímat jak Agenda Europe jako taková, tak její vliv a otisk v ČR, pokud se jej podaří doložit.