Podpořené projekty


HlídacíPes.org (GKP2017)

Poskytnutá částka: 200 000 Kč

Období podpory: leden 2018 až červen 2018

Jak se ztrácí národní poklady

Ze sbírek veřejných institucí disponujících majetkem historické, kulturní i vysoké finanční hodnoty se „ztrácejí“ vzácné umělecké (a jiné) předměty a jsou nahrazovány bezcennými kopiemi. Tyto informace už sice místy do veřejného prostoru probleskly – obvykle ale jen v náznacích. Redakce HlídacíPes.org má nyní na konkrétním případě k dispozici věrohodné důkazy a svědectví o tom, že se to opravdu děje. Je ve veřejném zájmu tento stav a praktiky detailně rozkrýt a popsat. Cílem projektu je i snaha prolomit mlčení, které kolem této praxe existuje i v jiných institucích.
Ukázky z výstupů:
Příběh skleněného diamantu a umělého safíru
Falešný národní poklad. Místo diamantů má Národní muzem ve sbírce sklo

V zahraničních médiích:
Prague National Museum Finds Diamonds Fake
Diamond Enpuppt sich als Falschung