Podpořené projekty


Free Czech Media (GKJ2018)

Poskytnutá částka: 480 000 Kč

Období podpory: červenec - prosinec 2018

Manipulace pomocí hoaxů v mailové korespondenci a na internetu

Někteří senioři a osoby, pro které není online svět něčím zcela samozřejmým, jsou často úspěšným terčem cílených fake news. Projekt detailně vysvětlil tento fenomén šíření lživých či manipulativnách informací prostřednictvím internetových stránek a rozesílání zpráv.
Ukázky výstupů (více na webu Forum 24):
Řetězové emaily stále šíří hoax
Kdo nás dezinformuje?Aktuální přehled hlavních zdrojů