Podpořené projekty


Forum24 (M18)

Poskytnutá částka: 154 000

Období podpory: červenec 2018 až prosinec 2018

Jak přichází bezpráví

Časopis Revue FORUM přinesl seriál šesti populárně-historických článků, které mapují postupný přechod od svobodné společnosti do stavu potlačení občanských práv a svobod. Jedná se o konkrétní příběhy z let 1938/39 a 1946-1948 se vztahem k osmičkovým výročím.
Ukázky výstupů (více na webu Forum 24):
Před 70 lety komunisté pohltili sociální demokracii
Karel Schwarzenberg: Lidé, kteří podcenili Miloše Zeman, na to vždycky doplatili