Podpořené projekty


Echo 24 (P19)

Poskytnutá částka: 240 000 Kč

Období podpory: leden 2020 až červen 2020

Ekonomické a společenské dopady monopolu Facebooku a Google na tradiční média

Cílem projektu je popsat dopady působení Google a Facebooku na tradiční média a jejich vydavatele. Nejenže Facebook a Google bezplatně využívá obsahu vydavatelů, ale díky svým dalším aktivitám odsává z trhu většinu inzertních příjmů, neplatí v zemích, kde působí, daně a tím získává další výhody, díky kterým ovlivňuje cenu inzerce na trhu. Facebook se chová jako vydavatel ale nemusí se řídit legislativou, která se vztahuje na ostatní vydavatele. Dopady působení Google a Facebooku, které fakticky přejímají roli informačního Gatekeepera a nastolují agendu tzv. Agendasetting, na podobu společenské debaty, za niž ale nepřijímají odpovědnost ani v té podobě, jak ji plní tradiční média.